Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 5 ώρες 11 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 7111 ΠΟΣΟΥ 227,05

πριν από 5 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 7111 ΠΟΣΟΥ 227,05
Ημ/νια: 30/09/2022 10:28:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ω3ΚΟΕΠΖ-ΤΜΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βοηθητικών επίπλων, συνολικού ποσού 227,05 €

πριν από 5 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βοηθητικών επίπλων, συνολικού ποσού 227,05 €
Ημ/νια: 30/09/2022 10:20:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω804ΟΕΠΖ-Ι1Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 1261 ΠΟΣΟΥ 52,12 ΕΥΡΩ

Πέμ, 29/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 1261 ΠΟΣΟΥ 52,12 ΕΥΡΩ
Ημ/νια: 28/09/2022 10:31:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΡΛΨΟΕΠΖ-Ν3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Toner SAMSUNG-HP CLT-K804S, ELS Black, συνολικού ποσού 52,12 €

Πέμ, 29/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Toner SAMSUNG-HP CLT-K804S, ELS Black, συνολικού ποσού 52,12 €
Ημ/νια: 28/09/2022 10:28:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔΩΗΟΕΠΖ-ΥΟΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 0899 ΠΟΣΟΥ 90,00

Τρί, 27/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 0899 ΠΟΣΟΥ 90,00
Ημ/νια: 26/09/2022 11:56:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ1ΞΚΟΕΠΖ-ΡΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την δαπάνη παράθεσης γεύματος, συνολικού ποσού 90,00 €

Τρί, 27/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την δαπάνη παράθεσης γεύματος, συνολικού ποσού 90,00 €
Ημ/νια: 26/09/2022 11:51:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ3ΛΦΟΕΠΖ-5ΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 0899 ΠΟΣΟΥ 271,90

Τρί, 27/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 0899 ΠΟΣΟΥ 271,90
Ημ/νια: 26/09/2022 11:46:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΓΣΘΟΕΠΖ-9ΕΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για την ημερίδα της βιβλιοθήκης συνολικού ποσού 271,90€

Τρί, 27/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για την ημερίδα της βιβλιοθήκης συνολικού ποσού 271,90€
Ημ/νια: 26/09/2022 11:39:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 96Κ0ΟΕΠΖ-6ΚΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 7111 ΠΟΣΟΥ 113,96

Τρί, 27/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 7111 ΠΟΣΟΥ 113,96
Ημ/νια: 26/09/2022 11:25:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΤΧΟΕΠΖ-ΘΕ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βοηθητικών επίπλων, συνολικού ποσού 113,96 €

Τρί, 27/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βοηθητικών επίπλων, συνολικού ποσού 113,96 €
Ημ/νια: 26/09/2022 11:16:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Θ5ΝΟΕΠΖ-4Ν3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 1381 συνολικού ποσού 400,00 ευρώ

Παρ, 16/09/2022 - 03:15
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 1381 συνολικού ποσού 400,00 ευρώ
Ημ/νια: 15/09/2022 10:43:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΩΧ8ΟΕΠΖ-4Ψ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 7111 συνολικού ποσού 49,90 ευρώ

Παρ, 16/09/2022 - 03:15
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 7111 συνολικού ποσού 49,90 ευρώ
Ημ/νια: 15/09/2022 10:33:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8Φ8ΟΕΠΖ-0ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 0892 συνολικού ποσού 223,00

Παρ, 16/09/2022 - 03:15
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 0892 συνολικού ποσού 223,00
Ημ/νια: 15/09/2022 10:26:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ6ΓΧΟΕΠΖ-9ΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 7123 συνολικού ποσού 79,79

Παρ, 16/09/2022 - 03:15
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 7123 συνολικού ποσού 79,79
Ημ/νια: 15/09/2022 10:24:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9775ΟΕΠΖ-Ο5Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 0419 συνολικού ποσού 130,00 ευρώ

Παρ, 16/09/2022 - 03:15
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 0419 συνολικού ποσού 130,00 ευρώ
Ημ/νια: 15/09/2022 10:05:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΠΟ3ΟΕΠΖ-4ΗΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 0832 συνολικού ποσού 144,50

Πέμ, 15/09/2022 - 03:15
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 0832 συνολικού ποσού 144,50
Ημ/νια: 14/09/2022 12:34:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 90ΟΣΟΕΠΖ-ΚΜ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 0899 ποσού 180,00 ευρώ

Πέμ, 15/09/2022 - 03:15
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής ΚΑΕ 0899 ποσού 180,00 ευρώ
Ημ/νια: 14/09/2022 12:28:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΑΩ2ΟΕΠΖ-93Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης συνολικού ποσού 130,00 €

Πέμ, 15/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης συνολικού ποσού 130,00 €
Ημ/νια: 14/09/2022 12:02:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Θ8ΧΟΕΠΖ-Ν72
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού συνολικού ποσού 223,00 €

Πέμ, 15/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού συνολικού ποσού 223,00 €
Ημ/νια: 14/09/2022 11:57:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ8Σ9ΟΕΠΖ-ΡΝΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού συνολικού ποσού 400,00 €

Πέμ, 15/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού συνολικού ποσού 400,00 €
Ημ/νια: 14/09/2022 11:51:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ο0ΣΟΕΠΖ-ΓΟΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com