Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 για πλήρωση δεκατρείς (13) θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Share: 

Τετ, 07/02/2018 - 10:15

Γνωστοποιείται η έκδοση της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).

Στη συγκεκριμένη Προκήρυξη συμπεριλαμβάνονται προς πλήρωση δεκατρείς (13) θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, οι οποίες είναι:

- ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ: ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

- ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ: ΔΕ Οδηγών  αυτοκινήτων

- ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ: ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

- ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

- ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΙΣ: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

             (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική), αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.asep.gr), καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω προκήρυξης και ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Όπως επισημαίνεται στο ΦΕΚ όπου δημοσιεύεται η εν λόγω Προκήρυξη                η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου και επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν, διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

●  Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις                            20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

● Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις                                    8 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται απαραιτήτως στο ΑΣΕΠ και ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), την κατηγορία Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης. 

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο anakoinosi_gia_anartisi.docx15.56 KB
Αρχείο fek_prokiryxis_gia_monimo_prosopiko.rar2.74 MB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com