Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 52 λεπτά

Περί έγκρισης πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 8.499,46 € (οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τρί, 17/11/2020 - 02:30
Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 8.499,46 € (οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 16/11/2020 10:22:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗ0ΜΩΡΚ-37Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ENIMEROSI

Τρί, 17/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ENIMEROSI
Ημ/νια: 16/11/2020 09:47:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β9ΞΩΡΚ-ΠΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Τρί, 17/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 16/11/2020 08:49:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΜ7ΩΡΚ-Ι1Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γάλακτος

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γάλακτος
Ημ/νια: 13/11/2020 14:27:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΝΒΩΡΚ-Ν6Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων γραφείου

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων γραφείου
Ημ/νια: 13/11/2020 13:22:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ0ΤΩΡΚ-Δ7Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημ/νια: 13/11/2020 11:03:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Η2ΩΡΚ-ΖΣ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217
Ημ/νια: 13/11/2020 10:07:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ71ΠΩΡΚ-ΔΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 13/11/2020 10:07:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ6ΔΩΡΚ-1ΑΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

Σάβ, 14/11/2020 - 02:30
Θέμα: Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.
Ημ/νια: 13/11/2020 09:58:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ03ΩΡΚ-ΦΝΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές συνδρομές (ΔήμοςData, enimerosi)

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: Λοιπές συνδρομές (ΔήμοςData, enimerosi)
Ημ/νια: 12/11/2020 14:07:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΓΧΩΡΚ-7Κ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI4eu ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI4eu ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 12/11/2020 13:28:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ2ΤΩΡΚ-ΞΜΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 12/11/2020 13:21:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΓΙΩΡΚ-Ο33
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ημ/νια: 12/11/2020 12:06:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Η2ΩΡΚ-Χ9Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 6842020 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021».

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 6842020 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021».
Ημ/νια: 12/11/2020 11:14:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΙΡΩΡΚ-ΖΚΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 22ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 22ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 12/11/2020 10:58:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ8ΝΩΡΚ-ΦΨΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ημ/νια: 12/11/2020 10:06:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ404ΩΡΚ-ΥΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές ή μη σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/8925/22-10-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Παρ, 13/11/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές ή μη σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/8925/22-10-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
Ημ/νια: 12/11/2020 10:03:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΛΨΩΡΚ-6ΙΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

Πέμ, 12/11/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Ημ/νια: 11/11/2020 14:25:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ02ΖΩΡΚ-4Ρ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ενος επιβατικού αυτοκινήτου για την ενίσχυση επιχειρησιακής ετοιμότητας προσωπικού υπηρεσιών εκτακτής αναγκής για την αντιμετώπιση του COVID-19

Πέμ, 12/11/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ενος επιβατικού αυτοκινήτου για την ενίσχυση επιχειρησιακής ετοιμότητας προσωπικού υπηρεσιών εκτακτής αναγκής για την αντιμετώπιση του COVID-19
Ημ/νια: 11/11/2020 13:58:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΘΚΩΡΚ-6ΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του προγράμμματος στο Βοήθεια στο Σπίτι για την αντιμετώπιση του COVID-19

Πέμ, 12/11/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του προγράμμματος στο Βοήθεια στο Σπίτι για την αντιμετώπιση του COVID-19
Ημ/νια: 11/11/2020 13:58:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ4ΥΩΡΚ-ΣΚΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com