Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 19 λεπτά

Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας ετών 2020-2021 κατόπιν των υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ο.: 339/13-01-2020 & Δ.Α.Ο. : 658/21-01-2020 εγγράφων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

Παρ, 24/01/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας ετών 2020-2021 κατόπιν των υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Ο.: 339/13-01-2020 & Δ.Α.Ο. : 658/21-01-2020 εγγράφων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.
Ημ/νια: 23/01/2020 14:11:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΧΦΩΡΚ-ΤΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Παρ, 24/01/2020 - 02:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 23/01/2020 10:22:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΘΕΩΡΚ-Τ8Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

Παρ, 24/01/2020 - 02:30
Θέμα: Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 23/01/2020 10:22:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΤΘΩΡΚ-0Ω3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

Παρ, 24/01/2020 - 02:30
Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου
Ημ/νια: 23/01/2020 10:22:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΙΚΩΡΚ-ΒΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

Παρ, 24/01/2020 - 02:30
Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου
Ημ/νια: 23/01/2020 08:56:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Φ0ΩΡΚ-89Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

Παρ, 24/01/2020 - 02:30
Θέμα: Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 23/01/2020 08:55:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω98ΖΩΡΚ-Σ5Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Παρ, 24/01/2020 - 02:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 23/01/2020 08:53:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω501ΩΡΚ-ΖΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

Παρ, 24/01/2020 - 02:30
Θέμα: Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 23/01/2020 08:51:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΩΤΩΡΚ-ΒΞΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

Παρ, 24/01/2020 - 02:30
Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου
Ημ/νια: 23/01/2020 08:50:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΦΜΩΡΚ-ΨΝΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Παρ, 24/01/2020 - 02:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 23/01/2020 08:45:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕ8ΗΩΡΚ-1Ξ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ

Πέμ, 23/01/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ
Ημ/νια: 22/01/2020 13:52:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΩΚΩΡΚ-ΚΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

Πέμ, 23/01/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Ημ/νια: 22/01/2020 13:47:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΓ2ΩΡΚ-90Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οριστικής απόσυρσης απορριμματοφόρου οχήματος.

Πέμ, 23/01/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οριστικής απόσυρσης απορριμματοφόρου οχήματος.
Ημ/νια: 22/01/2020 12:36:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΛΑΩΡΚ-ΟΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 18/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μωραϊτου Αικατερίνης του Αργυρίου (εξ’ αναβολής).

Πέμ, 23/01/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 18/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μωραϊτου Αικατερίνης του Αργυρίου (εξ’ αναβολής).
Ημ/νια: 22/01/2020 12:22:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β4ΛΩΡΚ-ΟΑΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 02ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Πέμ, 23/01/2020 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 02ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 22/01/2020 11:28:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ3ΣΩΡΚ-ΑΜΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις έτους 2020 (πολυετής δαπάνη), κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου (εξ’ αναβολής) (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ).

Πέμ, 23/01/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις έτους 2020 (πολυετής δαπάνη), κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου (εξ’ αναβολής) (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ).
Ημ/νια: 22/01/2020 09:04:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΦΞΩΡΚ-ΥΛΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση καταβαλλόμενου μισθώματος δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Μυλοποτάμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13081/17-12-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Πέμ, 23/01/2020 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση καταβαλλόμενου μισθώματος δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Μυλοποτάμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13081/17-12-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 22/01/2020 08:47:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠ6ΚΩΡΚ-ΨΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ

Τετ, 22/01/2020 - 02:30
Θέμα: ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ
Ημ/νια: 21/01/2020 13:47:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ9ΙΩΡΚ-ΝΔΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

Τετ, 22/01/2020 - 02:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Ημ/νια: 21/01/2020 13:46:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΚΩΩΡΚ-ΨΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Τετ, 22/01/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 21/01/2020 12:50:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΥΕΩΡΚ-Κ35
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com