Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 24 λεπτά

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 34.720,00 ΚΑΕ 9499(γ) ΠΔΕ

πριν από 10 ώρες 24 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 34.720,00 ΚΑΕ 9499(γ) ΠΔΕ
Ημ/νια: 26/11/2021 10:58:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ξ1ΗΟΕΠΖ-9ΗΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 31,99 ΚΑΕ 0899 Τ/Π

πριν από 10 ώρες 24 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 31,99 ΚΑΕ 0899 Τ/Π
Ημ/νια: 26/11/2021 10:27:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖΓΜΟΕΠΖ-ΒΜ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 498,36 ΚΑΕ 1381 Τ/Π

πριν από 10 ώρες 24 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 498,36 ΚΑΕ 1381 Τ/Π
Ημ/νια: 26/11/2021 10:24:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΞΓΞΟΕΠΖ-ΟΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 976,00 ΚΑΕ 1611 Τ/Π

πριν από 10 ώρες 24 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 976,00 ΚΑΕ 1611 Τ/Π
Ημ/νια: 26/11/2021 10:22:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗ5ΦΟΕΠΖ-Φ1Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 141,50 ΚΑΕ 0832 Τ/Π

πριν από 10 ώρες 24 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 141,50 ΚΑΕ 0832 Τ/Π
Ημ/νια: 26/11/2021 10:20:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΕΥΜΟΕΠΖ-ΓΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 115,00 ΚΑΕ 0842 Τ/Π

πριν από 10 ώρες 24 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 115,00 ΚΑΕ 0842 Τ/Π
Ημ/νια: 26/11/2021 10:19:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΝΕ6ΟΕΠΖ-1ΕΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 51,89 ΚΑΕ 0899 Τ/Π

πριν από 10 ώρες 24 λεπτά
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 51,89 ΚΑΕ 0899 Τ/Π
Ημ/νια: 26/11/2021 10:17:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ8ΠΚΟΕΠΖ-ΞΘΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας ψηφιοποιημένων αρχείων, συνολικού ποσού 34.720,00 €

πριν από 10 ώρες 24 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας ψηφιοποιημένων αρχείων, συνολικού ποσού 34.720,00 €
Ημ/νια: 26/11/2021 10:04:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΕΟΤΟΕΠΖ-Σ6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, συνολικού ποσού 498,36 €

πριν από 10 ώρες 24 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, συνολικού ποσού 498,36 €
Ημ/νια: 26/11/2021 10:01:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΥΠΦΟΕΠΖ-913
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου, συνολικού ποσού 976,00 €

πριν από 10 ώρες 24 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου, συνολικού ποσού 976,00 €
Ημ/νια: 26/11/2021 09:58:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΛ56ΟΕΠΖ-ΞΡ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια λοιπών ειδών καθημερινής χρηστικότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 16/11/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια λοιπών ειδών καθημερινής χρηστικότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 15/11/2021 11:23:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΤΟΕΟΕΠΖ-ΥΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια waste toner για το φωτοτυπικό μηχάνημα για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 16/11/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια waste toner για το φωτοτυπικό μηχάνημα για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 15/11/2021 11:17:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Β27ΟΕΠΖ-ΡΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 16/11/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 15/11/2021 11:10:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΤΦΧΟΕΠΖ-ΠΘ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 16/11/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 15/11/2021 11:06:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8ΕΛΟΕΠΖ-Β68
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια waste toner για το φωτοτυπικό μηχάνημα

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια waste toner για το φωτοτυπικό μηχάνημα
Ημ/νια: 10/11/2021 10:38:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ7Ω2ΟΕΠΖ-0Ν4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής
Ημ/νια: 10/11/2021 10:36:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 65ΛΩΟΕΠΖ-2ΛΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 10/11/2021 10:34:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞΛΑΟΕΠΖ-572
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια λοιπών ειδών καθημερινής χρηστικότητας

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια λοιπών ειδών καθημερινής χρηστικότητας
Ημ/νια: 10/11/2021 10:32:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΒΚΜΟΕΠΖ-1ΕΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΔΕΗ

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΔΕΗ
Ημ/νια: 10/11/2021 10:30:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΤ6ΟΕΠΖ-4ΤΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Παρ, 12/11/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 10/11/2021 10:29:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞ0ΚΟΕΠΖ-ΟΡΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com