Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 5 ώρες 56 λεπτά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Παρ, 05/05/2023 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 04/05/2023 10:51:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 633ΙΟΕΠΖ-76Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2023

Παρ, 14/04/2023 - 03:15
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2023
Ημ/νια: 13/04/2023 08:45:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΛΟΣΟΕΠΖ-ΣΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Πέμ, 13/04/2023 - 03:15
Θέμα: Υποβολή 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
Ημ/νια: 12/04/2023 10:43:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΖΑΖΟΕΠΖ-ΔΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για εξόφληση προμήθειας φυτών και λοιπών συνολικού ποσού 100,04 ευρώ

Πέμ, 13/04/2023 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για εξόφληση προμήθειας φυτών και λοιπών συνολικού ποσού 100,04 ευρώ
Ημ/νια: 12/04/2023 09:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 64ΨΨΟΕΠΖ-ΨΚΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ συνολικού ποσού 446,00 ευρώ

Πέμ, 13/04/2023 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ συνολικού ποσού 446,00 ευρώ
Ημ/νια: 12/04/2023 09:47:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΥ4ΟΕΠΖ-Ψ28
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,55 ευρώ

Πέμ, 13/04/2023 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,55 ευρώ
Ημ/νια: 12/04/2023 09:40:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΠΜΨΟΕΠΖ-ΠΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης συνολικού ποσού 1.195,60 ευρώ

Πέμ, 13/04/2023 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης συνολικού ποσού 1.195,60 ευρώ
Ημ/νια: 12/04/2023 09:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΖΙΘΟΕΠΖ-1ΤΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών και λοιπών ειδών, συνολικού ποσού 100,04€

Πέμ, 13/04/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών και λοιπών ειδών, συνολικού ποσού 100,04€
Ημ/νια: 12/04/2023 09:17:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8Ν6ΟΕΠΖ-ΦΥΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου, συνολικού ποσού 1.195,60€

Πέμ, 13/04/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου, συνολικού ποσού 1.195,60€
Ημ/νια: 12/04/2023 09:13:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ9Δ8ΟΕΠΖ-ΗΕ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 139,55 €

Πέμ, 13/04/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 139,55 €
Ημ/νια: 12/04/2023 09:11:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ57ΑΟΕΠΖ-ΟΛΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 446,00 €

Πέμ, 13/04/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 446,00 €
Ημ/νια: 12/04/2023 09:06:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 604ΗΟΕΠΖ-ΣΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αρ. 6/12-04-2023 έγκρισης πληρωμών τρεχουσών δαπανών Τ/Π

Πέμ, 13/04/2023 - 03:15
Θέμα: Πρακτικό υπ' αρ. 6/12-04-2023 έγκρισης πληρωμών τρεχουσών δαπανών Τ/Π
Ημ/νια: 12/04/2023 09:04:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩΜΙΟΕΠΖ-ΚΓ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια φυτών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 04/04/2023 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια φυτών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/04/2023 11:24:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΕΜΧΟΕΠΖ-6ΘΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 04/04/2023 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/04/2023 11:22:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΕΕΩΟΕΠΖ-ΘΛ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια φυτών

Σάβ, 01/04/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια φυτών
Ημ/νια: 31/03/2023 10:24:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ4ΗΔΟΕΠΖ-ΤΚΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Σάβ, 01/04/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 31/03/2023 10:23:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΛΛΕΟΕΠΖ-2ΑΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Σάβ, 01/04/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 31/03/2023 10:22:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 68Ζ8ΟΕΠΖ-Δ3Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Σάβ, 01/04/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 31/03/2023 10:20:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΗΖΟΕΠΖ-1ΣΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθμό 5/31-03-2023 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων για τρέχουσες δαπάνες Τ/Π 2023

Σάβ, 01/04/2023 - 03:15
Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθμό 5/31-03-2023 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων για τρέχουσες δαπάνες Τ/Π 2023
Ημ/νια: 31/03/2023 10:17:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΧΣΗΟΕΠΖ-3ΕΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια φυτών

Σάβ, 01/04/2023 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια φυτών
Ημ/νια: 31/03/2023 09:52:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 68ΧΨΟΕΠΖ-Μ04
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com