Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 1 λεπτό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018

Σάβ, 18/08/2018 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018
Ημ/νια: 17/08/2018 12:21:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΧΠΩΡΚ-5Ι1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ 2018 ΜΕΣΩ ELPEDISON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 18/08/2018 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ 2018 ΜΕΣΩ ELPEDISON (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 17/08/2018 08:36:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Μ5ΩΡΚ-008
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ 2018

Σάβ, 18/08/2018 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ 2018
Ημ/νια: 17/08/2018 08:36:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΙΜΩΡΚ-ΕΥΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί: έγκρισης 2ου Πρακτικού της διενέργειας Διαγωνισμού, μέσω διαπραγμάτευσης, προμήθειας καυσίμων κίνησης, για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

Παρ, 17/08/2018 - 02:30
Θέμα: Περί: έγκρισης 2ου Πρακτικού της διενέργειας Διαγωνισμού, μέσω διαπραγμάτευσης, προμήθειας καυσίμων κίνησης, για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
Ημ/νια: 16/08/2018 17:58:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΣΔΩΡΚ-3ΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί: έγκρισης 1ου Πρακτικού της διενέργειας Διαγωνισμού, μέσω διαπραγμάτευσης, προμήθειας καυσίμων κίνησης, για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

Παρ, 17/08/2018 - 02:30
Θέμα: Περί: έγκρισης 1ου Πρακτικού της διενέργειας Διαγωνισμού, μέσω διαπραγμάτευσης, προμήθειας καυσίμων κίνησης, για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
Ημ/νια: 16/08/2018 17:37:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΦΣΩΡΚ-3ΓΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 881/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».

Παρ, 17/08/2018 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 881/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 16/08/2018 14:40:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΑ7ΩΡΚ-ΘΦΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ.

Παρ, 17/08/2018 - 02:30
Θέμα: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ.
Ημ/νια: 16/08/2018 14:23:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΞΨΩΡΚ-ΥΨΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 882/2018 με θέμα: "Έγκριση επαναπροκήρυξης δύο (2) θέσεων εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».

Παρ, 17/08/2018 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 882/2018 με θέμα: "Έγκριση επαναπροκήρυξης δύο (2) θέσεων εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 16/08/2018 14:19:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΡΥΩΡΚ-8ΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

Παρ, 17/08/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 16/08/2018 10:44:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α9ΦΩΡΚ-550
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης φωτοτυπικού μηχανήματος και της προμήθειας των απαραιτήτων ανταλλακτικών

Παρ, 17/08/2018 - 02:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης φωτοτυπικού μηχανήματος και της προμήθειας των απαραιτήτων ανταλλακτικών
Ημ/νια: 16/08/2018 09:23:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΤΣΩΡΚ-98Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 33ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Τετ, 15/08/2018 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 33ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 14/08/2018 17:09:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΜΛΩΡΚ-Σ2Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 32ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Τετ, 15/08/2018 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 32ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 14/08/2018 17:07:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΤΨΩΩΡΚ-ΧΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αναβάθμιση και συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τετ, 15/08/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αναβάθμιση και συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 14/08/2018 13:32:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΟΠΩΡΚ-8ΜΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

Τετ, 15/08/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 14/08/2018 13:10:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ3ΚΩΡΚ-4Μ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΤΚΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τετ, 15/08/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΤΚΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 14/08/2018 13:07:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Θ1ΩΡΚ-ΜΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης στέγης σε δημοτικά κτίρια της Δ.Ε.Μουρεσίου, μετά τα έντονα...

Τετ, 15/08/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης στέγης σε δημοτικά κτίρια της Δ.Ε.Μουρεσίου, μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα)"
Ημ/νια: 14/08/2018 13:02:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΚΚΩΡΚ-ΔΔΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Αι Γιάννη, Ξυρόβρυση και Αγιαννάκης της Τ.Κ.Αγ. Δημητρίου)"

Τετ, 15/08/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Αι Γιάννη, Ξυρόβρυση και Αγιαννάκης της Τ.Κ.Αγ. Δημητρίου)"
Ημ/νια: 14/08/2018 12:04:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΑ7ΩΡΚ-ΡΜ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΦΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Τετ, 15/08/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΦΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ημ/νια: 14/08/2018 11:46:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒ3ΔΩΡΚ-Δ0Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Μπάνικας της Τ.Κ.Ανηλίου)"

Τετ, 15/08/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέση Μπάνικας της Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 14/08/2018 11:30:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ2ΓΩΡΚ-ΙΑΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Τετ, 15/08/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Ημ/νια: 14/08/2018 11:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Ζ9ΩΡΚ-3ΘΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com