Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1ημέρα 22 ώρες

Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:27:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΚ0ΟΕΠΖ-9ΡΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:25:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6ΝΗΟΕΠΖ-ΥΥ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:24:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΔΦΤΟΕΠΖ-3ΥΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:22:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΘΜΤΟΕΠΖ-ΟΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 18/10/2018 11:08:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6945ΟΕΠΖ-2ΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 18/10/2018 11:07:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧ6ΖΟΕΠΖ-4ΘΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 18/10/2018 11:05:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΕ3ΩΟΕΠΖ-4ΜΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια γραφικής ύλης

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 18/10/2018 11:02:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔΨ8ΟΕΠΖ-1ΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑ Ε544 2017ΣΕ54400050 Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑ Ε544 2017ΣΕ54400050 Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 10:08:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7Τ3ΕΟΕΠΖ-ΕΘΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 09:48:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 60ΒΦΟΕΠΖ-Ξ4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πέμ, 18/10/2018 - 02:30
Θέμα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημ/νια: 17/10/2018 09:03:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 73ΦΔΟΕΠΖ-69Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τρί, 16/10/2018 - 02:30
Θέμα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημ/νια: 15/10/2018 12:54:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΦΣΟΕΠΖ-ΩΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τρί, 16/10/2018 - 02:30
Θέμα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημ/νια: 15/10/2018 12:53:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧΥΧΟΕΠΖ-ΜΘΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 1259 700,00 ευρώ

Τρί, 16/10/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 1259 700,00 ευρώ
Ημ/νια: 15/10/2018 12:24:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Δ0ΡΟΕΠΖ-9ΜΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 1261 400,00 ευρώ

Τρί, 16/10/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 1261 400,00 ευρώ
Ημ/νια: 15/10/2018 12:22:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ι0ΡΟΕΠΖ-ΘΔΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 0892 223,00 ευρώ

Τρί, 16/10/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 0892 223,00 ευρώ
Ημ/νια: 15/10/2018 12:18:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ72ΘΟΕΠΖ-ΠΤΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τρί, 16/10/2018 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 15/10/2018 11:40:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖ1ΤΟΕΠΖ-ΙΥΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια γραφικής ύλης

Τρί, 16/10/2018 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 15/10/2018 11:23:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΩΩΟΕΠΖ-9ΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για προμήθεια βιβλίων

Τρί, 16/10/2018 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 15/10/2018 11:20:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΑΟΞΟΕΠΖ-ΒΝΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Τρί, 16/10/2018 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 15/10/2018 11:12:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6Μ9ΟΕΠΖ-9ΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com