Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 01/04/2021 11:05:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΩ5ΩΡΚ-3ΘΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 12-12-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-03-2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 12-12-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-03-2021
Ημ/νια: 01/04/2021 10:49:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ5ΟΩΡΚ-9ΝΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (3η ΑΠΟ 36η)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (3η ΑΠΟ 36η)
Ημ/νια: 31/03/2021 10:51:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Β1ΩΡΚ-Φ76
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σύστασης για το έτος 2021 της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής με τους αναπληρωματικούς για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το...

Θέμα: ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σύστασης για το έτος 2021 της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής με τους αναπληρωματικούς για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD.»
Ημ/νια: 30/03/2021 13:43:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΚ8ΩΡΚ-Κ7Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες"
Ημ/νια: 30/03/2021 13:25:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΑΕΩΡΚ-ΧΑΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 44459

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 44459
Ημ/νια: 30/03/2021 12:28:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΤΕΩΡΚ-55Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970
Ημ/νια: 30/03/2021 11:23:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ5ΧΩΡΚ-17Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/72,Ζ/70

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/72,Ζ/70
Ημ/νια: 30/03/2021 10:44:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η4ΑΩΡΚ-ΦΑΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/70,Ζ/71,Ζ/72,Ζ/73

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/70,Ζ/71,Ζ/72,Ζ/73
Ημ/νια: 30/03/2021 10:44:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΑΜΩΡΚ-ΓΤ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/71,Ζ/73,Ζ/72

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/71,Ζ/73,Ζ/72
Ημ/νια: 30/03/2021 10:44:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΝΓΩΡΚ-ΝΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/70

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/70
Ημ/νια: 30/03/2021 10:44:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6947ΩΡΚ-ΦΩ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2017/25-02-2021 εγγράφου της Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών Πηλίου.

Θέμα: Συζήτηση επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2017/25-02-2021 εγγράφου της Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών Πηλίου.
Ημ/νια: 30/03/2021 09:46:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΔΨΩΡΚ-ΓΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Φεβρουαρίου 2021

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 30/03/2021 09:24:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 611ΦΩΡΚ-ΣΑΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 29/03/2021 09:04:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΣΤΟΕΠΖ-ΧΛ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 29/03/2021 08:53:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣΝΧΟΕΠΖ-ΧΛΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 29/03/2021 08:51:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Θ8ΖΟΕΠΖ-ΝΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 29/03/2021 08:49:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΖΞΟΕΠΖ-Σ1Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007
Ημ/νια: 29/03/2021 14:03:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Ω6ΩΡΚ-9ΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
Ημ/νια: 29/03/2021 13:51:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΥΠΩΡΚ-Α8Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 29/03/2021 13:26:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΦΓΩΡΚ-ΙΑΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com