Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1ημέρα 11 ώρες

Υποβολή 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024

Τετ, 15/05/2024 - 03:15
Θέμα: Υποβολή 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024
Ημ/νια: 14/05/2024 09:34:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΥΥΕΟΕΠΖ-7ΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Σάβ, 04/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 01/05/2024 09:54:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 94ΩΤΟΕΠΖ-Κ59
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 26/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 25/04/2024 11:55:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΖΓ9ΟΕΠΖ-76Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 26/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 25/04/2024 11:46:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦΠΞΟΕΠΖ-6Σ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 26/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 25/04/2024 11:13:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 942ΞΟΕΠΖ-700
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρ, 26/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 25/04/2024 11:04:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΑΚΦΟΕΠΖ-ΡΕ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση εκκαθάρισης δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 118,00

Παρ, 26/04/2024 - 03:15
Θέμα: Έγκριση εκκαθάρισης δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 118,00
Ημ/νια: 25/04/2024 10:45:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΒΕΣΟΕΠΖ-8Ρ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση εκκαθάρισης δαπάνης για την προμήθεια φυτών, συνολικού ποσού 150,00 €

Παρ, 26/04/2024 - 03:15
Θέμα: Έγκριση εκκαθάρισης δαπάνης για την προμήθεια φυτών, συνολικού ποσού 150,00 €
Ημ/νια: 25/04/2024 10:36:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΙΩΝΟΕΠΖ-ΤΜΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια φυτών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 19/04/2024 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια φυτών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 17/04/2024 09:21:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΒΜΑΟΕΠΖ-07Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΕ 0899 Τ/Π 2024

Τετ, 10/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΕ 0899 Τ/Π 2024
Ημ/νια: 09/04/2024 11:08:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 967ΜΟΕΠΖ-7Ξ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια φυτών για τον καλλωπισμό του προαύλιου χώρου

Τετ, 10/04/2024 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια φυτών για τον καλλωπισμό του προαύλιου χώρου
Ημ/νια: 09/04/2024 10:23:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 90ΦΞΟΕΠΖ-ΜΜ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Τετ, 10/04/2024 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 09/04/2024 10:22:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦΘΟΟΕΠΖ-ΓΨ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Τετ, 10/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 08/04/2024 10:07:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΔΚ8ΟΕΠΖ-46Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,55 ευρώ

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,55 ευρώ
Ημ/νια: 14/03/2024 08:40:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΧ7ΜΟΕΠΖ-Δ7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικού ποσού 994,00 ευρώ

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικού ποσού 994,00 ευρώ
Ημ/νια: 14/03/2024 08:35:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΒΤ9ΟΕΠΖ-Ψ7Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 994,00 €

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 994,00 €
Ημ/νια: 14/03/2024 08:19:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΨΕΠΟΕΠΖ-ΨΨ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 139,55 €

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 139,55 €
Ημ/νια: 14/03/2024 08:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΣ7ΟΕΠΖ-Μ0Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθμό 5/14-03-2024 για την έγκριση πληρωμής τρεχουσών δαπανών Τ/Π 2024

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθμό 5/14-03-2024 για την έγκριση πληρωμής τρεχουσών δαπανών Τ/Π 2024
Ημ/νια: 14/03/2024 08:10:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΙΩΟΕΠΖ-ΔΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 14/03/2024 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 13/03/2024 10:25:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΩ4ΟΕΠΖ-419
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Πέμ, 14/03/2024 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
Ημ/νια: 13/03/2024 10:22:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ζ4ΖΟΕΠΖ-4ΡΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com