Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 38 λεπτά 56 δευτερόλεπτα

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση του ξενοδοχείου «ΚΙΣΣΟΣ» του Κεφ. Αυτοτελούς Διαχείρισης «Φιλίτσας χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά».

πριν από 38 λεπτά 56 δευτερόλεπτα
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση του ξενοδοχείου «ΚΙΣΣΟΣ» του Κεφ. Αυτοτελούς Διαχείρισης «Φιλίτσας χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά».
Ημ/νια: 20/02/2018 14:30:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΣΛΩΡΚ-94Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: διαμονής ξενοδοχείου και έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού του Μονάχου FREE 2018.

πριν από 38 λεπτά 56 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: διαμονής ξενοδοχείου και έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού του Μονάχου FREE 2018.
Ημ/νια: 20/02/2018 13:29:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΖΘΩΡΚ-7ΨΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: διαμονής ξενοδοχείου και έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βουκουρεστίου Targul de Tourism al Romaniei TTR 2018.

πριν από 38 λεπτά 56 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: διαμονής ξενοδοχείου και έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βουκουρεστίου Targul de Tourism al Romaniei TTR 2018.
Ημ/νια: 20/02/2018 12:19:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΙΡΩΡΚ-Ν7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: εκθεσιακής κατασκευής – περιπτέρου για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βουκουρεστίου Targul de Tourism al Romaniei TTR 2018.

πριν από 38 λεπτά 56 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: εκθεσιακής κατασκευής – περιπτέρου για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βουκουρεστίου Targul de Tourism al Romaniei TTR 2018.
Ημ/νια: 20/02/2018 10:52:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΡΡΩΡΚ-Β7Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης».

πριν από 38 λεπτά 56 δευτερόλεπτα
Θέμα: «Περί λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης».
Ημ/νια: 20/02/2018 09:23:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΛΟΩΡΚ-ΤΗ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 92/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου μας σε συμπληρωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο του Υπουργείου Εσωτερικών για εκπαίδευση στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘’Μητρώο Πολιτών’’».

Σάβ, 17/02/2018 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 92/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου μας σε συμπληρωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο του Υπουργείου Εσωτερικών για εκπαίδευση στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘’Μητρώο Πολιτών’’».
Ημ/νια: 16/02/2018 12:35:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6Ξ2ΩΡΚ-2ΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ9282 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15/2/2018 ΕΩΣ 15/5/2018

Σάβ, 17/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ9282 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15/2/2018 ΕΩΣ 15/5/2018
Ημ/νια: 16/02/2018 12:27:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Ν3ΩΡΚ-4ΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ.

Σάβ, 17/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ.
Ημ/νια: 16/02/2018 09:33:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Ω7ΩΡΚ-ΑΓ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Δημάρχου».

Σάβ, 17/02/2018 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Δημάρχου».
Ημ/νια: 16/02/2018 09:29:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΥΖΧΩΡΚ-Λ0Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σάβ, 17/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2018 08:32:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 75Π8ΩΡΚ-Κ9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 01/2018

Παρ, 16/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 01/2018
Ημ/νια: 15/02/2018 14:05:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΔΡΩΡΚ-Ο2Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01/2018

Παρ, 16/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01/2018
Ημ/νια: 15/02/2018 14:03:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΤΒΩΡΚ-ΛΘΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018

Παρ, 16/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018
Ημ/νια: 15/02/2018 12:26:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΓΓΩΡΚ-ΡΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 91/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο της ‘FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd’ με θέμα: ‘‘ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ’’».

Παρ, 16/02/2018 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 91/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο της ‘FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd’ με θέμα: ‘‘ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ’’».
Ημ/νια: 15/02/2018 12:15:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΒΝΩΡΚ-ΗΦΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Παροχή Πάγιας Προκαταβολής»

Πέμ, 15/02/2018 - 02:30
Θέμα: «Παροχή Πάγιας Προκαταβολής»
Ημ/νια: 14/02/2018 12:31:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΤ2ΩΡΚ-ΚΝΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση Κανονιστικής Αιγιαλού & Παραλίας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 172/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Πέμ, 15/02/2018 - 02:30
Θέμα: Τροποποίηση Κανονιστικής Αιγιαλού & Παραλίας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 172/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 14/02/2018 10:38:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΗΥΩΡΚ-ΖΛ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 86/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου Κρινάκη Γεωργίου του Χρήστου, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης».

Πέμ, 15/02/2018 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 86/2018 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου Κρινάκη Γεωργίου του Χρήστου, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης».
Ημ/νια: 14/02/2018 09:47:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7Χ8ΩΡΚ-Ψ2Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου στο Βουκουρέστι, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 261/10-01-2018 εισήγηση.

Τετ, 14/02/2018 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου στο Βουκουρέστι, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 261/10-01-2018 εισήγηση.
Ημ/νια: 13/02/2018 14:48:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΥΧΩΡΚ-60Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών

Τετ, 14/02/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών
Ημ/νια: 13/02/2018 14:11:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΚΤΩΡΚ-ΤΤΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών

Τετ, 14/02/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών
Ημ/νια: 13/02/2018 13:29:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΑΚΩΡΚ-4Α0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com