Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου

Share: 

Τρί, 21/01/2020 - 18:00

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 21η   Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00΄ μ.μ. στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα :

 

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών για το έτος 2020 , κατόπιν  της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1/53/09-01-2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. ( ΑΔΑ: ΨΓΝΗΟΡ10-ΒΕΡ).

Σχετικά Αρχεία

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com