Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 5 ώρες 53 λεπτά

Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Πέμ, 14/10/2021 - 03:15
Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 13/10/2021 12:50:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΙ0ΥΟΕΠΖ-0ΥΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Παρ, 08/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 07/10/2021 11:18:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΝΧΟΕΠΖ-ΓΔΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε544 με τίτλο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ συνολικού ποσού 5.496,92 ευρώ για το έργο: 2020ΣΕ54400033

Τρί, 05/10/2021 - 03:15
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε544 με τίτλο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ συνολικού ποσού 5.496,92 ευρώ για το έργο: 2020ΣΕ54400033
Ημ/νια: 04/10/2021 12:36:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ1Θ8ΟΕΠΖ-ΞΩ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε544 με τίτλο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ συνολικού ποσού 19.641,00 ευρώ για το έργο: 2020ΣΕ54400033

Τρί, 05/10/2021 - 03:15
Θέμα: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε544 με τίτλο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ συνολικού ποσού 19.641,00 ευρώ για το έργο: 2020ΣΕ54400033
Ημ/νια: 04/10/2021 12:21:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΟΧΥΟΕΠΖ-ΠΘΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθμό 12/04-10-2021 Εφορευτικού Συμβουλίου για έγκριση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων

Τρί, 05/10/2021 - 03:15
Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθμό 12/04-10-2021 Εφορευτικού Συμβουλίου για έγκριση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων
Ημ/νια: 04/10/2021 12:05:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΙΔΟΕΠΖ-4Τ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Τρί, 14/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ημ/νια: 13/09/2021 10:26:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ2ΖΟΟΕΠΖ-ΡΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0892 συνολικού ποσού 223,00 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0892 συνολικού ποσού 223,00 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 12:06:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΡ7ΟΕΠΖ-Ζ61
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1381 συνολικού ποσού 400,00 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1381 συνολικού ποσού 400,00 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 12:03:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΦΘΟΕΠΖ-ΩΧ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0889 συνολικού ποσού 256,68 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0889 συνολικού ποσού 256,68 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 12:00:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΙΠΟΕΠΖ-6Ψ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1261 συνολικού ποσού 350,00 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1261 συνολικού ποσού 350,00 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 11:58:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΩΧ1ΟΕΠΖ-5Κ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0419 συνολικού ποσού 130,00 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0419 συνολικού ποσού 130,00 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 11:57:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΩ3ΟΕΠΖ-ΘΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1261 συνολικού ποσού 450,00 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1261 συνολικού ποσού 450,00 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 11:55:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΠΧΓΟΕΠΖ-Λ39
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0842 συνολικού ποσού 200,00 ευρώ

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0842 συνολικού ποσού 200,00 ευρώ
Ημ/νια: 09/09/2021 11:52:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ57ΞΟΕΠΖ-6ΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την παρακολούηση του συναγερμού, συνολικού ποσού 223,00 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παρακολούηση του συναγερμού, συνολικού ποσού 223,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 12:03:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΑ0ΙΟΕΠΖ-Ρ9Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγειεινής, συνολικού ποσού 400,00 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγειεινής, συνολικού ποσού 400,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 12:01:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘ4ΠΟΕΠΖ-ΞΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 256,68 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 256,68 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:50:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗ1ΕΟΕΠΖ-96Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μελανιών, συνολικού ποσού 350,00 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μελανιών, συνολικού ποσού 350,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:48:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9Ψ6ΩΟΕΠΖ-Σ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών, συνολικού ποσού 130,00 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών, συνολικού ποσού 130,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:46:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 65ΑΖΟΕΠΖ-ΛΧΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 200,00 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 200,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:43:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΟΩΓΟΕΠΖ-0ΕΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικού ποσού 450,00 €

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικού ποσού 450,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 620ΔΟΕΠΖ-ΤΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com