Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 2 λεπτά

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6624

Πέμ, 02/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6624
Ημ/νια: 01/04/2020 09:25:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Λ8ΟΞΩΓ-Φ4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6612

Πέμ, 02/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6612
Ημ/νια: 01/04/2020 09:22:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΩ5ΟΞΩΓ-Τ1Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β
Ημ/νια: 31/03/2020 20:04:23
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Β3ΟΞΩΓ-Δ0Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β
Ημ/νια: 31/03/2020 20:01:19
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ6ΞΟΞΩΓ-ΨΕΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β
Ημ/νια: 31/03/2020 19:58:25
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΩΟΞΩΓ-8ΡΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13Β ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΟΜΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 9-12/2019

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13Β ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΟΜΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 9-12/2019
Ημ/νια: 31/03/2020 19:55:26
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ3ΒΠΟΞΩΓ-Π52
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12Β ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΟΜΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 9-12/2019

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12Β ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΟΜΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 9-12/2019
Ημ/νια: 31/03/2020 19:52:41
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΥΛ3ΟΞΩΓ-ΦΚΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11Β

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11Β
Ημ/νια: 31/03/2020 19:48:48
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΘΕΟΞΩΓ-ΚΝ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10Β ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10Β ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 31/03/2020 19:44:36
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ766ΟΞΩΓ-3ΨΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9Β ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9Β ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 31/03/2020 19:41:42
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ7ΔΟΞΩΓ-94Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8Β

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8Β
Ημ/νια: 31/03/2020 19:38:27
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΡΗΟΞΩΓ-Δ6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7Β ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΛ. ΕΙΣΟΔ

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7Β ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΛ. ΕΙΣΟΔ
Ημ/νια: 31/03/2020 19:23:55
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΜ79ΟΞΩΓ-ΨΝΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Προέδρου ενίσχυσης με προσωπικό των κοινωνικών δομών.

Παρ, 20/03/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Προέδρου ενίσχυσης με προσωπικό των κοινωνικών δομών.
Ημ/νια: 19/03/2020 12:45:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΞΜΟΞΩΓ-ΤΕΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπαλλήλων για πρακτική εξάσκηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της επιχείρησης.

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπαλλήλων για πρακτική εξάσκηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της επιχείρησης.
Ημ/νια: 17/03/2020 11:56:55
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΔΑΟΞΩΓ-6ΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με ονομασία Βρεφονηπιακού Σταθμού Ζαγοράς.

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ονομασία Βρεφονηπιακού Σταθμού Ζαγοράς.
Ημ/νια: 17/03/2020 11:45:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΥ0ΟΞΩΓ-9ΓΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών για πρόσληψη λογιστή.

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών για πρόσληψη λογιστή.
Ημ/νια: 17/03/2020 11:43:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΤΔΟΞΩΓ-Φ6Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό προβλεπόμενων επιτροπών έργων και προμηθειών για το έτος 2020.

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό προβλεπόμενων επιτροπών έργων και προμηθειών για το έτος 2020.
Ημ/νια: 17/03/2020 11:36:14
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Τ8ΟΞΩΓ-ΣΥ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με υπογράφοντες των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Τετ, 18/03/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με υπογράφοντες των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 17/03/2020 11:08:28
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΗ6ΟΞΩΓ-ΞΦ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το 2020.

Σάβ, 07/03/2020 - 02:30
Θέμα: Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το 2020.
Ημ/νια: 06/03/2020 12:26:41
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΣΖΟΞΩΓ-ΓΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2019.

Παρ, 31/01/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2019.
Ημ/νια: 30/01/2020 11:32:11
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ9ΣΟΞΩΓ-Ο97
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com