Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα: Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 16/11/2018 12:16:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΑΜΟΞΩΓ-Δ1Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο "Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων(Υλικά Άρδευσης)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο "Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων(Υλικά Άρδευσης)"
Ημ/νια: 16/11/2018 14:46:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7540ΩΡΚ-297
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9248

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9248
Ημ/νια: 16/11/2018 14:13:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΥΡΩΡΚ-ΧΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018
Ημ/νια: 16/11/2018 11:49:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΡΙΩΡΚ-ΕΤΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 16/11/2018 10:47:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩ9ΜΩΡΚ-ΝΗ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε ημερίδα της ΠEΔ Θεσσαλίας σε συνεργασία με την ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε με θέμα: ‘‘Ο Ν. 4555/2018 ¨Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι¨ και η εφαρμογή του’’».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε ημερίδα της ΠEΔ Θεσσαλίας σε συνεργασία με την ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε με θέμα: ‘‘Ο Ν. 4555/2018 ¨Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι¨ και η εφαρμογή του’’».
Ημ/νια: 16/11/2018 09:12:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΒΧΩΡΚ-ΓΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 16/11/2018 09:05:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΠΦΩΡΚ-ΤΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 16/11/2018 09:03:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Χ5ΧΩΡΚ-ΣΟΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 16/11/2018 09:00:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗ8ΜΩΡΚ-1ΦΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 16/11/2018 08:58:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠ5ΥΩΡΚ-9ΟΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 16/11/2018 08:56:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΝ1ΩΡΚ-ΕΕΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 15/11/2018 13:14:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΣΓΩΡΚ-ΝΦΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2017 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»

Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης Γ΄ τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2017 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 15/11/2018 13:11:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 726ΝΩΡΚ-Δ14
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την λήψη και παροχή στοιχείων διαχείρισης Κοινοτικού Δάσους Τσαγκαράδας και Κοινοτικού δάσους Ξουριχτίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την λήψη και παροχή στοιχείων διαχείρισης Κοινοτικού Δάσους Τσαγκαράδας και Κοινοτικού δάσους Ξουριχτίου
Ημ/νια: 15/11/2018 12:24:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΡΗΩΡΚ-ΦΨ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 10η αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2018 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Θέμα: «Εισήγηση για 10η αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2018 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 15/11/2018 12:19:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΛΒΩΡΚ-ΞΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 15/11/2018 12:14:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΩ4ΩΡΚ-Δ3Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 15/11/2018 10:43:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω231ΩΡΚ-8ΩΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου κατά την διαδικασία αξιολόγησης των δομών του Δήμου και την διατύπωση σχεδίου αναδιοργάνωσης και στελέχωσης του Δήμου (ΟΕΥ), με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού

Θέμα: Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου κατά την διαδικασία αξιολόγησης των δομών του Δήμου και την διατύπωση σχεδίου αναδιοργάνωσης και στελέχωσης του Δήμου (ΟΕΥ), με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού
Ημ/νια: 15/11/2018 10:40:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΥΛΩΡΚ-ΕΗΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με τίτλο: ‘‘προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου’’»

Θέμα: «Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με τίτλο: ‘‘προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου’’»
Ημ/νια: 15/11/2018 10:38:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΡΧΩΡΚ-ΞΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων

Θέμα: Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων
Ημ/νια: 15/11/2018 10:29:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6898ΩΡΚ-Δ7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com