Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 9 λεπτά

«Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Ζαγοράς» ο τροπος εκτέλεσης της δαπάνης για γίνει με Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016)

πριν από 10 ώρες 9 λεπτά
Θέμα: «Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Ζαγοράς» ο τροπος εκτέλεσης της δαπάνης για γίνει με Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016)
Ημ/νια: 24/05/2024 13:08:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ8ΜΩΡΚ-ΕΗΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2024, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

πριν από 10 ώρες 9 λεπτά
Θέμα: Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης οικ. έτους 2024, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 24/05/2024 12:31:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩ4ΓΩΡΚ-ΤΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Παρ, 24/05/2024 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 23/05/2024 14:05:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΘΝΩΡΚ-38Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών δικτύου ύδρευσης (Τ.Κ.ΑΓ.Δημητρίου)», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)

Παρ, 24/05/2024 - 03:15
Θέμα: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών δικτύου ύδρευσης (Τ.Κ.ΑΓ.Δημητρίου)», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 23/05/2024 13:23:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 611ΗΩΡΚ-ΕΩ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσληψης ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Παρ, 24/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσληψης ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.
Ημ/νια: 23/05/2024 13:20:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΠ6ΩΡΚ-ΡΑΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ως υπευθύνου για την παραλαβή και την εκτύπωση καταλόγων των εκλογέων, που αν και είχαν εγγραφεί σε κατάλογο επιστολικής ψήφου δεν απέστειλαν φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου ή...

Παρ, 24/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ως υπευθύνου για την παραλαβή και την εκτύπωση καταλόγων των εκλογέων, που αν και είχαν εγγραφεί σε κατάλογο επιστολικής ψήφου δεν απέστειλαν φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου ή ο φάκελος επιστροφής δεν παρελήφθη εμπρόθεσμα».
Ημ/νια: 23/05/2024 12:30:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι6ΔΩΡΚ-ΨΥ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για παροχή φιλοξενίας (διαμονή) & εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης οικονομικού προϋπολογισμού 2024

Παρ, 24/05/2024 - 03:15
Θέμα: για παροχή φιλοξενίας (διαμονή) & εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης οικονομικού προϋπολογισμού 2024
Ημ/νια: 23/05/2024 11:06:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΒΓΩΡΚ-ΙΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ Κ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πέμ, 23/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ Κ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/05/2024 12:47:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΜΣΩΡΚ-Σ20
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/130,Β/132,Β/129,Β/61

Πέμ, 23/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/130,Β/132,Β/129,Β/61
Ημ/νια: 22/05/2024 12:13:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 963ΩΩΡΚ-Υ4Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% ΧΕΠ: Β/90,Β/113,Β/72,Β/128,Β/122,Β/103,Β/106,Β/120,Β/127,Β/91,Β/124,Β/89,Β/110,Β/93,Β/126,Β/109,Β/104,Β/121,Β/131,Β/57,Β/101

Πέμ, 23/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% ΧΕΠ: Β/90,Β/113,Β/72,Β/128,Β/122,Β/103,Β/106,Β/120,Β/127,Β/91,Β/124,Β/89,Β/110,Β/93,Β/126,Β/109,Β/104,Β/121,Β/131,Β/57,Β/101
Ημ/νια: 22/05/2024 12:12:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ5ΡΩΡΚ-ΘΘΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πέμ, 23/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/05/2024 10:34:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΞΩΩΡΚ-3ΚΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό 6ης Ειδικής Συνεδρίασης 2024 (2ης) Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.

Πέμ, 23/05/2024 - 03:15
Θέμα: Πρακτικό 6ης Ειδικής Συνεδρίασης 2024 (2ης) Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.
Ημ/νια: 22/05/2024 09:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΥΨΩΡΚ-ΞΙΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3757/15-04-2024 αιτήσεως του κ. Αλέξανδρου Καπανιάρη .

Πέμ, 23/05/2024 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3757/15-04-2024 αιτήσεως του κ. Αλέξανδρου Καπανιάρη .
Ημ/νια: 22/05/2024 08:35:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΒΖΩΡΚ-ΕΨ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την δαπάνη επίδοσης δικαστικού επιμελήτη ( ΡΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ )

Πέμ, 23/05/2024 - 03:15
Θέμα: για την δαπάνη επίδοσης δικαστικού επιμελήτη ( ΡΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ )
Ημ/νια: 22/05/2024 06:50:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΧΑΩΡΚ-Ψ7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ταχυδρομικά τέλη

Πέμ, 23/05/2024 - 03:15
Θέμα: Ταχυδρομικά τέλη
Ημ/νια: 22/05/2024 06:45:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΙΡΩΡΚ-ΠΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 22/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 21/05/2024 12:33:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4Υ2ΩΡΚ-09Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό 3ης Ειδικής Συνεδρίασης (1η Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής 2024 ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.

Τετ, 22/05/2024 - 03:15
Θέμα: Πρακτικό 3ης Ειδικής Συνεδρίασης (1η Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής 2024 ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.
Ημ/νια: 21/05/2024 10:13:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΛ2ΩΡΚ-ΥΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής κ Καθαριότητας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Τετ, 22/05/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής κ Καθαριότητας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Ημ/νια: 21/05/2024 10:05:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΠΓΩΡΚ-Ο35
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη της μόνιμης υπαλλήλου Καπτσιανού Δήμητρας του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, σε μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό βάσει των διατάξεων του Ν.4354/2015 και του Ν.4369/2016 αντίστοιχα και...

Τρί, 21/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη της μόνιμης υπαλλήλου Καπτσιανού Δήμητρας του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, σε μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό βάσει των διατάξεων του Ν.4354/2015 και του Ν.4369/2016 αντίστοιχα και χορήγηση οικογενειακής παροχής».
Ημ/νια: 20/05/2024 15:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΦ3ΦΩΡΚ-ΒΗ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Τρί, 21/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Ημ/νια: 20/05/2024 13:47:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 923ΘΩΡΚ-ΗΙΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com