Συλλέκτης ροής

«Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Παραλιακού Μετώπου Χορευτού, Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου»

Θέμα: «Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Παραλιακού Μετώπου Χορευτού, Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου»
Ημ/νια: 22/06/2022 13:53:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΒΒΩΡΚ-ΟΧ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 1 ΑΠΟ 48)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 1 ΑΠΟ 48)
Ημ/νια: 22/06/2022 13:47:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΚ8ΩΡΚ-ΔΥ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4152/13 (ΔΟΣΗ 1 ΑΠΟ 24)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4152/13 (ΔΟΣΗ 1 ΑΠΟ 24)
Ημ/νια: 22/06/2022 13:47:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ69ΩΡΚ-ΨΟ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ 546 του έργου με κωδικό 2021ΝΑ54600045/ Ανάθεση για την ανακαίνιση του παιδικού τμήματος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ 546 του έργου με κωδικό 2021ΝΑ54600045/ Ανάθεση για την ανακαίνιση του παιδικού τμήματος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 21/06/2022 10:06:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ72ΧΟΕΠΖ-ΔΟ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την ανακαίνιση του παιδικού τμήματος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Θέμα: Ανάθεση για την ανακαίνιση του παιδικού τμήματος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 21/06/2022 09:53:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗ8ΑΟΕΠΖ-22Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση του οχήματος ΚΗΗ 9548

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση του οχήματος ΚΗΗ 9548
Ημ/νια: 21/06/2022 13:44:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΥ9ΩΡΚ-6Θ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στη Δ.Ε Ζαγοράς σε δρόμους προς παραλίες Αγ.Σαράντα και Ανάληψης, Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (αρ.πρωτ 139226/21-12-20)

Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στη Δ.Ε Ζαγοράς σε δρόμους προς παραλίες Αγ.Σαράντα και Ανάληψης, Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (αρ.πρωτ 139226/21-12-20)
Ημ/νια: 21/06/2022 11:51:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΑΖΩΡΚ-1ΑΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 21/06/2022 11:01:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΦ6ΩΡΚ-ΙΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο WWW.E-DIMOS.GR (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ), για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο WWW.E-DIMOS.GR (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ), για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 20/06/2022 09:40:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΥ9ΩΡΚ-5ΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/60,Β/79,Β/80,Β/85,Β/99,Β/102,Β/127,Β/132,Β/134,Β/136,Β/137,Β/139,Β/147,Β/152,Β/156

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/60,Β/79,Β/80,Β/85,Β/99,Β/102,Β/127,Β/132,Β/134,Β/136,Β/137,Β/139,Β/147,Β/152,Β/156
Ημ/νια: 20/06/2022 09:20:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΠΣΩΡΚ-7ΒΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ Μ.Κ. ΑΠΟ 10/01/2022 ΕΩΣ 31/03/2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ Μ.Κ. ΑΠΟ 10/01/2022 ΕΩΣ 31/03/2022
Ημ/νια: 17/06/2022 15:10:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΛΧΩΡΚ-3Φ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/60,Β/79,Β/80,Β/85,Β/99,Β/102,Β/127,Β/132,Β/134,Β/136,Β/137,Β/139,Β/147,Β/152,Β/156

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/60,Β/79,Β/80,Β/85,Β/99,Β/102,Β/127,Β/132,Β/134,Β/136,Β/137,Β/139,Β/147,Β/152,Β/156
Ημ/νια: 17/06/2022 15:03:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ3ΒΩΡΚ-ΤΜΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ 01/09/2021 ΕΩΣ 28/02/2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ 01/09/2021 ΕΩΣ 28/02/2022
Ημ/νια: 17/06/2022 14:51:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Β4ΩΡΚ-ΞΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/60,Β/79,Β/80,Β/85,Β/99,Β/102,Β/132,Β/127,Β/134,Β/136,Β/137,Β/139,Β/147,Β/152,Β/156

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Β/60,Β/79,Β/80,Β/85,Β/99,Β/102,Β/132,Β/127,Β/134,Β/136,Β/137,Β/139,Β/147,Β/152,Β/156
Ημ/νια: 17/06/2022 14:36:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΨΛΩΡΚ-4Ι9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/60,Β/79,Β/80,Β/85,Β/99,Β/102,Β/127,Β/132,Β/134,Β/136,Β/137,Β/139,Β/147,Β/152,Β/156

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,07 ΧΕΠ: Β/60,Β/79,Β/80,Β/85,Β/99,Β/102,Β/127,Β/132,Β/134,Β/136,Β/137,Β/139,Β/147,Β/152,Β/156
Ημ/νια: 17/06/2022 14:34:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΣ6ΩΡΚ-6ΩΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 01/03 ΕΩΣ 30/04/2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 01/03 ΕΩΣ 30/04/2022
Ημ/νια: 17/06/2022 14:31:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ζ69ΩΡΚ-ΞΤΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & ΕΑΚ 338/2022 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & ΕΑΚ 338/2022 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 17/06/2022 14:14:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΖ3ΩΡΚ-ΖΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & ΕΑΚ 338/2022 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & ΕΑΚ 338/2022 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 17/06/2022 14:00:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΩΓΩΡΚ-ΙΧΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & ΕΑΚ 338/2022 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ2905/2022 & ΕΑΚ 338/2022 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 17/06/2022 13:50:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΞΖΩΡΚ-ΗΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 17/06/2022 13:44:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΗ0ΩΡΚ-8ΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com