Συλλέκτης ροής

Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το έτος 2021.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το έτος 2021.
Ημ/νια: 21/01/2021 14:11:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ19ΟΞΩΓ-4ΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το έτος 2021.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το έτος 2021.
Ημ/νια: 21/01/2021 14:07:01
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΦ7ΟΞΩΓ-ΠΨΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου που προκλήθηκαν από Θεομηνίες

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ. Ε. Μουρεσίου που προκλήθηκαν από Θεομηνίες
Ημ/νια: 21/01/2021 13:55:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ2ΧΩΡΚ-4ΤΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ημ/νια: 21/01/2021 13:30:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ97ΨΩΡΚ-5ΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 13:13:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΧΞΩΡΚ-ΝΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», σχετικά με τη διάθεση ενός οικοπέδου εκτάσεως 279,70 τ.μ, ιδιοκτησίας του Δήμου»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», σχετικά με τη διάθεση ενός οικοπέδου εκτάσεως 279,70 τ.μ, ιδιοκτησίας του Δήμου»
Ημ/νια: 21/01/2021 12:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β06ΩΡΚ-2ΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Β' 6ΜΗΝΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Β' 6ΜΗΝΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
Ημ/νια: 21/01/2021 12:53:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΦΓΩΡΚ-ΣΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΣΤΡΙΩΝ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΒΟΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΣΤΡΙΩΝ -ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΒΟΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 12:07:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΩΖΩΡΚ-Η9Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 11:55:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΞ2ΩΡΚ-Α9Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 21/01/2021 11:14:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΩ0ΩΡΚ-247
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Ημ/νια: 21/01/2021 09:43:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ5ΩΩΡΚ-1Κ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 24/2021 με Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 24/2021 με Θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου».
Ημ/νια: 20/01/2021 15:28:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨ89ΩΡΚ-2ΧΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 25/2020 με Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.705/12029/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου ως προς το σκέλος: Α.Ι.4.θ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοπατσάρη Δήμο και ανάκλησή της ως προς αυτό».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 25/2020 με Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.705/12029/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου ως προς το σκέλος: Α.Ι.4.θ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοπατσάρη Δήμο και ανάκλησή της ως προς αυτό».
Ημ/νια: 20/01/2021 14:51:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΦ4ΩΡΚ-ΟΘ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 20/01/2021 14:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΜΕΩΡΚ-ΧΔ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 20/01/2021 14:24:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΨΨΩΡΚ-ΗΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 20/01/2021 14:24:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν71ΩΡΚ-Λ34
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 20/01/2021 14:23:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ4ΧΩΡΚ-97Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 20/01/2021 14:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Ζ7ΩΡΚ-ΤΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) μηνός Δεκεμβρίου 2020

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) μηνός Δεκεμβρίου 2020
Ημ/νια: 19/01/2021 14:06:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΝΟΩΡΚ-35Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 19/01/2021 13:34:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ4ΗΩΡΚ-4ΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com