Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 24/06/2022 14:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες 16/06/2022 11:42
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών από τον ιστότοπο www.e-dimos.gr 09/06/2022 10:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 31/05/2022 08:00
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου στη θέση Μέγας Λάκκος Κοινότητας Κισσού 30/05/2022 14:25
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσίας στην e-dimow.gr 30/05/2022 09:27
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών "Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου" 30/05/2022 08:34
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών για επείγουσες εργασίες στο αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε. Μουρεσίου 25/05/2022 13:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο (εσωτερικό - αγροτικό δίκτυο)» του Δήμου 24/05/2022 10:53
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 24/05/2022 08:21
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της υπηρεσίας: Καθαρισμός παραλιών του Δήμου 24/05/2022 08:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης - μελανιών 23/05/2022 14:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 23/05/2022 14:05
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 23/05/2022 14:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 23/05/2022 08:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης - μελανιών 23/05/2022 07:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών 23/05/2022 07:55
Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Παραλιακού Μετώπου Χορευτού, Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου» 13/05/2022 10:36
ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ για την κατασκευή του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ 26/04/2022 14:03
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 27/04/2022-06/05/2022) 26/04/2022 13:13
Ειδοποίηση για υποβολή δικαιολογητικών για μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 19/04/2022 14:58
Ειδοποίηση για υποβολή δικαιολογητικών για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 11/04/2022 13:24
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσίας: "Μίσθωση μηχ/των για αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα άρδευσης" 11/04/2022 11:27
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ) ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 11/04/2022 11:23
Ειδοποίηση υποβολής δικαιολογητικών για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 15/03/2022 13:30
Ειδοποίηση υποβολής δικαιολογητικών για αποχιονισμό 14/03/2022 12:51
Ειδοποίηση υποβολής δικαιολογητικών για τον αποχιονισμό 10/03/2022 13:14
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας δημοτικού καταστήματος στο Ανήλιο (κατάστημα πλατείας) 21/02/2022 12:06
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας δημοτικού καταστήματος Κισσού (φαρμακείο) 21/02/2022 12:02
Ειδοποίηση για υποβολή δικαιολογητικών για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 03/02/2022 11:11

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com