Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 47 λεπτά

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνολικής αξίας 4.487,56 ευρώ

Τετ, 18/10/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνολικής αξίας 4.487,56 ευρώ
Ημ/νια: 17/10/2017 10:36:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΦΔ4ΟΕΠΖ-Γ0Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ρολογιού παρουσίας συνολικού ποσού 384,40 ευρώ

Τετ, 18/10/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ρολογιού παρουσίας συνολικού ποσού 384,40 ευρώ
Ημ/νια: 17/10/2017 10:22:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΜ58ΟΕΠΖ-ΣΜΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια μεταλλικών προθηκών συνολικού ποσού 2.251,00 ευρώ

Τετ, 18/10/2017 - 02:30
Θέμα: Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια μεταλλικών προθηκών συνολικού ποσού 2.251,00 ευρώ
Ημ/νια: 17/10/2017 10:06:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΠΡ8ΟΕΠΖ-52Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την έκδοση αναμνηστικού βιβλίου για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Πέμ, 12/10/2017 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την έκδοση αναμνηστικού βιβλίου για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς του ΥΠ.Π.Ε.Θ
Ημ/νια: 11/10/2017 12:34:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7Τ40ΟΕΠΖ-ΜΣ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την έκδοση αναμνηστικού βιβλίου για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 12/10/2017 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την έκδοση αναμνηστικού βιβλίου για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 11/10/2017 11:45:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡ17ΟΕΠΖ-79Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση προμήθειας καμερών για το σύστημα παρακολούθησης Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 12/10/2017 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση προμήθειας καμερών για το σύστημα παρακολούθησης Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 11/10/2017 11:38:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7Σ8ΣΟΕΠΖ-45Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια κλιματιστικών και αφυγραντήρων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 12/10/2017 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια κλιματιστικών και αφυγραντήρων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 11/10/2017 11:34:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Υ41ΟΕΠΖ-ΔΦΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών (Dexion) για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 12/10/2017 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών (Dexion) για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 11/10/2017 11:28:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩΑΝΟΕΠΖ-ΚΡ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών (Dexion)

Πέμ, 12/10/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών (Dexion)
Ημ/νια: 11/10/2017 10:48:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ρ3ΥΟΕΠΖ-ΜΜΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 2.799,99 ευρώ

Πέμ, 12/10/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 2.799,99 ευρώ
Ημ/νια: 11/10/2017 10:10:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7086ΟΕΠΖ-2ΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 475,37 ευρώ

Πέμ, 12/10/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 475,37 ευρώ
Ημ/νια: 11/10/2017 10:05:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8ΛΡΟΕΠΖ-ΒΓ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια κλιματιστικών και αφυγραντήρων

Πέμ, 12/10/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια κλιματιστικών και αφυγραντήρων
Ημ/νια: 11/10/2017 09:48:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞΦ6ΟΕΠΖ-Ψ50
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 2.915,00 ευρώ

Πέμ, 12/10/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 2.915,00 ευρώ
Ημ/νια: 11/10/2017 09:26:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚΣΦΟΕΠΖ-Π6Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την έκδοση αναμνηστικού βιβλίου

Τετ, 11/10/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την έκδοση αναμνηστικού βιβλίου
Ημ/νια: 10/10/2017 12:36:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣΥ7ΟΕΠΖ-5ΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια καμερών για το σύστημα παρακολούθησης

Τετ, 11/10/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια καμερών για το σύστημα παρακολούθησης
Ημ/νια: 10/10/2017 11:33:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΕ3ΗΟΕΠΖ-ΨΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών (Dexion)

Τετ, 11/10/2017 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών (Dexion)
Ημ/νια: 10/10/2017 11:02:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΧΕΟΕΠΖ-44Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια κλιματιστικών και αφυγραντήρων

Τετ, 11/10/2017 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια κλιματιστικών και αφυγραντήρων
Ημ/νια: 10/10/2017 10:40:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 711ΛΟΕΠΖ-ΞΡΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2017

Τρί, 10/10/2017 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2017
Ημ/νια: 09/10/2017 10:52:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΜΓΥΟΕΠΖ-ΥΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για προμήθεια καμερών για το σύστημα παρακολούθησης

Πέμ, 05/10/2017 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για προμήθεια καμερών για το σύστημα παρακολούθησης
Ημ/νια: 03/10/2017 10:54:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6577ΟΕΠΖ-ΓΓΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την έκδοση αναμνηστικού βιβλίου

Πέμ, 05/10/2017 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την έκδοση αναμνηστικού βιβλίου
Ημ/νια: 03/10/2017 10:48:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΕΥΧΟΕΠΖ-ΒΑΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com