Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 40 λεπτά

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24Β

Πέμ, 26/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24Β
Ημ/νια: 25/05/2022 14:23:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΞΡΟΞΩΓ-ΜΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23Β

Πέμ, 26/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23Β
Ημ/νια: 25/05/2022 14:19:25
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ3ΥΟΞΩΓ-ΩΟΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22

Πέμ, 26/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22
Ημ/νια: 25/05/2022 14:11:24
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΔΖΟΞΩΓ-ΑΘΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6711

Πέμ, 26/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6711
Ημ/νια: 25/05/2022 14:07:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΥΦΟΞΩΓ-Ι1Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6141

Πέμ, 26/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6141
Ημ/νια: 25/05/2022 14:05:10
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΟΑΟΞΩΓ-47Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκριση μεταφοράς προγράμματος ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζώης 2022-2023¨ από την Κοινωφελή Επιχείρηση στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου.

Τετ, 25/05/2022 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκριση μεταφοράς προγράμματος ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζώης 2022-2023¨ από την Κοινωφελή Επιχείρηση στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ημ/νια: 24/05/2022 10:10:04
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ78ΟΞΩΓ-3Σ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με Λήψη απόφασης περί ορισμού προμηθευτών του προγράμματος «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2022

Παρ, 20/05/2022 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με Λήψη απόφασης περί ορισμού προμηθευτών του προγράμματος «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2022
Ημ/νια: 19/05/2022 14:50:34
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ41ΚΟΞΩΓ-ΓΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παρ, 20/05/2022 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ημ/νια: 19/05/2022 14:28:41
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Λ3ΟΞΩΓ-ΟΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση της Επιχείρησης σχετικά με την ΧΑΝΘ.

Τετ, 18/05/2022 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση της Επιχείρησης σχετικά με την ΧΑΝΘ.
Ημ/νια: 17/05/2022 09:18:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ4ΥΟΞΩΓ-ΡΒΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα παράτασης για την έκδοση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020 και την απογραφή έναρξης 01/01/2014.

Τετ, 18/05/2022 - 03:15
Θέμα: Αίτημα παράτασης για την έκδοση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020 και την απογραφή έναρξης 01/01/2014.
Ημ/νια: 17/05/2022 09:16:52
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ73ΤΟΞΩΓ-ΝΘ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρ, 13/05/2022 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 12/05/2022 11:33:00
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΟΠΟΞΩΓ-Η9Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21

Τετ, 11/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21
Ημ/νια: 10/05/2022 17:59:34
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ76ΠΟΞΩΓ-ΣΣΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20Β

Τετ, 11/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20Β
Ημ/νια: 10/05/2022 17:57:27
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ9ΓΟΞΩΓ-ΨΩ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19

Τετ, 11/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19
Ημ/νια: 10/05/2022 17:55:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ44ΟΞΩΓ-25Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18

Τετ, 11/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18
Ημ/νια: 10/05/2022 17:53:35
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΜ5ΟΞΩΓ-ΗΛ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17

Τετ, 11/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17
Ημ/νια: 10/05/2022 17:50:09
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΘΙΟΞΩΓ-7ΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16

Τετ, 11/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16
Ημ/νια: 10/05/2022 17:46:28
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 905ΗΟΞΩΓ-Φ23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15

Τετ, 11/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15
Ημ/νια: 10/05/2022 17:37:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΛ6ΟΞΩΓ-ΕΟ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14

Τετ, 11/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14
Ημ/νια: 10/05/2022 17:35:43
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΘΠΟΞΩΓ-09Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13

Τετ, 11/05/2022 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13
Ημ/νια: 10/05/2022 17:33:09
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ7ΑΛΟΞΩΓ-ΙΑΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com