Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 26 λεπτά

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τετ, 13/12/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 12/12/2017 11:08:55
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΓ2ΟΞΩΓ-3Ω4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προσωρινός Πινακας καταταξης Π.Φ.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

Τρί, 12/12/2017 - 02:30
Θέμα: Προσωρινός Πινακας καταταξης Π.Φ.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018
Ημ/νια: 11/12/2017 14:10:04
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΕΣΟΞΩΓ-ΕΜ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πίνακας Επιτυχόντων Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περιόδου 2017-2018

Τρί, 12/12/2017 - 02:30
Θέμα: Πίνακας Επιτυχόντων Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περιόδου 2017-2018
Ημ/νια: 11/12/2017 14:07:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ14ΟΞΩΓ-3ΓΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πίνακας απορριπτέων Π.Φ.Α. Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περιόδου 2017-2018

Τρί, 12/12/2017 - 02:30
Θέμα: Πίνακας απορριπτέων Π.Φ.Α. Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περιόδου 2017-2018
Ημ/νια: 11/12/2017 14:05:58
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΑ5ΟΞΩΓ-Ζ66
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ονομαστική Κατάσταση Π.Φ.Α. Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.περιόδου 2017-2018

Τρί, 12/12/2017 - 02:30
Θέμα: Ονομαστική Κατάσταση Π.Φ.Α. Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.περιόδου 2017-2018
Ημ/νια: 11/12/2017 14:03:03
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΗΔΟΞΩΓ-7ΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 71Β

Τρί, 05/12/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 71Β
Ημ/νια: 04/12/2017 12:32:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΜΩΟΞΩΓ-ΓΡΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 70Β

Τρί, 05/12/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 70Β
Ημ/νια: 04/12/2017 11:02:24
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η96ΟΞΩΓ-ΥΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 69Β

Τρί, 05/12/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 69Β
Ημ/νια: 04/12/2017 10:58:48
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7115ΟΞΩΓ-ΝΤ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 68Β

Τρί, 28/11/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 68Β
Ημ/νια: 27/11/2017 12:57:23
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΙΤΟΞΩΓ-Χ09
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 67Β

Τρί, 28/11/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 67Β
Ημ/νια: 27/11/2017 12:26:07
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΔΦΦΟΞΩΓ-ΟΝΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ

Τρί, 21/11/2017 - 02:30
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ
Ημ/νια: 20/11/2017 11:57:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΔΑΟΞΩΓ-ΡΞ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66Β

Σάβ, 18/11/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66Β
Ημ/νια: 17/11/2017 12:30:13
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Δ5ΦΟΞΩΓ-0ΞΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65Β

Τρί, 14/11/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65Β
Ημ/νια: 13/11/2017 12:54:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΠΗΟΞΩΓ-ΤΝΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 64Β

Τρί, 14/11/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 64Β
Ημ/νια: 13/11/2017 10:13:13
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΦΗΟΞΩΓ-ΥΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ.

Παρ, 20/10/2017 - 02:30
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ.
Ημ/νια: 19/10/2017 09:40:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΠΖΟΞΩΓ-ΧΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018, ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.

Τετ, 18/10/2017 - 02:30
Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018, ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.
Ημ/νια: 17/10/2017 13:41:44
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΩΙΟΞΩΓ-Κ97
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.

Παρ, 13/10/2017 - 02:30
Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.
Ημ/νια: 12/10/2017 11:32:00
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΒ8ΟΞΩΓ-9ΨΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 63Β

Σάβ, 30/09/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 63Β
Ημ/νια: 29/09/2017 15:09:35
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΖΒΟΞΩΓ-8ΣΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 63Β.

Σάβ, 30/09/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 63Β.
Ημ/νια: 29/09/2017 14:32:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΤΨ4ΟΞΩΓ-1ΞΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β.

Σάβ, 30/09/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β.
Ημ/νια: 29/09/2017 10:33:03
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΛΨΟΞΩΓ-ΑΡΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com