Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 45 λεπτά

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 4

Παρ, 08/02/2019 - 02:30
Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 4
Ημ/νια: 07/02/2019 10:47:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞΥΨΟΕΠΖ-0Ν1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 1

Παρ, 08/02/2019 - 02:30
Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 1
Ημ/νια: 07/02/2019 10:46:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡΣ7ΟΕΠΖ-9ΘΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 2

Παρ, 08/02/2019 - 02:30
Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 2
Ημ/νια: 07/02/2019 10:45:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 66ΩΝΟΕΠΖ-9Ν6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 3

Παρ, 08/02/2019 - 02:30
Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής υπ' αρ. 3
Ημ/νια: 07/02/2019 10:42:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΥΘΡΟΕΠΖ-ΟΔΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 229,90

Παρ, 08/02/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 229,90
Ημ/νια: 07/02/2019 09:59:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω0ΜΝΟΕΠΖ-ΘΕ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 990,00 €

Παρ, 08/02/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 990,00 €
Ημ/νια: 07/02/2019 09:58:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67ΦΝΟΕΠΖ-ΑΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 107,50

Παρ, 08/02/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 107,50
Ημ/νια: 07/02/2019 09:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω900ΟΕΠΖ-ΨΑΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η., συνολικού ποσού 176,00 €

Παρ, 08/02/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η., συνολικού ποσού 176,00 €
Ημ/νια: 07/02/2019 09:53:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΝΨΟΕΠΖ-ΕΙ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πληρωμών τρεχουσών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού

Παρ, 08/02/2019 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πληρωμών τρεχουσών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού
Ημ/νια: 07/02/2019 09:45:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Σ0ΜΟΕΠΖ-ΓΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός υπευθύνου για το κλείσιμο των βιβλίων διαχείρισης της Βιβλιοθήκης και τη θεώρηση των σχετικών παραστατικών για το οικονομικό έτος 2018

Πέμ, 07/02/2019 - 02:30
Θέμα: Ορισμός υπευθύνου για το κλείσιμο των βιβλίων διαχείρισης της Βιβλιοθήκης και τη θεώρηση των σχετικών παραστατικών για το οικονομικό έτος 2018
Ημ/νια: 06/02/2019 09:37:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω0Ι2ΟΕΠΖ-ΙΥ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Τετ, 06/02/2019 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 05/02/2019 12:19:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ζ1ΑΟΕΠΖ-Β28
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την παροχή εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων για τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 06/02/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την παροχή εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων για τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 05/02/2019 09:57:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω3ΘΥΟΕΠΖ-5ΛΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 06/02/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 05/02/2019 09:55:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΜ48ΟΕΠΖ-5ΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων

Τετ, 06/02/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 05/02/2019 09:51:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔΟΗΟΕΠΖ-3ΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τετ, 06/02/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 05/02/2019 09:47:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7Ξ0ΟΕΠΖ-ΕΞΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Τετ, 06/02/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 05/02/2019 09:45:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΠΥΙΟΕΠΖ-ΚΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Τετ, 06/02/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 05/02/2019 09:43:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω465ΟΕΠΖ-ΔΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων

Τετ, 06/02/2019 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων
Ημ/νια: 05/02/2019 09:40:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω2ΟΕΟΕΠΖ-Υ28
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τρί, 05/02/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημ/νια: 04/02/2019 11:59:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ4Ο5ΟΕΠΖ-ΞΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τρί, 05/02/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 04/02/2019 11:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΠΡΒΟΕΠΖ-4ΩΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com