Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΚΟΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΚΟΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ
Ημ/νια: 13/11/2018 12:08:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΗΟΩΡΚ-Χ2Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της υπαλλήλου Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη κατόπιν κατάταξή της σε προσωρινή προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της υπαλλήλου Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη κατόπιν κατάταξή της σε προσωρινή προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού».
Ημ/νια: 13/11/2018 11:43:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4Ζ2ΩΡΚ-ΣΛΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 13/11/2018 10:27:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗ2ΥΩΡΚ-8Κ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μηχανικοί-Περιβαλοντολόγοι

Θέμα: Μηχανικοί-Περιβαλοντολόγοι
Ημ/νια: 13/11/2018 09:06:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΧΓΩΡΚ-6Γ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μέχρι την τοποθέτηση νέων Προϊσταμένων, καθώς και αντικαταστάτη του σε περίπτωση...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μέχρι την τοποθέτηση νέων Προϊσταμένων, καθώς και αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος».
Ημ/νια: 12/11/2018 14:19:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΡΗΩΡΚ-0Φ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 12/11/2018 13:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΨΞΩΡΚ-ΝΝΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του μόνιμου υπαλλήλου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Καταπίδη Παναγιώτη του Νικολάου, από τα...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του μόνιμου υπαλλήλου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Καταπίδη Παναγιώτη του Νικολάου, από τα καθήκοντα του Ανταποκριτή ΟΓΑ».
Ημ/νια: 12/11/2018 10:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΑΝΩΡΚ-178
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔ/ΤΟΣ Ν.3986/2011 ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΝΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔ/ΤΟΣ Ν.3986/2011 ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΝΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
Ημ/νια: 09/11/2018 14:13:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΘΝΡΩΡΚ-ΚΓΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την συμπλήρωση στοιχείων φακέλου άδεια χρήσης νερού πηγής ΚΟΤΡΩΝΙ και πηγής ΠΛΑΚΟΤΟΥΡΑΣ Μακρυράχης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την συμπλήρωση στοιχείων φακέλου άδεια χρήσης νερού πηγής ΚΟΤΡΩΝΙ και πηγής ΠΛΑΚΟΤΟΥΡΑΣ Μακρυράχης
Ημ/νια: 09/11/2018 13:59:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΝΙΩΡΚ-7Ρ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την συμπλήρωση στοιχείων φακέλου άδεια χρήσης νερού πηγής ΞΕΦΟΡΤΙ-ΡΑΣΣΟΒΑΣ, πηγής ΚΡΥΦΟΝΕΡΙ και πηγής ΣΤΑΜΟΥ Ζαγοράς

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την συμπλήρωση στοιχείων φακέλου άδεια χρήσης νερού πηγής ΞΕΦΟΡΤΙ-ΡΑΣΣΟΒΑΣ, πηγής ΚΡΥΦΟΝΕΡΙ και πηγής ΣΤΑΜΟΥ Ζαγοράς
Ημ/νια: 09/11/2018 13:44:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ2ΩΩΡΚ-Σ5Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 09/11/2018 13:43:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΜΘΩΡΚ-ΡΣ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την συμπλήρωση στοιχείων φακέλου άδεια χρήσης νερού πηγής Λαγωνίκας Πουρίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την συμπλήρωση στοιχείων φακέλου άδεια χρήσης νερού πηγής Λαγωνίκας Πουρίου
Ημ/νια: 09/11/2018 13:25:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ3ΚΩΡΚ-2ΞΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033
Ημ/νια: 09/11/2018 13:10:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΓΥΩΡΚ-8Τ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο προσωπικό του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο προσωπικό του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Ημ/νια: 09/11/2018 12:56:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΤΝΦΩΡΚ-Σ9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3148

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3148
Ημ/νια: 09/11/2018 12:49:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ3ΓΩΡΚ-35Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Θέμα: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Ημ/νια: 09/11/2018 12:42:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ62ΛΩΡΚ-Χ61
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9248

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9248
Ημ/νια: 08/11/2018 14:36:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΔΟΩΡΚ-ΥΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 08/11/2018 14:18:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ99ΩΡΚ-Η3Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 08/11/2018 14:01:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΡΔΩΡΚ-1ΒΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 42ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 42ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 08/11/2018 13:53:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω28ΘΩΡΚ-ΤΞΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com