Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 6 λεπτά

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 30/08/2021 10:53:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΟ2ΗΟΕΠΖ-ΜΓΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 30/08/2021 10:46:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΠΞΥΟΕΠΖ-ΕΕ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 30/08/2021 10:45:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΙΖΑΟΕΠΖ-3Ο8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 30/08/2021 10:43:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 621ΜΟΕΠΖ-ΠΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 30/08/2021 10:41:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΤ1ΒΟΕΠΖ-ΗΞΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού
Ημ/νια: 30/08/2021 09:54:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩΖ3ΟΕΠΖ-Θ29
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την υπηρεσία παρακολούθησης συναγερμού

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την υπηρεσία παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 30/08/2021 09:49:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΣΥΟΕΠΖ-ΜΥΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 400,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 1381 Τ/Π 2021

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 400,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 1381 Τ/Π 2021
Ημ/νια: 26/08/2021 09:58:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8Θ7ΟΕΠΖ-Π5Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 800,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 1261 Τ/Π 2021

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 800,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 1261 Τ/Π 2021
Ημ/νια: 26/08/2021 09:57:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ6Λ9ΟΕΠΖ-ΩΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 223,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0892 Τ/Π 2021

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 223,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0892 Τ/Π 2021
Ημ/νια: 26/08/2021 09:55:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞ2ΑΟΕΠΖ-ΤΥΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 256,68 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0889 Τ/Π 2021

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 256,68 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0889 Τ/Π 2021
Ημ/νια: 26/08/2021 09:54:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΜΥΩΟΕΠΖ-Ε8Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 130,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0419 Τ/Π 2021

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 130,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΕ 0419 Τ/Π 2021
Ημ/νια: 26/08/2021 09:52:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΡΤΣΟΕΠΖ-ΗΟΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού
Ημ/νια: 26/08/2021 09:07:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ζ1ΒΟΕΠΖ-ΛΜΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής
Ημ/νια: 25/08/2021 12:14:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔ34ΟΕΠΖ-ΧΕ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για παροχή ετήσιων εγρασιών συντήρησης πυροσβεστήρων

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για παροχή ετήσιων εγρασιών συντήρησης πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 25/08/2021 12:09:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΠΗΗΟΕΠΖ-ΞΩΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια μελανιών

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια μελανιών
Ημ/νια: 25/08/2021 12:07:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΜΕ1ΟΕΠΖ-ΞΕΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης
Ημ/νια: 25/08/2021 12:06:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΡΒ8ΟΕΠΖ-Θ0Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Παρ, 30/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 29/07/2021 10:29:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΞΟΟΕΠΖ-ΟΚΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου συνολικού ποσού 180,00 ευρώ

Σάβ, 24/07/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου συνολικού ποσού 180,00 ευρώ
Ημ/νια: 23/07/2021 10:22:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8ΗΑΟΕΠΖ-2ΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,50 ευρώ

Σάβ, 24/07/2021 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,50 ευρώ
Ημ/νια: 23/07/2021 10:17:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖΑΘΟΕΠΖ-3ΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com