Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 1 λεπτό

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Τρί, 17/04/2018 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 16/04/2018 09:18:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω1Μ2ΟΕΠΖ-Ω53
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απολογισμός - Ισολογισμός οικονομικού έτους 2017

Πέμ, 22/03/2018 - 02:30
Θέμα: Απολογισμός - Ισολογισμός οικονομικού έτους 2017
Ημ/νια: 21/03/2018 09:45:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΕΖΝΟΕΠΖ-Φ3Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης αξίας 945,00 ευρώ

Πέμ, 15/03/2018 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης αξίας 945,00 ευρώ
Ημ/νια: 14/03/2018 10:26:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΦΨ4ΟΕΠΖ-ΘΕ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 09/03/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 08/03/2018 09:04:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΘΔ6ΟΕΠΖ-Γ89
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Παρ, 09/03/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 08/03/2018 09:00:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΒΤ2ΟΕΠΖ-82Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός υπευθύνου για το κλείσιμο των βιβλίων διαχείρισης της Βιβλιοθήκης και τη θεώρηση των σχετικών παραστατικών για το οικονομικό έτος 2017

Πέμ, 08/03/2018 - 02:30
Θέμα: Ορισμός υπευθύνου για το κλείσιμο των βιβλίων διαχείρισης της Βιβλιοθήκης και τη θεώρηση των σχετικών παραστατικών για το οικονομικό έτος 2017
Ημ/νια: 07/03/2018 09:15:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ο2ΡΟΕΠΖ-2ΦΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Τετ, 07/03/2018 - 02:30
Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
Ημ/νια: 06/03/2018 09:58:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΧΕΟΕΠΖ-ΞΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου

Τετ, 07/03/2018 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου
Ημ/νια: 06/03/2018 09:41:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗΩΩΟΕΠΖ-ΑΡ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τετ, 07/03/2018 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 06/03/2018 08:45:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑΔ4ΟΕΠΖ-Ψ36
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟυΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τρί, 06/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟυΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 05/02/2018 09:41:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΡΚΟΕΠΖ-5ΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0832 Τ/Π 2018, ποσού 800,00 ευρώ.

Παρ, 26/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0832 Τ/Π 2018, ποσού 800,00 ευρώ.
Ημ/νια: 24/01/2018 12:12:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω9Τ4ΟΕΠΖ-0Ε4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1611 Τ/Π 2018, ποσού 2.725,00 ευρώ

Παρ, 26/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1611 Τ/Π 2018, ποσού 2.725,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/01/2018 12:10:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7Υ5ΧΟΕΠΖ-ΥΔΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0842 Τ/Π 2018, ποσού 1.200,00 ευρώ

Παρ, 26/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0842 Τ/Π 2018, ποσού 1.200,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/01/2018 12:08:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7Ν40ΟΕΠΖ-Ν5Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2017

Τρί, 16/01/2018 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2017
Ημ/νια: 15/01/2018 11:10:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΟΠΜΟΕΠΖ-56Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 9499(γ)

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 9499(γ)
Ημ/νια: 08/01/2018 12:12:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 68ΙΤΟΕΠΖ-1ΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1611

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1611
Ημ/νια: 08/01/2018 12:10:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΠΡ6ΟΕΠΖ-6ΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1381

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1381
Ημ/νια: 08/01/2018 12:09:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΩ03ΟΕΠΖ-ΨΘΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1261

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1261
Ημ/νια: 08/01/2018 12:08:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω58ΤΟΕΠΖ-ΠΕΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1259

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1259
Ημ/νια: 08/01/2018 12:07:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΛΒΝΟΕΠΖ-9ΩΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 0929

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 0929
Ημ/νια: 08/01/2018 12:05:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΜΣ8ΟΕΠΖ-ΖΦΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com