Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 7 λεπτά

Υποβολή 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Παρ, 04/08/2017 - 02:30
Θέμα: Υποβολή 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Ημ/νια: 03/08/2017 09:43:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΕΛΟΕΠΖ-ΩΤΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Πέμ, 03/08/2017 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 02/08/2017 11:02:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΣ6ΟΕΠΖ-Ο3Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2017

Παρ, 07/07/2017 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2017
Ημ/νια: 06/07/2017 12:36:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑΣΠΟΕΠΖ-ΧΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φυτών συνολικού ποσού 316,40 ευρώ.

Τετ, 28/06/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φυτών συνολικού ποσού 316,40 ευρώ.
Ημ/νια: 27/06/2017 10:12:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 63ΓΞΟΕΠΖ-ΣΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων συνολικού ποσού 5.945,00 ευρώ

Τρί, 27/06/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων συνολικού ποσού 5.945,00 ευρώ
Ημ/νια: 26/06/2017 10:24:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω9ΖΟΟΕΠΖ-ΦΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος συνολικού ποσού 2.852,00 ευρώ

Τρί, 27/06/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος συνολικού ποσού 2.852,00 ευρώ
Ημ/νια: 26/06/2017 10:21:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΜΧΚΟΕΠΖ-Α05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών συνολικού ποσού 316,40 ευρώ

Σάβ, 24/06/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών συνολικού ποσού 316,40 ευρώ
Ημ/νια: 23/06/2017 12:46:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Θ8ΝΟΕΠΖ-2ΞΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια φυτών

Παρ, 23/06/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια φυτών
Ημ/νια: 22/06/2017 09:17:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 60ΜΖΟΕΠΖ-ΒΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Ημ/νια: 14/06/2017 12:47:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Β2ΔΟΕΠΖ-8ΑΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής οφειλής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3.133,61 ευρώ

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής οφειλής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3.133,61 ευρώ
Ημ/νια: 14/06/2017 11:58:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΠΓΟΟΕΠΖ-Β1Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής λογαριασμού ΟΤΕ 277,00 ευρώ

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής λογαριασμού ΟΤΕ 277,00 ευρώ
Ημ/νια: 14/06/2017 11:55:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΜΑΗΟΕΠΖ-Κ4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής στη δικαιούχο ΔΕΗ 474,00 ευρώ

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής στη δικαιούχο ΔΕΗ 474,00 ευρώ
Ημ/νια: 14/06/2017 11:51:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΨΙΣΟΕΠΖ-ΠΨΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.133,61 ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.133,61 ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ημ/νια: 14/06/2017 11:12:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ω0ΨΟΕΠΖ-ΣΗ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 474,00 για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 474,00 για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 14/06/2017 11:07:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω4Ζ7ΟΕΠΖ-Ν8Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 277,00 για εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 277,00 για εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 14/06/2017 10:59:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω2Ξ6ΟΕΠΖ-9Ξ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση προμήθειας βιβλίων

Σάβ, 13/05/2017 - 02:30
Θέμα: Σύμβαση προμήθειας βιβλίων
Ημ/νια: 12/05/2017 10:14:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 72ΛΚΟΕΠΖ-Η74
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση προμήθειας βιβλίων

Πέμ, 11/05/2017 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση προμήθειας βιβλίων
Ημ/νια: 10/05/2017 11:20:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67ΤΕΟΕΠΖ-ΟΩ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για αγορά βιβλίων συνολικού ποσού 5.945,00 ευρώ.

Πέμ, 11/05/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για αγορά βιβλίων συνολικού ποσού 5.945,00 ευρώ.
Ημ/νια: 10/05/2017 11:01:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 65ΠΠΟΕΠΖ-1ΦΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ

Πέμ, 11/05/2017 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ
Ημ/νια: 10/05/2017 10:57:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΤΓΡΟΕΠΖ-ΞΛΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για αγορά βιβλίων

Τετ, 10/05/2017 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για αγορά βιβλίων
Ημ/νια: 09/05/2017 09:32:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7399ΟΕΠΖ-ΩΙ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com