Συλλέκτης ροής

Απόφαση Δημάρχου περί μη έγκρισης της δαπάνης με τίτλο " Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί μη έγκρισης της δαπάνης με τίτλο " Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου"
Ημ/νια: 21/07/2022 08:52:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 672ΥΩΡΚ-ΒΡ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΝΑ ΓΚΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν25 2022

Θέμα: ΑΝΝΑ ΓΚΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν25 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 18:00:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ε6Λ5ΩΡΚ-Ω4Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΝΑ ΓΚΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν24 2022

Θέμα: ΑΝΝΑ ΓΚΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν24 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:58:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΤΒΩΡΚ-Λ7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν20 2022

Θέμα: ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν20 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:57:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΒΧΩΡΚ-ΧΛΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν19 2022

Θέμα: ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν19 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΟΚΩΡΚ-ΤΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν18 2022

Θέμα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν18 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:54:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΦΟΩΡΚ-7ΛΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΩΙΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν17 2022

Θέμα: ΠΡΩΙΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν17 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:52:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΑΟΩΡΚ-ΙΤ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν16 2022

Θέμα: ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν16 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:50:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡΗΡΩΡΚ-Σ2Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν15 2022

Θέμα: ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν15 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:48:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΛΔΩΡΚ-23Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν14 2022

Θέμα: ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν14 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:47:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ61ΩΡΚ-7ΑΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν13 2022

Θέμα: ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν13 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:45:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ838ΩΡΚ-6ΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τ&Τ SOLUTIONS ΑΠΟΦΑΣΗ Ν10 2022

Θέμα: Τ&Τ SOLUTIONS ΑΠΟΦΑΣΗ Ν10 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 20:24:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΝ4ΩΡΚ-ΘΣ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τ&Τ SOLUTIONS ΑΠΟΦΑΣΗ Ν9 2022

Θέμα: Τ&Τ SOLUTIONS ΑΠΟΦΑΣΗ Ν9 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 20:22:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΗ3ΩΡΚ-ΟΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν8 2022

Θέμα: ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν8 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 20:20:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ4ΤΩΡΚ-ΙΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν7 2022

Θέμα: ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν7 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 20:18:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ251ΩΡΚ-5Ν1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν06 2022

Θέμα: ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν06 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 20:16:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95ΝΞΩΡΚ-Χ6Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν5 2022

Θέμα: ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν5 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 20:11:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΘΙΩΡΚ-ΔΝ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν4 2022

Θέμα: ΚΑΨΑΛΑΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν4 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 19:33:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Α7ΩΡΚ-ΩΑΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΨΑΛΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν3 2022

Θέμα: ΚΑΨΑΛΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν3 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 19:29:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΔΛΩΡΚ-ΑΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν21 2022

Θέμα: ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν21 2022
Ημ/νια: 19/07/2022 19:09:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ4ΣΩΡΚ-Α9Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com