Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για τη εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών σε λιμένες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας από τη θεομηνία της 26-02-2018»

Share: 

Παρ, 10/05/2019 - 12:30

Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου του ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση Ζημιών σε λιμένες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας από τη θεομηνία της 26-02-2018», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.300.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ. έργου ΣΑΕ 870 2018 ΣΕ87000000) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. 

Για περισσότερα διαβάστε εδώ:

Σχετικά Αρχεία

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com