Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 26 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 86 ΓΙΑ ΕΚΓΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

πριν από 3 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 86 ΓΙΑ ΕΚΓΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 08/03/2021 12:01:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Η9ΩΡΚ-ΤΟΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ανάλυσης πόσιμου ύδατος

πριν από 3 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ανάλυσης πόσιμου ύδατος
Ημ/νια: 08/03/2021 11:52:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΡΧΩΡΚ-ΓΘΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση Κρατήσεων

πριν από 3 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: Εξόφληση Κρατήσεων
Ημ/νια: 08/03/2021 11:51:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΩΠΩΡΚ-61Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/40,Ζ/41,Ζ/42,Ζ/43,Ζ/44,Ζ/45,Ζ/46

πριν από 3 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/40,Ζ/41,Ζ/42,Ζ/43,Ζ/44,Ζ/45,Ζ/46
Ημ/νια: 08/03/2021 11:47:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΠΜΩΡΚ-20Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 92/2021 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου με οχτάμηνη σύμβαση λόγω COVID-19».

πριν από 3 ώρες 26 λεπτά
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 92/2021 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου με οχτάμηνη σύμβαση λόγω COVID-19».
Ημ/νια: 08/03/2021 10:14:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΛΑΩΡΚ-Λ2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 91/2021 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, με 8μηνη σύμβαση, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και καταβολή δικαιούμενων παροχών και επιδομάτων».

Σάβ, 06/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 91/2021 με Θέμα: «Κατάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, με 8μηνη σύμβαση, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και καταβολή δικαιούμενων παροχών και επιδομάτων».
Ημ/νια: 05/03/2021 13:45:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΒΠΩΡΚ-ΓΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΗΑΜΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 09/02 ΕΩΣ 10/02/2021

Σάβ, 06/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΗΑΜΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 09/02 ΕΩΣ 10/02/2021
Ημ/νια: 05/03/2021 12:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε1ΨΩΡΚ-ΚΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 14/01/2021

Σάβ, 06/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 14/01/2021
Ημ/νια: 05/03/2021 12:15:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΜΡΩΡΚ-ΖΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9363 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Σάβ, 06/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 9363 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 05/03/2021 12:04:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΒΜΩΡΚ-ΨΡΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Σάβ, 06/03/2021 - 03:15
Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 05/03/2021 11:51:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΑΛΩΡΚ-895
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Σάβ, 06/03/2021 - 03:15
Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 05/03/2021 11:51:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΕΟΩΡΚ-ΩΤΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 4530 ΚΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Σάβ, 06/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 4530 ΚΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 05/03/2021 11:18:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Ξ2ΩΡΚ-6Α7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Σάβ, 06/03/2021 - 03:15
Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 05/03/2021 11:07:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΩΕΩΡΚ-ΡΜ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Σάβ, 06/03/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 05/03/2021 10:21:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΥΑΩΡΚ-Ε55
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Σάβ, 06/03/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 05/03/2021 10:21:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΥΔΩΡΚ-ΣΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Παρ, 05/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 04/03/2021 12:43:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ65ΩΡΚ-Ο47
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Παρ, 05/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 04/03/2021 12:37:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΞ2ΩΡΚ-ΒΨΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Παρ, 05/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 04/03/2021 12:36:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΥ8ΩΡΚ-ΨΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Φεβρουαρίου 2021

Παρ, 05/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 04/03/2021 12:36:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ749ΩΡΚ-Τ1Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα

Παρ, 05/03/2021 - 03:15
Θέμα: Λοιπά έξοδα
Ημ/νια: 04/03/2021 12:22:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ53ΛΩΡΚ-Α3Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com