Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 46 λεπτά

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

πριν από 12 ώρες 46 λεπτά
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 17/01/2022 10:25:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΠΝ4ΟΕΠΖ-ΧΣ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός υπευθύνου για το κλείσιμο των βιβλίων διαχείρισης της Βιβλιοθήκης και τη θεώρηση των σχετικών παραστατικών για το οικονομικό έτος 2021

πριν από 12 ώρες 46 λεπτά
Θέμα: Ορισμός υπευθύνου για το κλείσιμο των βιβλίων διαχείρισης της Βιβλιοθήκης και τη θεώρηση των σχετικών παραστατικών για το οικονομικό έτος 2021
Ημ/νια: 17/01/2022 10:20:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΟΥΜΟΕΠΖ-ΘΙΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

πριν από 12 ώρες 46 λεπτά
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 17/01/2022 10:18:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΙ2ΚΟΕΠΖ-ΠΚΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1611 Τ/Π 2022

Σάβ, 15/01/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1611 Τ/Π 2022
Ημ/νια: 14/01/2022 10:20:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΤΖ3ΟΕΠΖ-7ΡΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Σάβ, 15/01/2022 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 14/01/2022 10:10:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΞΧ8ΟΕΠΖ-ΟΒΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Τρί, 11/01/2022 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 10/01/2022 10:55:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69ΕΞΟΕΠΖ-Β60
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανατροπή απόφασης ανάληψης δέσμευσης ΚΑΕ 9499(γ)

Τρί, 11/01/2022 - 03:15
Θέμα: Ανατροπή απόφασης ανάληψης δέσμευσης ΚΑΕ 9499(γ)
Ημ/νια: 10/01/2022 10:37:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9Ο9ΧΟΕΠΖ-ΝΜ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανατροπή απόφασης ανάληψης δέσμευσης ΚΑΕ 1381

Τρί, 11/01/2022 - 03:15
Θέμα: Ανατροπή απόφασης ανάληψης δέσμευσης ΚΑΕ 1381
Ημ/νια: 10/01/2022 10:35:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΞΛΧΟΕΠΖ-4ΜΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανατροπή απόφασης ανάληψης δέσμευσης ΚΑΕ 1611

Τρί, 11/01/2022 - 03:15
Θέμα: Ανατροπή απόφασης ανάληψης δέσμευσης ΚΑΕ 1611
Ημ/νια: 10/01/2022 10:33:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΤ2ΩΟΕΠΖ-ΨΓ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανατροπή απόφασης ανάληψης δέσμευσης ΚΑΕ 0899

Τρί, 11/01/2022 - 03:15
Θέμα: Ανατροπή απόφασης ανάληψης δέσμευσης ΚΑΕ 0899
Ημ/νια: 10/01/2022 10:32:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΘ8ΟΕΠΖ-ΚΑΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανατροπή απόφασης ανάληψης δέσμευσης ΚΑΕ 0842

Τρί, 11/01/2022 - 03:15
Θέμα: Ανατροπή απόφασης ανάληψης δέσμευσης ΚΑΕ 0842
Ημ/νια: 10/01/2022 10:30:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΦ4ΟΕΠΖ-70Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανατροπή απόφασης ανάληψης δέσμευσης ΚΑΕ 0832

Τρί, 11/01/2022 - 03:15
Θέμα: Ανατροπή απόφασης ανάληψης δέσμευσης ΚΑΕ 0832
Ημ/νια: 10/01/2022 10:28:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΚΖΝΟΕΠΖ-ΙΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Πέμ, 30/12/2021 - 03:15
Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
Ημ/νια: 29/12/2021 12:06:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 66Γ2ΟΕΠΖ-ΘΟΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση τιμολογίου για προμήθεια πετρελαίου συνολικού ποσού 579,50 ευρώ

Τετ, 22/12/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση τιμολογίου για προμήθεια πετρελαίου συνολικού ποσού 579,50 ευρώ
Ημ/νια: 21/12/2021 11:11:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ50ΕΟΕΠΖ-929
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,50 ευρώ

Τετ, 22/12/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,50 ευρώ
Ημ/νια: 21/12/2021 11:08:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞΗΦΟΕΠΖ-Υ0Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικού ποσού 237,00 ευρώ

Τετ, 22/12/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικού ποσού 237,00 ευρώ
Ημ/νια: 21/12/2021 11:07:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΣΙΟΕΠΖ-Ν7Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση τιμολογίου της Μαρίας Κουκιάσα συνολικού ποσού 200,00 ευρώ

Τετ, 22/12/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση τιμολογίου της Μαρίας Κουκιάσα συνολικού ποσού 200,00 ευρώ
Ημ/νια: 21/12/2021 11:05:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦΧ9ΟΕΠΖ-ΞΟΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση τιμολογίου της Β. Καυκάς Α.Ε. συνολικού ποσού 239,24 ευρώ

Τετ, 22/12/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση τιμολογίου της Β. Καυκάς Α.Ε. συνολικού ποσού 239,24 ευρώ
Ημ/νια: 21/12/2021 11:02:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣΕ2ΟΕΠΖ-Φ9Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση τιμολογίου της ΙΤΒΙΖ συνολικού ποσού 148,80 ευρώ

Τετ, 22/12/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση τιμολογίου της ΙΤΒΙΖ συνολικού ποσού 148,80 ευρώ
Ημ/νια: 21/12/2021 10:59:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 606ΟΟΕΠΖ-ΟΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου, συνολικού ποσού 579,50 €

Σάβ, 18/12/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου, συνολικού ποσού 579,50 €
Ημ/νια: 17/12/2021 11:17:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΨΝΝΟΕΠΖ-ΠΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com