Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 31 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9246

Σάβ, 24/06/2017 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 23/06/2017 14:02:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΟ8ΩΡΚ-ΑΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού"

Σάβ, 24/06/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού"
Ημ/νια: 23/06/2017 12:15:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΑΠΩΡΚ-ΠΝΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΟΜΟΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σάβ, 24/06/2017 - 02:30
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΟΜΟΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ημ/νια: 23/06/2017 10:08:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΛΘΩΡΚ-ΜΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Σάβ, 24/06/2017 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 23/06/2017 10:00:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΙΟΔΩΡΚ-ΛΕΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Σάβ, 24/06/2017 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 23/06/2017 09:02:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΚΛΩΡΚ-Β49
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση μεταφοράς αγαθών

Παρ, 23/06/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση μεταφοράς αγαθών
Ημ/νια: 22/06/2017 14:07:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 621ΡΩΡΚ-ΝΕΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 355/2017 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της μόνιμης υπαλλήλου Κοντογεωργίου Αικατερίνης του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, σε Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης».

Παρ, 23/06/2017 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 355/2017 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της μόνιμης υπαλλήλου Κοντογεωργίου Αικατερίνης του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, σε Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης».
Ημ/νια: 22/06/2017 14:01:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΣΣΩΡΚ-ΥΜ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2017

Παρ, 23/06/2017 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2017
Ημ/νια: 22/06/2017 13:14:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΣΛΩΡΚ-ΧΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ "ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ" ΣΤΙΣ 20/4/2017 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΠΑΤΣΑΡΗ

Παρ, 23/06/2017 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ "ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ" ΣΤΙΣ 20/4/2017 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΠΑΤΣΑΡΗ
Ημ/νια: 22/06/2017 12:37:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΩΥΩΡΚ-071
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΕΘΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Παρ, 23/06/2017 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΕΘΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2017 12:24:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΤΙΛΩΡΚ-ΠΩΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Μουρεσίου"

Παρ, 23/06/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Μουρεσίου"
Ημ/νια: 22/06/2017 11:55:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΞ8ΩΡΚ-Θ37
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας διαφόρων ειδών ύδρευσης Δ. Ε. Μουρεσίου

Παρ, 23/06/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας διαφόρων ειδών ύδρευσης Δ. Ε. Μουρεσίου
Ημ/νια: 22/06/2017 10:40:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΛΕΩΡΚ-ΟΡΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 352/2017 με Θέμα: «Απόφαση διορισμού της Λεοντή Αικατερίνης του Σεραφείμ σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΔΕ Διοικητικού».

Παρ, 23/06/2017 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 352/2017 με Θέμα: «Απόφαση διορισμού της Λεοντή Αικατερίνης του Σεραφείμ σε κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, κλάδου ΔΕ Διοικητικού».
Ημ/νια: 22/06/2017 10:20:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ89ΩΡΚ-0ΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Παρ, 23/06/2017 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 22/06/2017 08:51:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω35ΜΩΡΚ-0ΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Παρ, 23/06/2017 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 22/06/2017 08:50:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΑ7ΩΡΚ-7ΣΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πέμ, 22/06/2017 - 02:30
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 21/06/2017 14:19:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Κ7ΣΩΡΚ-ΗΡΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ.

Πέμ, 22/06/2017 - 02:30
Θέμα: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ.
Ημ/νια: 21/06/2017 14:15:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΖ7ΩΡΚ-62Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς αγαθών

Πέμ, 22/06/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς αγαθών
Ημ/νια: 21/06/2017 14:15:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΛΥΘΩΡΚ-3Γ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης (2ου) πρακτικού –ελέγχου πληρότητας, δικαιολογητικών αναδόχου- του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΖΑΓΟΡΑΣ’.

Πέμ, 22/06/2017 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης (2ου) πρακτικού –ελέγχου πληρότητας, δικαιολογητικών αναδόχου- του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΖΑΓΟΡΑΣ’.
Ημ/νια: 21/06/2017 14:07:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΖΜΩΡΚ-2Σ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πέμ, 22/06/2017 - 02:30
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 21/06/2017 14:01:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΝΕΩΡΚ-ΚΦΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com