Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 16 λεπτά

Λήψη απόφαση περί τροποποίησης - αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.

Σάβ, 31/07/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφαση περί τροποποίησης - αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.
Ημ/νια: 30/07/2021 11:21:44
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΚΓΟΞΩΓ-Π3Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με παροχή εξουσιοδότησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται για την τήρηση της προδικασίας αναφορικά με την άσκηση ανακοπών και ειδικότερα την «έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα...

Τετ, 28/07/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με παροχή εξουσιοδότησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται για την τήρηση της προδικασίας αναφορικά με την άσκηση ανακοπών και ειδικότερα την «έγγραφη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση», κατ’ άρθρ. 3 παρ. 2 ν. 4640/2019.
Ημ/νια: 27/07/2021 11:55:19
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΠΟΟΞΩΓ-ΨΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της συντηρητικής κατάσχεσης (άρθρ. 724 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 30-06-2021 κατασχετήριο έγγραφο, καθώς και...

Τετ, 28/07/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της συντηρητικής κατάσχεσης (άρθρ. 724 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 30-06-2021 κατασχετήριο έγγραφο, καθώς και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου της Επιχείρησης.
Ημ/νια: 27/07/2021 11:52:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΦ2ΟΞΩΓ-ΡΨΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της υπ’ αριθ. 117/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόλου και των από 26-04-2018 και 09-07-2021 επιταγών προς πληρωμή καθώς και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου της...

Τετ, 28/07/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της υπ’ αριθ. 117/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόλου και των από 26-04-2018 και 09-07-2021 επιταγών προς πληρωμή καθώς και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου της Επιχείρησης.
Ημ/νια: 27/07/2021 11:46:16
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Μ6ΟΞΩΓ-ΨΒ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της υπ’ αριθ. 110/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόλου και των από 12-07-2016 και 09-07-2021 επιταγών προς πληρωμή καθώς και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου της...

Τετ, 28/07/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά της υπ’ αριθ. 110/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βόλου και των από 12-07-2016 και 09-07-2021 επιταγών προς πληρωμή καθώς και διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου της Επιχείρησης.
Ημ/νια: 27/07/2021 11:43:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΡΦΟΞΩΓ-ΜΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρ, 23/07/2021 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 22/07/2021 14:03:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΚΥΟΞΩΓ-4Ρ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 48Β

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 48Β
Ημ/νια: 12/07/2021 07:30:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΡ3ΟΞΩΓ-Ρ63
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 47Β

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 47Β
Ημ/νια: 12/07/2021 07:27:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΠΒΟΞΩΓ-8ΚΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 46Β

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 46Β
Ημ/νια: 12/07/2021 07:24:52
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 676ΜΟΞΩΓ-ΓΥ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 45Β

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 45Β
Ημ/νια: 12/07/2021 07:21:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ1ΓΟΞΩΓ-ΚΘΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 44Β

Τρί, 13/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 44Β
Ημ/νια: 12/07/2021 07:14:54
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΦΓΟΞΩΓ-Ρ0Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 43Β

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 43Β
Ημ/νια: 06/07/2021 20:32:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ30ΡΟΞΩΓ-Ξ6Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 42Β

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 42Β
Ημ/νια: 06/07/2021 20:30:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΩ9ΟΞΩΓ-1Η6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 41Β

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 41Β
Ημ/νια: 06/07/2021 20:25:51
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΕΘ4ΟΞΩΓ-ΠΥΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40Β

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40Β
Ημ/νια: 06/07/2021 20:22:54
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΤΛΟΞΩΓ-ΗΜΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 39Β

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 39Β
Ημ/νια: 06/07/2021 20:19:24
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 93Ο3ΟΞΩΓ-ΑΕΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 38Β

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 38Β
Ημ/νια: 06/07/2021 20:16:09
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΧΓΕΟΞΩΓ-02Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37Β

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37Β
Ημ/νια: 06/07/2021 20:13:17
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΚΡΟΞΩΓ-1ΟΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 36Β

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 36Β
Ημ/νια: 06/07/2021 20:10:36
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ6ΩΟΞΩΓ-ΞΦΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 35Β

Τετ, 07/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 35Β
Ημ/νια: 06/07/2021 20:07:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΩΣΟΞΩΓ-ΚΓ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com