Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 43 λεπτά

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙ-ΑΘΩΝΑΣ» & «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Τετ, 24/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙ-ΑΘΩΝΑΣ» & «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ημ/νια: 23/11/2021 15:16:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Β1ΩΡΚ-01Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙ-ΑΘΩΝΑΣ» & «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Τετ, 24/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙ-ΑΘΩΝΑΣ» & «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ημ/νια: 23/11/2021 15:13:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΛ9ΩΡΚ-Φ7Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"

Τετ, 24/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"
Ημ/νια: 23/11/2021 12:26:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΜΒΩΡΚ-Ι96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, υπέρ του Πράσινου Ταμείου – Ειδικός Φορέας Διαχείρισης Δασών, για την νομιμοποίηση εγκαταστάσεων υφιστάμενου Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου 5 Χ 5», στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»

Τετ, 24/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, υπέρ του Πράσινου Ταμείου – Ειδικός Φορέας Διαχείρισης Δασών, για την νομιμοποίηση εγκαταστάσεων υφιστάμενου Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου 5 Χ 5», στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»
Ημ/νια: 23/11/2021 09:52:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΡΒΩΡΚ-2ΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Τρί, 23/11/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Ημ/νια: 22/11/2021 14:47:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΔΩΩΡΚ-8ΧΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Τρί, 23/11/2021 - 03:15
Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 22/11/2021 14:17:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΤΥΩΡΚ-34Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Τρί, 23/11/2021 - 03:15
Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 22/11/2021 14:16:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΝΥΩΡΚ-ΥΘ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης Δαπάνη μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης»

Τρί, 23/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης Δαπάνη μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης»
Ημ/νια: 22/11/2021 13:31:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ16ΨΩΡΚ-ΓΩΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου»

Τρί, 23/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου»
Ημ/νια: 22/11/2021 13:06:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Η12ΩΡΚ-ΗΓΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Τρί, 23/11/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 22/11/2021 12:43:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ7ΘΩΡΚ-4ΙΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Τρί, 23/11/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 22/11/2021 12:43:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΦΝΩΡΚ-Λ31
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

Τρί, 23/11/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
Ημ/νια: 22/11/2021 12:43:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ6ΨΩΡΚ-ΔΩ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού 67.623,47 από την υπ’ αριθμ 75229/21 χρηματοδότηση από το ΤΠ&Δ».

Τρί, 23/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού 67.623,47 από την υπ’ αριθμ 75229/21 χρηματοδότηση από το ΤΠ&Δ».
Ημ/νια: 22/11/2021 12:33:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ρ17ΩΡΚ-ΤΕ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορούσε τη ναυαγοσωστική κάλυψη».

Τρί, 23/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης που αφορούσε τη ναυαγοσωστική κάλυψη».
Ημ/νια: 22/11/2021 11:54:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63Ξ2ΩΡΚ-ΛΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ)

Σάβ, 20/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ)
Ημ/νια: 19/11/2021 13:20:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ2ΚΩΡΚ-9ΥΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης υπόλοιπου ποσού από την υπ’ αριθμ 33247/28-04-2021 χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ».

Σάβ, 20/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης υπόλοιπου ποσού από την υπ’ αριθμ 33247/28-04-2021 χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ».
Ημ/νια: 19/11/2021 13:03:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΝΨΩΡΚ-ΥΦΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2021, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Σάβ, 20/11/2021 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2021, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).
Ημ/νια: 19/11/2021 12:22:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΣΩΡΚ-02Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 424 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»

Σάβ, 20/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 424 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»
Ημ/νια: 19/11/2021 12:06:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΖΞΩΡΚ-6ΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 420 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»

Σάβ, 20/11/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 420 Απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρο 32 παραγ. 2γ Ν4412/16)»
Ημ/νια: 19/11/2021 11:39:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΛΟΩΡΚ-Θ93
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9250 ΚΑΙ ΚΗΥ 9285

Σάβ, 20/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9250 ΚΑΙ ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 19/11/2021 11:28:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΟΛΩΡΚ-Χ5Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com