Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 λεπτά 46 δευτερόλεπτα

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Κυρ, 24/09/2023 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 01/06/2023 12:25:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΘΖΟΞΩΓ-Ψ32
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β

Παρ, 22/09/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β
Ημ/νια: 30/05/2023 14:21:24
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 677ΞΟΞΩΓ-ΚΦΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β

Παρ, 22/09/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β
Ημ/νια: 30/05/2023 14:15:43
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9583ΟΞΩΓ-ΨΔ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β

Παρ, 22/09/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β
Ημ/νια: 30/05/2023 14:10:58
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΞΜΟΞΩΓ-85Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β

Παρ, 22/09/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β
Ημ/νια: 30/05/2023 14:02:33
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΝ5ΟΞΩΓ-53Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση για αμοιβή και έξοδα παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, ως Εφετείο, στις 19-09-2023 για την αντίκρουση της με αριθμ. κατάθεσης 42/2022 έφεσης Α. Λάμπρου κατά 521/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου.

Πέμ, 14/09/2023 - 03:15
Θέμα: Απόφαση για αμοιβή και έξοδα παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, ως Εφετείο, στις 19-09-2023 για την αντίκρουση της με αριθμ. κατάθεσης 42/2022 έφεσης Α. Λάμπρου κατά 521/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου.
Ημ/νια: 13/09/2023 13:28:47
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΑ9ΟΞΩΓ-ΠΕ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση για αμοιβή και έξοδα παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, ως Εφετείο, στις 19-09-2023 για την αντίκρουση της με αριθμ. κατάθεσης 41/2022 έφεσης Θ. Βακαλούδη κατά 520/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου.

Πέμ, 14/09/2023 - 03:15
Θέμα: Απόφαση για αμοιβή και έξοδα παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, ως Εφετείο, στις 19-09-2023 για την αντίκρουση της με αριθμ. κατάθεσης 41/2022 έφεσης Θ. Βακαλούδη κατά 520/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου.
Ημ/νια: 13/09/2023 13:27:33
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΗΕΟΞΩΓ-ΞΜΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση για αμοιβή και έξοδα παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, ως Εφετείο, στις 19-09-2023 για την αντίκρουση της με αριθμ. κατάθεσης 40/2022 έφεσης Θ. Βακαλούδη & Α. Λάμπρου κατά 522/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου.

Πέμ, 14/09/2023 - 03:15
Θέμα: Απόφαση για αμοιβή και έξοδα παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, ως Εφετείο, στις 19-09-2023 για την αντίκρουση της με αριθμ. κατάθεσης 40/2022 έφεσης Θ. Βακαλούδη & Α. Λάμπρου κατά 522/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου.
Ημ/νια: 13/09/2023 13:25:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΤΙΟΞΩΓ-ΟΩΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2023-2024.

Πέμ, 14/09/2023 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2023-2024.
Ημ/νια: 13/09/2023 13:22:10
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΦΙΟΞΩΓ-55Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τετ, 23/08/2023 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 21/08/2023 13:27:41
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΣΓΟΞΩΓ-ΗΓΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12Β

Πέμ, 27/07/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12Β
Ημ/νια: 04/04/2023 09:23:11
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΡ2ΟΞΩΓ-7ΤΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11Β

Πέμ, 27/07/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11Β
Ημ/νια: 04/04/2023 09:18:03
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΠ4ΟΞΩΓ-ΤΡ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10Β

Παρ, 14/07/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10Β
Ημ/νια: 21/03/2023 09:25:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΝΞΟΞΩΓ-ΧΘΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com