Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 4 λεπτά

Εκ νέου λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: 4236/40189/16-05-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με την υπ’αριθμ.289/2017 απόφαση του...

Σάβ, 23/06/2018 - 02:30
Θέμα: Εκ νέου λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: 4236/40189/16-05-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με την υπ’αριθμ.289/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 22/06/2018 14:35:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 641ΜΩΡΚ-Ρ46
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 23/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 13:04:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ72ΩΡΚ-ΣΣΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Υδρονομέων Άρδευσης) στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».

Σάβ, 23/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Υδρονομέων Άρδευσης) στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».
Ημ/νια: 22/06/2018 12:53:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ8ΧΩΡΚ-ΖΞΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 23/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 11:30:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΩ0ΩΡΚ-ΒΟΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σάβ, 23/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 11:25:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΚΗΩΡΚ-ΘΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Σάβ, 23/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 22/06/2018 10:41:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΤΠΩΡΚ-ΩΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΑΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 23/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΑΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2018 10:07:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΖ1ΩΡΚ-ΧΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018.

Σάβ, 23/06/2018 - 02:30
Θέμα: Αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018.
Ημ/νια: 22/06/2018 10:02:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΜΤΩΡΚ-ΠΨ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.

Σάβ, 23/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.
Ημ/νια: 22/06/2018 09:41:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΓΗΩΡΚ-7Ι9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Σάβ, 23/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Ημ/νια: 22/06/2018 09:39:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΑΞ9ΩΡΚ-ΕΜΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ. Αφέντου Δημήτριου ,το οποίο λειτουργεί ως αναψυκτήριο στον οικισμό Χορευτό της Δ.Κ. Ζαγοράς, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7160/18-06-2018 εισήγηση του...

Παρ, 22/06/2018 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ. Αφέντου Δημήτριου ,το οποίο λειτουργεί ως αναψυκτήριο στον οικισμό Χορευτό της Δ.Κ. Ζαγοράς, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7160/18-06-2018 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 21/06/2018 14:49:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΠΠΩΡΚ-Μ6Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Τ.Κ.ΚΙΣΣΟΥ

Παρ, 22/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Τ.Κ.ΚΙΣΣΟΥ
Ημ/νια: 21/06/2018 13:48:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 759ΑΩΡΚ-ΛΧΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

Παρ, 22/06/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
Ημ/νια: 21/06/2018 13:13:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΝ4ΩΡΚ-Γ0Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Παρ, 22/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ημ/νια: 21/06/2018 12:00:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ9ΡΩΡΚ-32Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Παρ, 22/06/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 21/06/2018 11:52:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΧΕΩΡΚ-403
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Παρ, 22/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 21/06/2018 11:29:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΤΥΩΡΚ-ΝΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/13,Β/81

Παρ, 22/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/13,Β/81
Ημ/νια: 21/06/2018 11:09:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 72ΛΙΩΡΚ-15Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/69,Β/79,Β/80,Β/104,Β/119,Β/120,Β/121,Β/129,Β/49,Β/54,Β/55,Β/57,Β/60,Β/66,Β/70,Β/89,Β/91,Β/117,Β/71,Β/105,Β/114,Β/115,Β/90,Β/113,Β/116,Β/118...

Παρ, 22/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/69,Β/79,Β/80,Β/104,Β/119,Β/120,Β/121,Β/129,Β/49,Β/54,Β/55,Β/57,Β/60,Β/66,Β/70,Β/89,Β/91,Β/117,Β/71,Β/105,Β/114,Β/115,Β/90,Β/113,Β/116,Β/118,Β/17,Β/82,Β/48,Β/59,Β/84,Β/85,Β/88,Α/13,Β/78,Β/107,Β/112,Β/73,Β/108,Β/109,Β/110,Β/122,Β/74
Ημ/νια: 21/06/2018 11:08:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Σ2ΑΩΡΚ-ΞΙΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΜΑΙΟΣ 2018

Παρ, 22/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΜΑΙΟΣ 2018
Ημ/νια: 21/06/2018 11:07:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΨΟΩΡΚ-7ΒΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΜΑΙΟΣ 2018

Παρ, 22/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΜΑΙΟΣ 2018
Ημ/νια: 21/06/2018 11:05:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 72ΔΕΩΡΚ-Ω4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com