Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 13 ώρες 17 λεπτά

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 12:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π6ΤΩΡΚ-6ΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 12:46:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΚΑΩΡΚ-7Γ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 12:40:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΣΑΩΡΚ-39Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2020

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2020
Ημ/νια: 15/10/2020 12:35:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ7ΨΩΡΚ-ΤΝ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 15/10/2020 12:28:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ287ΩΡΚ-ΩΜ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Παρ, 16/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Ημ/νια: 15/10/2020 10:48:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤ7ΟΩΡΚ-Ρ21
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 14/10/2020 14:27:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ3ΧΩΡΚ-Ν6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών για επισκευή και συντήρηση για κάλυψη αναγκών Α/θμιας Εκπαίδευσης

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας υλικών για επισκευή και συντήρηση για κάλυψη αναγκών Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/10/2020 14:20:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΩ5ΩΡΚ-ΦΛ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/10/2020 14:05:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΡΞΩΡΚ-Μ2Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/10/2020 14:00:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Υ0ΩΡΚ-ΑΚΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών A/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/10/2020 13:51:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΟ1ΩΡΚ-ΝΧ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιχορήγηση για την Προμήθεια Υλικών Υδρευσης - Αρδευσης για την άμεση αποακτάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο Θεομηνίες ( Αριθμ. Πρωτ. 91327/20-12-2019 ΥΠΕΣ)

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: Επιχορήγηση για την Προμήθεια Υλικών Υδρευσης - Αρδευσης για την άμεση αποακτάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο Θεομηνίες ( Αριθμ. Πρωτ. 91327/20-12-2019 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 14/10/2020 13:00:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΦΤΩΡΚ-ΡΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 14/10/2020 12:55:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω75ΝΩΡΚ-ΔΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 14/10/2020 12:52:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΕΔΩΡΚ-ΣΟΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 14/10/2020 12:46:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ596ΩΡΚ-ΓΒΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »

Πέμ, 15/10/2020 - 02:30
Θέμα: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 14/10/2020 12:39:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΦΚΩΡΚ-ΙΕ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 614 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020».

Τετ, 14/10/2020 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 614 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020».
Ημ/νια: 13/10/2020 11:05:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΛΡΩΡΚ-03Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Τρί, 13/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/10/2020 11:12:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΩΕΩΡΚ-ΡΟ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217

Τρί, 13/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217
Ημ/νια: 12/10/2020 08:47:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Υ9ΩΡΚ-77Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Τρί, 13/10/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/10/2020 08:47:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΒΓΩΡΚ-ΔΗΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com