Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για την χρονική περίοδο 01.01.2018 εώς 31.12.2018 για την κάλυψη αναγκών Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης ,με την διαδικασία ανοιχτού Διαγωνισμού.

Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για την χρονική περίοδο 01.01.2018 εώς 31.12.2018 για την κάλυψη αναγκών Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης ,με την διαδικασία ανοιχτού Διαγωνισμού.
Ημ/νια: 20/09/2018 14:13:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΥΒΩΡΚ-ΡΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για την χρονική περίοδο 01.01.2018 εώς 31.12.2018 για την κάλυψη αναγκών Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης ,με την διαδικασία ανοιχτού Διαγωνισμού

Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για την χρονική περίοδο 01.01.2018 εώς 31.12.2018 για την κάλυψη αναγκών Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης ,με την διαδικασία ανοιχτού Διαγωνισμού
Ημ/νια: 20/09/2018 14:08:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω797ΩΡΚ-ΛΑΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Μηχανογραφικού Χαρτίου Α4

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Μηχανογραφικού Χαρτίου Α4
Ημ/νια: 20/09/2018 13:56:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω562ΩΡΚ-ΠΙΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μεταλλικης σχάρας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μεταλλικης σχάρας
Ημ/νια: 20/09/2018 13:38:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΧΣΩΡΚ-ΜΡΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 20/09/2018 13:17:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΞΨΩΡΚ-ΣΛΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 75/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 127/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 75/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 127/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ)
Ημ/νια: 20/09/2018 13:08:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΛΤΩΡΚ-01Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΥΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΜΠΙΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 75/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 127/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΥΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΜΠΙΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 75/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 127/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημ/νια: 20/09/2018 12:33:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68Ν6ΩΡΚ-2Ο9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 75/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 127/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 75/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 127/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ)
Ημ/νια: 20/09/2018 12:00:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΨΤΩΡΚ-8Β2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 38ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 38ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 20/09/2018 12:00:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6739ΩΡΚ-3ΣΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 20/09/2018 11:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΜΦΩΡΚ-ΧΤ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγφραφών προμήθειας Μ.Α.Π. εργαζομένων του Δήμου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγφραφών προμήθειας Μ.Α.Π. εργαζομένων του Δήμου
Ημ/νια: 19/09/2018 13:40:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ69ΩΡΚ-ΩΗΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/05/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/08/2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/05/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/08/2018.
Ημ/νια: 19/09/2018 13:22:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΤΥΩΡΚ-ΤΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 19/09/2018 12:56:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ38ΩΡΚ-ΖΘΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού", για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού", για τις ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 19/09/2018 12:48:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω57ΣΩΡΚ-63Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΟ ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝ. ΚΑΘ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (ΣΥΜΒ.: 07/08/2018 - 06/04/2019).

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΟ ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝ. ΚΑΘ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (ΣΥΜΒ.: 07/08/2018 - 06/04/2019).
Ημ/νια: 19/09/2018 12:22:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ2ΚΩΡΚ-7ΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 19/09/2018 12:11:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΣΤΩΡΚ-ΒΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες(Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων στη θέση Καράβωμα της Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες(Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων στη θέση Καράβωμα της Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 19/09/2018 12:06:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΚΗΩΡΚ-ΠΡΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: I) ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, II) ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & III) ΟΡΙΣΜΟY ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ TOY...

Θέμα: «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: I) ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, II) ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & III) ΟΡΙΣΜΟY ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
Ημ/νια: 19/09/2018 12:05:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ908ΩΡΚ-ΗΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγρφών προμήεθιας μηχανογραφικού χαρτίου Α4

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγρφών προμήεθιας μηχανογραφικού χαρτίου Α4
Ημ/νια: 19/09/2018 11:39:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Η6ΩΡΚ-ΖΑ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων"
Ημ/νια: 19/09/2018 11:22:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΠΩΩΡΚ-ΙΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com