Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 59 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ)

πριν από 9 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ)
Ημ/νια: 15/06/2021 13:13:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ι83ΩΡΚ-ΚΚΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης - Άρδευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες», σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

πριν από 9 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης - Άρδευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες», σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Ημ/νια: 15/06/2021 12:58:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΦΚΩΡΚ-34Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Ανάπτυξη περιεχομένου, δημιουργία μακετών ενημέρωσης και προβολής πεζοπορίας, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

πριν από 9 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Ανάπτυξη περιεχομένου, δημιουργία μακετών ενημέρωσης και προβολής πεζοπορίας, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 15/06/2021 09:28:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΑ7ΩΡΚ-Σ5Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

πριν από 9 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/06/2021 08:34:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0Ε9ΩΡΚ-92Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

πριν από 9 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/06/2021 08:34:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΠΕΩΡΚ-ΒΥΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

πριν από 9 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/06/2021 08:24:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63Σ7ΩΡΚ-ΥΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

πριν από 9 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/06/2021 08:24:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ67ΩΡΚ-9ΟΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

πριν από 9 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 15/06/2021 07:48:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 609ΔΩΡΚ-Ψ06
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης - Άρδευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες» σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

Τρί, 15/06/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης - Άρδευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες» σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Ημ/νια: 14/06/2021 13:47:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ87ΩΡΚ-9Χ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Τρί, 15/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 14/06/2021 13:28:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΦΞΩΡΚ-ΚΟ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2η ΔΟΣΗ

Τρί, 15/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2η ΔΟΣΗ
Ημ/νια: 14/06/2021 12:57:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΦΦΩΡΚ-ΚΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021, κατόπιν της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, σύμφωνα με την 123/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ:ΩΣΜΦΩΡΚ-23Κ).

Τρί, 15/06/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021, κατόπιν της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, σύμφωνα με την 123/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ:ΩΣΜΦΩΡΚ-23Κ).
Ημ/νια: 14/06/2021 12:44:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΗ0ΩΡΚ-ΝΛΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Τρί, 15/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 14/06/2021 11:39:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ00ΩΡΚ-ΕΑ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

Τρί, 15/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019
Ημ/νια: 14/06/2021 11:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΚ3ΩΡΚ-ΦΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ

Τρί, 15/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ
Ημ/νια: 14/06/2021 11:04:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΤΑΩΡΚ-9Β3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για τον αποχιονισμό δημοτικών οδών Δ.Ε.Ζαγοράς

Τρί, 15/06/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για τον αποχιονισμό δημοτικών οδών Δ.Ε.Ζαγοράς
Ημ/νια: 14/06/2021 10:34:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΙΖΩΡΚ-3ΘΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Τρί, 15/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
Ημ/νια: 14/06/2021 10:15:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΛ6ΩΡΚ-ΜΨΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης )...

Σάβ, 12/06/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (αποκατάσταση δρόμου Χορευτου - Ανάληψης ) Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 11/06/2021 14:24:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΘΛΩΡΚ-Β5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ)

Σάβ, 12/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 11/06/2021 14:18:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΙΛΩΡΚ-ΘΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ)

Σάβ, 12/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 11/06/2021 12:58:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΨΡΩΡΚ-Κ7Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com