Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 19 λεπτά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Πέμ, 04/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 03/08/2022 11:44:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΗΔΟΟΕΠΖ-ΘΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για προμήθεια ιστορικών βιβλίων συνολικής αξίας 1.199,99 ευρώ

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για προμήθεια ιστορικών βιβλίων συνολικής αξίας 1.199,99 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:45:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧΗΚΟΕΠΖ-Λ1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων συνολικής αξίας 294,50 ευρώ

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων συνολικής αξίας 294,50 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΗΖ0ΟΕΠΖ-ΧΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την επισκευή πόρτας συνολικής αξίας 160,00 ευρώ

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την επισκευή πόρτας συνολικής αξίας 160,00 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:14:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 650ΝΟΕΠΖ-Φ4Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο, συνολικής αξίας 80,00 ευρώ

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο, συνολικής αξίας 80,00 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:10:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Λ9ΝΟΕΠΖ-8ΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικής αξίας 164,00

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικής αξίας 164,00
Ημ/νια: 02/08/2022 12:06:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6556ΟΕΠΖ-ΨΦ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικής αξίας 141,50

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικής αξίας 141,50
Ημ/νια: 02/08/2022 12:01:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΤΟΟΕΠΖ-ΖΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 294,50 €

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 294,50 €
Ημ/νια: 02/08/2022 11:46:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΡΤΟΟΕΠΖ-ΕΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για έκτακτη εξόφληση για την επισκευή πόρτας εισόδου, συνολικού ποσού 160,00 €

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για έκτακτη εξόφληση για την επισκευή πόρτας εισόδου, συνολικού ποσού 160,00 €
Ημ/νια: 02/08/2022 11:43:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΚΚΧΟΕΠΖ-41Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 141,50 €

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 141,50 €
Ημ/νια: 02/08/2022 11:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΤ7ΕΟΕΠΖ-ΔΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία σε ξενοδοχείο προσκεκλημένου καθηγητή αστρονομίας, συνολικού ποσού 80,00 €

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία σε ξενοδοχείο προσκεκλημένου καθηγητή αστρονομίας, συνολικού ποσού 80,00 €
Ημ/νια: 02/08/2022 11:39:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΧΧΟΕΠΖ-838
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 01/08/2022 10:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ3ΤΛΟΕΠΖ-897
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 01/08/2022 10:16:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΖΝ0ΟΕΠΖ-10Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων
Ημ/νια: 01/08/2022 10:12:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΧΘΔΟΕΠΖ-Ρ6Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 01/08/2022 10:10:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΒΦΠΟΕΠΖ-3ΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο προσκεκλημένου καθηγητή αστρονομίας

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο προσκεκλημένου καθηγητή αστρονομίας
Ημ/νια: 01/08/2022 10:07:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΠΑΧΟΕΠΖ-Χ6Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΟΤΕ

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΟΤΕ
Ημ/νια: 01/08/2022 10:05:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧ4ΓΟΕΠΖ-42Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έκτακτη εξόφληση για την επισκευή πόρτας εισόδου

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για έκτακτη εξόφληση για την επισκευή πόρτας εισόδου
Ημ/νια: 01/08/2022 10:02:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣ5ΘΟΕΠΖ-ΣΚΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 01/08/2022 10:00:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΖ1ΟΕΠΖ-87Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθ. 9/1-08-2022 για την έγκριση πρωτογενών αιτημάτων τακτικών δαπανών

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθ. 9/1-08-2022 για την έγκριση πρωτογενών αιτημάτων τακτικών δαπανών
Ημ/νια: 01/08/2022 09:56:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΓ4ΟΕΠΖ-ΤΕ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com