Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 42 λεπτά

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ 546 του έργου με κωδικό 2021ΝΑ54600045/ Ανάθεση για την ανακαίνιση του παιδικού τμήματος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 22/06/2022 - 03:15
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ 546 του έργου με κωδικό 2021ΝΑ54600045/ Ανάθεση για την ανακαίνιση του παιδικού τμήματος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 21/06/2022 10:06:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ72ΧΟΕΠΖ-ΔΟ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την ανακαίνιση του παιδικού τμήματος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 22/06/2022 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την ανακαίνιση του παιδικού τμήματος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 21/06/2022 09:53:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗ8ΑΟΕΠΖ-22Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού

Πέμ, 16/06/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 15/06/2022 12:13:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ5ΛΓΟΕΠΖ-5ΗΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο προσκεκλημένης συγγραφέως

Πέμ, 16/06/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο προσκεκλημένης συγγραφέως
Ημ/νια: 15/06/2022 12:09:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΜ32ΟΕΠΖ-ΜΛΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την ανακαίνιση του παιδικού τμήματος

Πέμ, 16/06/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την ανακαίνιση του παιδικού τμήματος
Ημ/νια: 15/06/2022 11:54:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΖΩΟΕΠΖ-Κ8Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πράξη υπ' αριθμό 7/15-06-2022 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

Πέμ, 16/06/2022 - 03:15
Θέμα: Πράξη υπ' αριθμό 7/15-06-2022 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
Ημ/νια: 15/06/2022 11:46:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΦ9ΟΕΠΖ-19Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 9499(γ) ΠΔΕ 2022

Πέμ, 16/06/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 9499(γ) ΠΔΕ 2022
Ημ/νια: 15/06/2022 11:25:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦΨΕΟΕΠΖ-6ΔΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1381 Τ/Π/2022

Πέμ, 16/06/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1381 Τ/Π/2022
Ημ/νια: 15/06/2022 11:01:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΕΘΕΟΕΠΖ-ΦΓ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0899 Τ/Π 2022

Πέμ, 16/06/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0899 Τ/Π 2022
Ημ/νια: 15/06/2022 10:44:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΤΧΥΟΕΠΖ-20Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού

Πέμ, 16/06/2022 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 15/06/2022 10:36:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΛΑΠΟΕΠΖ-Ψ3Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο προσκεκλημένης συγγραφέως

Πέμ, 16/06/2022 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο προσκεκλημένης συγγραφέως
Ημ/νια: 15/06/2022 10:28:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Τ91ΟΕΠΖ-60Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εργασίες ανακαίνισης παιδικού τμήματος

Πέμ, 16/06/2022 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για εργασίες ανακαίνισης παιδικού τμήματος
Ημ/νια: 15/06/2022 10:09:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΦΚ3ΟΕΠΖ-45Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022

Τετ, 15/06/2022 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
Ημ/νια: 14/06/2022 12:05:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Υ3ΣΟΕΠΖ-4Ψ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΣΟΥ 2.999,80

Τετ, 15/06/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΣΟΥ 2.999,80
Ημ/νια: 14/06/2022 11:39:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω2ΡΧΟΕΠΖ-3ΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την αντικατάσταση καταγραφικού του συστήματος παρακολούθησης συνολικού ποσού 295,00 ευρώ

Πέμ, 09/06/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την αντικατάσταση καταγραφικού του συστήματος παρακολούθησης συνολικού ποσού 295,00 ευρώ
Ημ/νια: 08/06/2022 14:02:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69ΗΦΟΕΠΖ-ΥΜΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 141,00 ευρώ

Πέμ, 09/06/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 141,00 ευρώ
Ημ/νια: 08/06/2022 13:45:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9434ΟΕΠΖ-ΟΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ ποσού 183,00 ευρώ

Πέμ, 09/06/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ ποσού 183,00 ευρώ
Ημ/νια: 08/06/2022 13:35:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΒΞ9ΟΕΠΖ-ΜΣ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθμό 6/08-06-2022 έγκρισης πληρωμών δαπανών

Πέμ, 09/06/2022 - 03:15
Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθμό 6/08-06-2022 έγκρισης πληρωμών δαπανών
Ημ/νια: 08/06/2022 13:23:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΩΜΔΟΕΠΖ-ΑΙΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση καταγραφικού του συστήματος παρακολούθησης, συνολικού ποσού 295,00 €

Πέμ, 09/06/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση καταγραφικού του συστήματος παρακολούθησης, συνολικού ποσού 295,00 €
Ημ/νια: 08/06/2022 13:21:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΗΧ5ΟΕΠΖ-6ΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας βιβλίων, συνολικού ποσού 2.999,80 €

Πέμ, 09/06/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας βιβλίων, συνολικού ποσού 2.999,80 €
Ημ/νια: 08/06/2022 13:05:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 62ΕΜΟΕΠΖ-Μ2Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com