Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 13 λεπτά

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ξουριχτίου)"

Πέμ, 17/12/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ξουριχτίου)"
Ημ/νια: 16/12/2020 11:33:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω26ΞΩΡΚ-ΘΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Κατεπείγουσα ανάγκη σύνταξης μελέτης αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου", μετά από πλημμυρικά φαινόμενα

Πέμ, 17/12/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Κατεπείγουσα ανάγκη σύνταξης μελέτης αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου", μετά από πλημμυρικά φαινόμενα
Ημ/νια: 16/12/2020 10:20:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Ι2ΩΡΚ-Ε1Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιπές συνδρομές (ΔήμοςData, enimerosi)

Τετ, 16/12/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιπές συνδρομές (ΔήμοςData, enimerosi)
Ημ/νια: 15/12/2020 14:39:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ24ΩΡΚ-02Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)

Τετ, 16/12/2020 - 02:30
Θέμα: Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 15/12/2020 13:41:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α48ΩΡΚ-69Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Τετ, 16/12/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 15/12/2020 13:13:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΕΟΩΡΚ-Ψ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 770/2020 με ΘΕΜΑ : «Έγκριση χορήγησης υπερωριών έτους 2021 σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου».

Τετ, 16/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 770/2020 με ΘΕΜΑ : «Έγκριση χορήγησης υπερωριών έτους 2021 σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου».
Ημ/νια: 15/12/2020 12:16:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΙ4ΩΡΚ-ΟΥΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 16/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 15/12/2020 11:40:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ5ΝΩΡΚ-ΔΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 127/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ

Τετ, 16/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 127/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ
Ημ/νια: 15/12/2020 11:06:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι84ΩΡΚ-ΥΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Τετ, 16/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Ημ/νια: 15/12/2020 09:22:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΛΝΩΡΚ-10Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Κατασκευή κ προμήθεια δυο (2) τηλεοπτικών μυνημάτων για την στήριξη της τουρισιτκής περίοδου και την ανάδειξη της περιοχής μετά την αντιμετώπιση του COVID-19

Τετ, 16/12/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Κατασκευή κ προμήθεια δυο (2) τηλεοπτικών μυνημάτων για την στήριξη της τουρισιτκής περίοδου και την ανάδειξη της περιοχής μετά την αντιμετώπιση του COVID-19
Ημ/νια: 15/12/2020 09:11:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω87ΘΩΡΚ-Κ7Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

Τετ, 16/12/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
Ημ/νια: 15/12/2020 09:11:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΥΚΩΡΚ-Λ16
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020 ( ΕΞ΄ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.)

Τρί, 15/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020 ( ΕΞ΄ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.)
Ημ/νια: 14/12/2020 14:49:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ4ΙΩΡΚ-ΧΗ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020

Τρί, 15/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020
Ημ/νια: 14/12/2020 14:27:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΑΔΩΡΚ-ΔΕΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020

Τρί, 15/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020
Ημ/νια: 14/12/2020 12:05:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ94ΦΩΡΚ-ΝΒΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Τρί, 15/12/2020 - 02:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 14/12/2020 11:21:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ21ΩΡΚ-ΨΕΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΕΛΤΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (COURIER ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

Τρί, 15/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (COURIER ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
Ημ/νια: 14/12/2020 11:11:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ0ΠΩΡΚ-ΓΛΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΔΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Τρί, 15/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ημ/νια: 14/12/2020 10:39:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΗ8ΩΡΚ-ΒΧΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Τρί, 15/12/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 14/12/2020 10:33:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ3ΣΩΡΚ-ΧΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τρί, 15/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 14/12/2020 10:09:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΛΩΩΡΚ-ΛΞΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ξουριχτίου)"

Τρί, 15/12/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ξουριχτίου)"
Ημ/νια: 14/12/2020 09:49:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ7ΣΩΡΚ-ΙΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com