Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 24 λεπτά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Παρ, 30/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 29/07/2021 10:29:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΞΟΟΕΠΖ-ΟΚΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου συνολικού ποσού 180,00 ευρώ

Σάβ, 24/07/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου συνολικού ποσού 180,00 ευρώ
Ημ/νια: 23/07/2021 10:22:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8ΗΑΟΕΠΖ-2ΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,50 ευρώ

Σάβ, 24/07/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,50 ευρώ
Ημ/νια: 23/07/2021 10:17:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖΑΘΟΕΠΖ-3ΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων συνολικού ποσού 800,00 ευρώ

Σάβ, 24/07/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων συνολικού ποσού 800,00 ευρώ
Ημ/νια: 23/07/2021 10:11:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΩΩΜΟΕΠΖ-ΜΥΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικού ποσού 83,00 ευρώ

Σάβ, 24/07/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικού ποσού 83,00 ευρώ
Ημ/νια: 23/07/2021 10:07:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΥΑΧΟΕΠΖ-ΓΕ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 83,00 €

Σάβ, 24/07/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 83,00 €
Ημ/νια: 23/07/2021 09:53:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΥΤ3ΟΕΠΖ-99Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 139,50 €

Σάβ, 24/07/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 139,50 €
Ημ/νια: 23/07/2021 09:51:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΔ5ΨΟΕΠΖ-ΞΝΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων, συνολικού ποσού 800,00 €

Σάβ, 24/07/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων, συνολικού ποσού 800,00 €
Ημ/νια: 23/07/2021 09:49:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΑΡ9ΟΕΠΖ-ΝΛΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου, συνολικού ποσού 180,00 €

Σάβ, 24/07/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου, συνολικού ποσού 180,00 €
Ημ/νια: 23/07/2021 09:44:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω2ΗΣΟΕΠΖ-3Ψ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 23/07/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 22/07/2021 10:34:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΕΜΘΟΕΠΖ-ΛΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 23/07/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 22/07/2021 10:17:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩΞΖΟΕΠΖ-3ΩΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής της ΣΑΕ 544 του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400033 και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ, συνολικού ποσού 22.940,00 €

Τετ, 21/07/2021 - 03:15
Θέμα: Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής της ΣΑΕ 544 του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400033 και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ, συνολικού ποσού 22.940,00 €
Ημ/νια: 20/07/2021 10:23:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖΡΟΟΕΠΖ-1Ι5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής της ΣΑΕ 544 του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400033 και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ, συνολικού ποσού 24.056,00 €

Τετ, 21/07/2021 - 03:15
Θέμα: Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής της ΣΑΕ 544 του έργου με κωδικό 2020ΣΕ54400033 και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ, συνολικού ποσού 24.056,00 €
Ημ/νια: 20/07/2021 09:51:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΡΖΒΟΕΠΖ-ΞΜΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος RFID, συνολικού ποσού 22.940,00 €

Τρί, 20/07/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος RFID, συνολικού ποσού 22.940,00 €
Ημ/νια: 19/07/2021 11:20:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΟΘ0ΟΕΠΖ-ΙΑΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής, συνολικού ποσού 24.056,00 ευρώ

Τρί, 20/07/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής, συνολικού ποσού 24.056,00 ευρώ
Ημ/νια: 19/07/2021 11:18:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ι1ΗΟΕΠΖ-ΡΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου

Τρί, 20/07/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου
Ημ/νια: 19/07/2021 11:01:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ5ΞΝΟΕΠΖ-7ΥΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Τρί, 20/07/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 19/07/2021 11:00:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΖΕΩΟΕΠΖ-80Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων

Τρί, 20/07/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 19/07/2021 10:58:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΨΞΧΟΕΠΖ-Σ96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Τρί, 20/07/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 19/07/2021 10:57:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69ΟΔΟΕΠΖ-ΠΤΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1259 συνολικού ποσού 800,00 ευρώ

Τρί, 20/07/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1259 συνολικού ποσού 800,00 ευρώ
Ημ/νια: 19/07/2021 10:47:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩ8ΔΟΕΠΖ-ΛΚΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com