Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 52 λεπτά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Σάβ, 08/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 07/05/2021 07:27:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΙΩΟΕΠΖ-ΟΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού 2021 για τον μήνα Μάρτιο

Παρ, 09/04/2021 - 03:15
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού 2021 για τον μήνα Μάρτιο
Ημ/νια: 08/04/2021 09:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6110ΟΕΠΖ-ΒΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τρί, 06/04/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 05/04/2021 09:09:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΡΞΟΕΠΖ-0ΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρώμής για την εξόφληση του λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικού ποσού 226,00 ευρώ

Τρί, 06/04/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρώμής για την εξόφληση του λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικού ποσού 226,00 ευρώ
Ημ/νια: 05/04/2021 08:52:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΕΛΞΟΕΠΖ-1ΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 279,50 ευρώ

Τρί, 06/04/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 279,50 ευρώ
Ημ/νια: 05/04/2021 08:44:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΤΨΨΟΕΠΖ-ΔΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 468,00 €

Τρί, 06/04/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 468,00 €
Ημ/νια: 05/04/2021 08:27:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ω6ΧΟΕΠΖ-96Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 279,50 €

Τρί, 06/04/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 279,50 €
Ημ/νια: 05/04/2021 08:25:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω220ΟΕΠΖ-ΤΟΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 242,00 €

Τρί, 06/04/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 242,00 €
Ημ/νια: 05/04/2021 08:23:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΑΧΟΕΠΖ-5ΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 30/03/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 29/03/2021 09:04:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΣΤΟΕΠΖ-ΧΛ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τρί, 30/03/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 29/03/2021 08:53:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣΝΧΟΕΠΖ-ΧΛΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Τρί, 30/03/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 29/03/2021 08:51:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Θ8ΖΟΕΠΖ-ΝΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Τρί, 30/03/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 29/03/2021 08:49:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΖΞΟΕΠΖ-Σ1Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τρί, 23/03/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 22/03/2021 09:12:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΖΓΟΕΠΖ-6Φ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Τρί, 23/03/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 22/03/2021 09:08:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧΦΣΟΕΠΖ-8ΛΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Τρί, 23/03/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 22/03/2021 09:05:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΓΞΙΟΕΠΖ-Ξ03
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2021

Παρ, 12/03/2021 - 03:15
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 11/03/2021 12:15:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΑΣΝΟΕΠΖ-ΒΧΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 04/03/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/03/2021 13:34:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 654ΚΟΕΠΖ-ΩΛΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος RFID για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 04/03/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος RFID για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/03/2021 12:40:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΨΨ3ΟΕΠΖ-ΑΝ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 04/03/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/03/2021 12:06:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω0Ζ0ΟΕΠΖ-ΔΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος RFID για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 04/03/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος RFID για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/03/2021 12:03:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΙΘΩΟΕΠΖ-ΒΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com