Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 28/12/2020 13:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λογισμικού προστασίας Η/Υ 24/12/2020 09:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ 24/12/2020 09:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 24/12/2020 09:47
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για την ανακατασκευή του αύλειου χώρου Ενιαίου Δημ. Σχολείου Δ.Ε. Ζαγοράς 23/12/2020 14:37
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 22/12/2020 13:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 21/12/2020 11:28
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 18/12/2020 14:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 18/12/2020 14:28
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων 18/12/2020 11:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ύδρευσης 18/12/2020 11:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 17/12/2020 14:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών υλικών ύδρευσης 17/12/2020 13:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 17/12/2020 13:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 14/12/2020 11:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Ξορυχτίου 14/12/2020 11:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 08/12/2020 11:21
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την σύνταξη μελέτης αποκατάστασης και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 04/12/2020 16:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης - άρδευσης 03/12/2020 14:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Πουρίου 03/12/2020 13:58
Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 03/12/2020 09:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 02/12/2020 13:22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 27/11/2020 13:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου 24/11/2020 14:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 20/11/2020 10:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων 20/11/2020 10:42
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 18/11/2020 14:17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Μακρυράχης 18/11/2020 14:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 18/11/2020 14:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 18/11/2020 14:01

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com