Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 32 λεπτά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Πέμ, 02/08/2018 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 01/08/2018 10:49:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΛΧΕΟΕΠΖ-ΛΦΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Πέμ, 05/07/2018 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 04/07/2018 12:29:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ρ8ΖΟΕΠΖ-ΩΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2018

Τρί, 12/06/2018 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2018
Ημ/νια: 11/06/2018 10:28:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΒ3ΖΟΕΠΖ-Ω7Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 5) για την προμήθεια γραφικής ύλης συνολικού ποσού 400,00 ευρώ

Πέμ, 31/05/2018 - 02:30
Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 5) για την προμήθεια γραφικής ύλης συνολικού ποσού 400,00 ευρώ
Ημ/νια: 30/05/2018 10:26:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω1ΨΥΟΕΠΖ-ΒΣΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 6) για την προμήθεια ειδών καθαριότητας συνολικού ποσού 499,65 ευρώ

Πέμ, 31/05/2018 - 02:30
Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 6) για την προμήθεια ειδών καθαριότητας συνολικού ποσού 499,65 ευρώ
Ημ/νια: 30/05/2018 10:24:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6017ΟΕΠΖ-ΞΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 322,50 ευρώ

Πέμ, 31/05/2018 - 02:30
Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 322,50 ευρώ
Ημ/νια: 30/05/2018 10:21:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΕ2ΦΟΕΠΖ-3ΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 4) για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών συνολικού ποσού 65,99 ευρώ

Πέμ, 31/05/2018 - 02:30
Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 4) για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών συνολικού ποσού 65,99 ευρώ
Ημ/νια: 30/05/2018 10:19:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6068ΟΕΠΖ-ΗΛΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικού ποσού 625,00 ευρώ

Πέμ, 31/05/2018 - 02:30
Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικού ποσού 625,00 ευρώ
Ημ/νια: 30/05/2018 10:17:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΤΟ7ΟΕΠΖ-ΜΑ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ συνολικού ποσού 322,50 ευρώ

Τετ, 30/05/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ συνολικού ποσού 322,50 ευρώ
Ημ/νια: 29/05/2018 11:32:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΒΝΛΟΕΠΖ-ΚΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών συνολικού ποσού 65,99 ευρώ

Τετ, 30/05/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών συνολικού ποσού 65,99 ευρώ
Ημ/νια: 29/05/2018 11:30:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΠ6ΟΕΠΖ-ΚΟΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση του λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικού ποσού 625,00 ευρώ

Τετ, 30/05/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση του λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικού ποσού 625,00 ευρώ
Ημ/νια: 29/05/2018 11:28:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7ΧΜΟΕΠΖ-ΤΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης συνολικού ποσού 400,00 ευρώ

Τετ, 30/05/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης συνολικού ποσού 400,00 ευρώ
Ημ/νια: 29/05/2018 11:16:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓ9ΘΟΕΠΖ-4Ξ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας συνολικού ποσού 499,65 ευρώ

Τετ, 30/05/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας συνολικού ποσού 499,65 ευρώ
Ημ/νια: 29/05/2018 11:14:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΨΛΤΟΕΠΖ-ΧΔ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πληρωμής δαπανών

Τετ, 30/05/2018 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πληρωμής δαπανών
Ημ/νια: 29/05/2018 11:11:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΜ8ΝΟΕΠΖ-ΗΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων

Παρ, 25/05/2018 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων
Ημ/νια: 24/05/2018 10:10:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΨΘΘΟΕΠΖ-ΜΜ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 25/05/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 24/05/2018 09:46:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 624ΞΟΕΠΖ-ΕΘ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 25/05/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 24/05/2018 09:45:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΥΓΜΟΕΠΖ-5ΝΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 25/05/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 24/05/2018 09:43:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΠΞΗΟΕΠΖ-Θ7Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης

Παρ, 25/05/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 24/05/2018 09:20:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω19ΟΟΕΠΖ-ΗΣ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Παρ, 25/05/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 24/05/2018 09:19:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΛΒ0ΟΕΠΖ-Θ6Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com