Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 55 λεπτά

Ένταλμα για την εξόφληση τιμολογίου για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου και Η/Υ

πριν από 11 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Ένταλμα για την εξόφληση τιμολογίου για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου και Η/Υ
Ημ/νια: 18/12/2018 12:37:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69Π5ΟΕΠΖ-9ΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου και Η/Υ, συνολικού ποσού 700,00 €

πριν από 11 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου και Η/Υ, συνολικού ποσού 700,00 €
Ημ/νια: 18/12/2018 12:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΨ8ΔΟΕΠΖ-122
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα εξόφλησης τιμολογίου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

πριν από 11 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Ένταλμα εξόφλησης τιμολογίου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 18/12/2018 11:57:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑΠ3ΟΕΠΖ-8Φ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα εξόφλησης λογαριασμού ΟΤΕ

πριν από 11 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Ένταλμα εξόφλησης λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 18/12/2018 11:55:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΧΤΟΟΕΠΖ-6Λ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα εξόφλησης λογαριασμού ΔΕΗ

πριν από 11 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Ένταλμα εξόφλησης λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 18/12/2018 11:54:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω48ΘΟΕΠΖ-0Τ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 522,50 €

πριν από 11 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 522,50 €
Ημ/νια: 18/12/2018 11:19:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΠΞΟΕΠΖ-ΞΥΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 108,00 €

πριν από 11 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 108,00 €
Ημ/νια: 18/12/2018 11:17:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΒΕΥΟΕΠΖ-19Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η., συνολικού ποσού 285,00 €

πριν από 11 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η., συνολικού ποσού 285,00 €
Ημ/νια: 18/12/2018 11:15:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΕΨΡΟΕΠΖ-4ΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόσπασμα πράξης υπ'αρ. 15/18-12-2018 για την έγκριση εξόφλησης δαπανών

πριν από 11 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Απόσπασμα πράξης υπ'αρ. 15/18-12-2018 για την έγκριση εξόφλησης δαπανών
Ημ/νια: 18/12/2018 10:59:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Γ67ΟΕΠΖ-ΒΦ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 15/12/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 14/12/2018 09:23:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 61ΔΩΟΕΠΖ-ΘΘ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 15/12/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 14/12/2018 09:21:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΩΗ7ΟΕΠΖ-ΡΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια σετ κλειδαριάς ασφαλείας για τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 15/12/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια σετ κλειδαριάς ασφαλείας για τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 14/12/2018 09:20:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 65Ν2ΟΕΠΖ-ΥΔΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Σάβ, 15/12/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια εξωτερικού σκληρού δίσκου και ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ημ/νια: 14/12/2018 08:51:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Π2ΣΟΕΠΖ-3Κ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια σετ κλειδαριάς ασφαλείας

Σάβ, 15/12/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια σετ κλειδαριάς ασφαλείας
Ημ/νια: 14/12/2018 08:49:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑ43ΟΕΠΖ-1ΣΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Σάβ, 15/12/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 14/12/2018 08:47:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚΥΡΟΕΠΖ-ΟΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Σάβ, 15/12/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 14/12/2018 08:40:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΤΙ2ΟΕΠΖ-ΨΦΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Σάβ, 15/12/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 14/12/2018 08:37:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔ23ΟΕΠΖ-ΤΑ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθμό 14/14-12-2018 για την έγκριση πρωτογενών αιτημάτων τρεχουσών δαπανών

Σάβ, 15/12/2018 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθμό 14/14-12-2018 για την έγκριση πρωτογενών αιτημάτων τρεχουσών δαπανών
Ημ/νια: 14/12/2018 08:35:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΚΧΗΟΕΠΖ-ΑΗΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναζήτηση προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Παρ, 14/12/2018 - 02:30
Θέμα: Αναζήτηση προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 13/12/2018 08:04:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΣΨΟΟΕΠΖ-04Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναζήτηση προσφοράς για την προμήθεια σετ κλειδαριάς ασφαλείας

Πέμ, 13/12/2018 - 02:30
Θέμα: Αναζήτηση προσφοράς για την προμήθεια σετ κλειδαριάς ασφαλείας
Ημ/νια: 12/12/2018 12:16:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ1Ζ2ΟΕΠΖ-0Ρ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com