Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 48 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο του ‘ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ με θέμα: ‘‘Οικονομική Διαχείριση-Δημόσιες Συμβάσεις-Περιπτωσιολογία Δαπανών’’».

Σάβ, 15/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο του ‘ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ με θέμα: ‘‘Οικονομική Διαχείριση-Δημόσιες Συμβάσεις-Περιπτωσιολογία Δαπανών’’».
Ημ/νια: 14/06/2019 13:00:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘ0ΟΩΡΚ-1Υ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο της ‘ΦΟΡΟΥΜ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ’ με θέμα: ‘‘Έλεγχος & Εκκαθάριση Δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων’’».

Σάβ, 15/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο της ‘ΦΟΡΟΥΜ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ’ με θέμα: ‘‘Έλεγχος & Εκκαθάριση Δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων’’».
Ημ/νια: 14/06/2019 12:58:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΕΗΩΡΚ-7ΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο της ‘TRAINING –ΝΕΤ.ΕΕ’ με θέμα: ‘‘Ο κατασταλτικός έλεγχος απολογισμών ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου’’».

Σάβ, 15/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο της ‘TRAINING –ΝΕΤ.ΕΕ’ με θέμα: ‘‘Ο κατασταλτικός έλεγχος απολογισμών ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου’’».
Ημ/νια: 14/06/2019 12:55:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ4ΟΩΡΚ-ΠΝ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033

Σάβ, 15/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033
Ημ/νια: 14/06/2019 12:52:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΜΧΩΡΚ-5ΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019 ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

Σάβ, 15/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019 ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
Ημ/νια: 14/06/2019 11:19:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ3ΧΩΡΚ-ΧΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την συμμετοχή υπαλλήλων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο μέσω τηλεκατάρτισης

Σάβ, 15/06/2019 - 02:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την συμμετοχή υπαλλήλων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο μέσω τηλεκατάρτισης
Ημ/νια: 14/06/2019 11:15:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠ2ΩΩΡΚ-ΥΝΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Βεβαίωση πιστοποίησης της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας από το Ειδικό Εκλογικό Συνεργείο του Δήμου μας κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας...

Παρ, 14/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Βεβαίωση πιστοποίησης της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας από το Ειδικό Εκλογικό Συνεργείο του Δήμου μας κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019».
Ημ/νια: 13/06/2019 15:09:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Μ4ΧΩΡΚ-Ι2Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ»

Παρ, 14/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ»
Ημ/νια: 13/06/2019 13:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΦΦΩΡΚ-Τ91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών για την συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο

Παρ, 14/06/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών για την συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο
Ημ/νια: 13/06/2019 12:41:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ1ΠΩΡΚ-Ψ4Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Παρ, 14/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 13/06/2019 11:55:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΙΕΩΡΚ-ΧΤ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.2394/27.02.2019

Παρ, 14/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.2394/27.02.2019
Ημ/νια: 13/06/2019 10:38:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΡΧΩΡΚ-ΡΝΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Παρ, 14/06/2019 - 02:30
Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 13/06/2019 10:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΣΗΩΡΚ-ΗΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Παρ, 14/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 13/06/2019 09:33:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΟ7ΩΡΚ-452
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου - Ανάθεση Προμήθειας κιγκλιδωμάτων

Πέμ, 13/06/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου - Ανάθεση Προμήθειας κιγκλιδωμάτων
Ημ/νια: 12/06/2019 13:51:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΡΡΩΡΚ-ΤΕΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Ζαγοράς

Πέμ, 13/06/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 12/06/2019 13:29:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9ΞΗΩΡΚ-8ΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο

Πέμ, 13/06/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την συμμετοχή υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο
Ημ/νια: 12/06/2019 13:03:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ6ΓΩΡΚ-ΧΟΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πέμ, 13/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 12/06/2019 12:31:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΠ5ΩΡΚ-Ξ64
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Πέμ, 13/06/2019 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 12/06/2019 11:33:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΖ7ΩΡΚ-6ΔΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας αναλώσιμων Η/Υ για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Ζαγοράς

Τετ, 12/06/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας αναλώσιμων Η/Υ για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 11/06/2019 14:07:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ0ΟΩΡΚ-Ξ25
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ

Τετ, 12/06/2019 - 02:30
Θέμα: Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου-Αναλώσιμα Η/Υ
Ημ/νια: 11/06/2019 12:56:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΟΦΩΡΚ-Α65
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com