Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 22 λεπτά

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τετ, 12/01/2022 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 11/01/2022 10:24:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Θ0ΟΞΩΓ-Μ5Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τετ, 12/01/2022 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 11/01/2022 10:20:58
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΨΔΟΞΩΓ-ΙΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 73Β

Πέμ, 30/12/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 73Β
Ημ/νια: 29/12/2021 13:57:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 649ΑΟΞΩΓ-2Δ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 72Β

Πέμ, 30/12/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 72Β
Ημ/νια: 29/12/2021 13:55:07
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΜ3ΟΞΩΓ-Ψ4Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 71Β

Πέμ, 30/12/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 71Β
Ημ/νια: 29/12/2021 13:48:36
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ39ΟΞΩΓ-7ΚΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 70Β

Πέμ, 30/12/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 70Β
Ημ/νια: 29/12/2021 13:42:24
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Τ7ΟΞΩΓ-Τ39
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 69Β

Πέμ, 30/12/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 69Β
Ημ/νια: 29/12/2021 13:39:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Π6ΦΟΞΩΓ-7ΛΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 68Β

Πέμ, 30/12/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 68Β
Ημ/νια: 29/12/2021 13:34:49
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΗ1ΟΞΩΓ-ΘΧΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 67Β

Πέμ, 30/12/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 67Β
Ημ/νια: 29/12/2021 13:30:41
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ2ΧΟΞΩΓ-ΦΛ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6641

Πέμ, 30/12/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6641
Ημ/νια: 29/12/2021 13:01:02
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω186ΟΞΩΓ-642
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα παράτασης για την έκδοση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020 και την απογραφή έναρξης 01/01/2014.

Τετ, 29/12/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα παράτασης για την έκδοση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020 και την απογραφή έναρξης 01/01/2014.
Ημ/νια: 28/12/2021 13:41:43
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΟΓΟΞΩΓ-0Β5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα παράτασης για την έκδοση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 2014,2015,2016,2017,2018, 2019 & 2020 και την απογραφή έναρξης 01/01/2014.

Τετ, 29/12/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα παράτασης για την έκδοση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 2014,2015,2016,2017,2018, 2019 & 2020 και την απογραφή έναρξης 01/01/2014.
Ημ/νια: 28/12/2021 13:40:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΡΤΟΞΩΓ-ΣΩ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τρί, 28/12/2021 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 27/12/2021 11:45:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΔΔΟΞΩΓ-ΞΞ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66Β

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66Β
Ημ/νια: 11/11/2021 12:07:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΣΗΟΞΩΓ-ΙΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65Β

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65Β
Ημ/νια: 11/11/2021 12:02:57
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΚΥΟΞΩΓ-ΘΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 64Β

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 64Β
Ημ/νια: 11/11/2021 11:53:46
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΓ2ΟΞΩΓ-ΧΨ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 7/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση της επιχείρησης.

Σάβ, 06/11/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 7/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση της επιχείρησης.
Ημ/νια: 05/11/2021 08:44:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΤΖΟΞΩΓ-ΓΜΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021.

Παρ, 05/11/2021 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 2021.
Ημ/νια: 04/11/2021 13:21:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΓΧΟΞΩΓ-531
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Προέδρου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. της δαπάνης με τίτλο "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προσφορά Ιατρικής Παρακολούθησης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου"

Τρί, 26/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Προέδρου Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. της δαπάνης με τίτλο "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προσφορά Ιατρικής Παρακολούθησης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου"
Ημ/νια: 25/10/2021 13:09:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΘΡΟΞΩΓ-ΦΔΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπάλληλου για πρακτική άσκηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

Παρ, 08/10/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη υπάλληλου για πρακτική άσκηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ημ/νια: 07/10/2021 12:06:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ7ΣΟΞΩΓ-ΓΝ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com