Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 32 λεπτά

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών

πριν από 11 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών
Ημ/νια: 18/12/2018 18:53:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΚΠΩΡΚ-610
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λοιπού εξοπλισμού

πριν από 11 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λοιπού εξοπλισμού
Ημ/νια: 18/12/2018 17:31:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω81ΥΩΡΚ-9ΛΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 31m κιγκλιδώματος παραδοσιακού τύπου για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου.

πριν από 11 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 31m κιγκλιδώματος παραδοσιακού τύπου για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Μουρεσίου.
Ημ/νια: 18/12/2018 17:09:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ09ΩΡΚ-ΥΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2018 », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13924/04-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου...

πριν από 11 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2018 », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13924/04-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 16:40:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠ7ΧΩΡΚ-ΦΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας στους χώρους των αρχείων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13984/04-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

πριν από 11 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας στους χώρους των αρχείων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13984/04-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 16:23:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΡΩΩΡΚ-ΝΩ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος του πόσιμου νερού των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς και Μουρεσίου του Δήμου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13986/05-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος...

πριν από 11 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος του πόσιμου νερού των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς και Μουρεσίου του Δήμου», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13986/05-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 15:57:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΖΡΩΡΚ-Υ7Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η/Υ», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13905/04-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

πριν από 11 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η/Υ», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13905/04-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 15:34:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΚΦΩΡΚ-ΡΤΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες μεταφοράς υλικών ύδρευσης», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13987/05-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

πριν από 11 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες μεταφοράς υλικών ύδρευσης», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13987/05-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 15:06:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΠ8ΩΡΚ-ΧΦΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η/Υ», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13675/27-11-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

πριν από 11 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η/Υ», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13675/27-11-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 14:44:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ94ΩΡΚ-ΦΕ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Εκδήλωση για τα μανιτάρια και τα βότανα του Πηλίου , για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13456/21-11-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

πριν από 11 ώρες 32 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Εκδήλωση για τα μανιτάρια και τα βότανα του Πηλίου , για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου », κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13456/21-11-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 18/12/2018 14:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΨ7ΩΡΚ-ΡΙ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 164.2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 14142/10-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Τρί, 18/12/2018 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 164.2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 14142/10-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 17/12/2018 14:45:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΓΑΩΡΚ-ΙΟΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρείου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Τρί, 18/12/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρείου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 17/12/2018 14:27:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΥΦΩΡΚ-ΤΩ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 14037/06-12-2018 ...

Τρί, 18/12/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 14037/06-12-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 17/12/2018 14:11:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΒΘΩΡΚ-Ρ37
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 14 ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

Τρί, 18/12/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 14 ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 17/12/2018 13:49:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ51ΩΡΚ-ΒΑ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τρί, 18/12/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 17/12/2018 13:35:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι94ΩΡΚ-02Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 431/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔ. ΒΟΛΟΥ

Τρί, 18/12/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 431/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔ. ΒΟΛΟΥ
Ημ/νια: 17/12/2018 13:13:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΣΡΩΡΚ-ΑΑ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Πλάκα, Ρέματα της Τ.Κ.Ανηλίου)"

Τρί, 18/12/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις Πλάκα, Ρέματα της Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 17/12/2018 13:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω15ΗΩΡΚ-0Τ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018.

Τρί, 18/12/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018.
Ημ/νια: 17/12/2018 12:55:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΤΤΩΡΚ-8ΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018

Τρί, 18/12/2018 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018
Ημ/νια: 17/12/2018 12:49:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΦ0ΩΡΚ-6ΛΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Τρί, 18/12/2018 - 02:30
Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 17/12/2018 12:32:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΜΒΩΡΚ-44Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com