Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 33 λεπτά

Υποβολή απολογισμού - ισολογισμού οικονομικού έτους 2022

Σάβ, 28/01/2023 - 03:15
Θέμα: Υποβολή απολογισμού - ισολογισμού οικονομικού έτους 2022
Ημ/νια: 27/01/2023 09:53:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ805ΟΕΠΖ-794
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή λέβητα συνολικού ποσού 230,00 ευρώ

Τετ, 25/01/2023 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή λέβητα συνολικού ποσού 230,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/01/2023 09:43:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ρ5ΠΟΕΠΖ-4Σ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,85 ευρώ

Τετ, 25/01/2023 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,85 ευρώ
Ημ/νια: 24/01/2023 09:38:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩ6ΝΟΕΠΖ-67Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την επισκευή του λέβητα συνολικού ποσού 124,00 ευρώ

Τετ, 25/01/2023 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την επισκευή του λέβητα συνολικού ποσού 124,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/01/2023 09:36:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΜΚΖΟΕΠΖ-ΞΨΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την συνδρομή φιλοξενίας και domain name της ιστοσελίδας συνολικού ποσού 182,28 ευρώ

Τετ, 25/01/2023 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την συνδρομή φιλοξενίας και domain name της ιστοσελίδας συνολικού ποσού 182,28 ευρώ
Ημ/νια: 24/01/2023 09:35:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΒΝΔΟΕΠΖ-24Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας συνολικού ποσού 148,80 ευρώ

Τετ, 25/01/2023 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας συνολικού ποσού 148,80 ευρώ
Ημ/νια: 24/01/2023 09:33:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 97Θ6ΟΕΠΖ-Φ54
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ συνολικού ποσού 337,00 ευρώ

Τετ, 25/01/2023 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ συνολικού ποσού 337,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/01/2023 09:31:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ0ΘΛΟΕΠΖ-Δ1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξαρτημάτων επισκευής του λέβητα, συνολικού ποσού 230,00 €

Τετ, 25/01/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξαρτημάτων επισκευής του λέβητα, συνολικού ποσού 230,00 €
Ημ/νια: 24/01/2023 09:22:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8ΗΤΟΕΠΖ-1ΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή φιλοξενίας και domain name της ιστοσελίδας, συνολικού ποσού 182,28 €

Τετ, 25/01/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή φιλοξενίας και domain name της ιστοσελίδας, συνολικού ποσού 182,28 €
Ημ/νια: 24/01/2023 09:20:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΩΚΖΟΕΠΖ-7ΔΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 139,85 €

Τετ, 25/01/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 139,85 €
Ημ/νια: 24/01/2023 09:19:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Χ5ΙΟΕΠΖ-Η6Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του λέβητα, συνολικού ποσού 124,00 €

Τετ, 25/01/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του λέβητα, συνολικού ποσού 124,00 €
Ημ/νια: 24/01/2023 09:17:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ454ΟΕΠΖ-ΛΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/20-01-2023 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τ/Π 2023

Τρί, 24/01/2023 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/20-01-2023 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τ/Π 2023
Ημ/νια: 20/01/2023 10:52:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ρ0ΑΟΕΠΖ-ΝΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τρί, 24/01/2023 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 20/01/2023 10:38:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 941ΤΟΕΠΖ-32Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή του λέβητα και την επισκευή του για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 19/01/2023 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή του λέβητα και την επισκευή του για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 16/01/2023 10:57:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ8Κ2ΟΕΠΖ-ΧΔΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την κάλυψη ετήσιας συνδρομής για φιλοξενία και συντήρηση της ιστοσελίδας καθώς για την αναβάθμιση της έκδοσης και ενημέρωση συστήματος ασφαλείας της ιστοσελίδας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 19/01/2023 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την κάλυψη ετήσιας συνδρομής για φιλοξενία και συντήρηση της ιστοσελίδας καθώς για την αναβάθμιση της έκδοσης και ενημέρωση συστήματος ασφαλείας της ιστοσελίδας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 16/01/2023 10:56:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧΔΚΟΕΠΖ-ΘΕΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έκτακτη προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή του λέβητα

Πέμ, 19/01/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έκτακτη προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή του λέβητα
Ημ/νια: 16/01/2023 10:29:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦΑ0ΟΕΠΖ-ΚΕ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την κάλυψη ετήσιας συνδρομής για φιλοξενία και συντήρηση της ιστοσελίδας

Πέμ, 19/01/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την κάλυψη ετήσιας συνδρομής για φιλοξενία και συντήρηση της ιστοσελίδας
Ημ/νια: 16/01/2023 10:27:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 68ΖΝΟΕΠΖ-Χ4Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΟΤΕ

Πέμ, 19/01/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΟΤΕ
Ημ/νια: 16/01/2023 10:26:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 61ΦΧΟΕΠΖ-Ρ61
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έκτακτη επισκευή λέβητα.

Πέμ, 19/01/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έκτακτη επισκευή λέβητα.
Ημ/νια: 16/01/2023 10:24:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ4ΥΟΟΕΠΖ-5ΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την αναβάθμιση της έκδοσης και ενημέρωση συστήματος ασφαλείας της ιστοσελίδας

Πέμ, 19/01/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την αναβάθμιση της έκδοσης και ενημέρωση συστήματος ασφαλείας της ιστοσελίδας
Ημ/νια: 16/01/2023 10:23:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΘ10ΟΕΠΖ-ΓΧΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com