Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 11 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σάβ, 23/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 22/10/2021 12:34:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΜΟΩΡΚ-ΕΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 23/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 22/10/2021 12:10:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΑ7ΩΡΚ-7ΜΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Σάβ, 23/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 22/10/2021 11:28:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΥΓΩΡΚ-ΒΦ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-1-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-6-2021

Σάβ, 23/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-1-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-6-2021
Ημ/νια: 22/10/2021 10:57:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΗ4ΩΡΚ-ΤΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β

Παρ, 22/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018 ( Β
Ημ/νια: 21/10/2021 12:55:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΠΑΩΡΚ-Ο0Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Μακρυράχης)"

Παρ, 22/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Μακρυράχης)"
Ημ/νια: 21/10/2021 11:59:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΡΤΩΡΚ-0ΨΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση...

Παρ, 22/10/2021 - 03:15
Θέμα: «Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»
Ημ/νια: 21/10/2021 11:21:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΔ0ΩΡΚ-60Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Μακρυράχης)"

Παρ, 22/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Μακρυράχης)"
Ημ/νια: 21/10/2021 11:13:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΒ1ΩΡΚ-Ι1Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες (αριθμ. Πρωτ. 33247/28-04-2021 ΥΠΕΣ)

Παρ, 22/10/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες (αριθμ. Πρωτ. 33247/28-04-2021 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 21/10/2021 10:37:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ94ΩΡΚ-ΖΑ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Παρ, 22/10/2021 - 03:15
Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 21/10/2021 09:21:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΠΝΩΡΚ-9ΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 20/10/2021 14:11:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΣΟΩΡΚ-ΘΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΧΕΠ: Β/172,Β/99,Β/107,Β/153,Β/112,Β/155

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΧΕΠ: Β/172,Β/99,Β/107,Β/153,Β/112,Β/155
Ημ/νια: 20/10/2021 13:32:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΨΑΩΡΚ-9Μ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/388,Β/409,Β/410,Β/426,Β/427,Β/378,Β/379,Β/395,Β/401,Β/402,Β/403,Β/404,Β/406,Β/411,Β/285,Β/413,Β/259,Β/282,Β/273,Β/367,Β/428,Β/430,Β/433,Β/414,Β/415,Β/420,Β/434...

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/388,Β/409,Β/410,Β/426,Β/427,Β/378,Β/379,Β/395,Β/401,Β/402,Β/403,Β/404,Β/406,Β/411,Β/285,Β/413,Β/259,Β/282,Β/273,Β/367,Β/428,Β/430,Β/433,Β/414,Β/415,Β/420,Β/434,Β/440,Β/441,Β/442,Β/438,Β/448,Β/449,Β/254,Β/400,Β/407,Β/437,Β/445,Β/452,Β/456,Β/457,Β/458,Β/460,Β/399,Β/377,Β/405,Β/408,Β/412,Β/232,Β/244,Β/262,Β/263,Β/281,Β/286,Β/230,Β/246,Β/391,Β/392,Β/429,Β/233,Β/243,Β/386,Β/272,Β/368,Β/423,Β/424,Β/425,Β/123,Β/
Ημ/νια: 20/10/2021 13:32:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ3ΡΩΡΚ-Ο11
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση, με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 20/10/2021 13:24:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΙ4ΩΡΚ-Π30
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων
Ημ/νια: 20/10/2021 13:02:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν16ΩΡΚ-Τ55
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Λοιποί φόροι

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Λοιποί φόροι
Ημ/νια: 20/10/2021 13:02:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΒΒΩΡΚ-Θ4Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
Ημ/νια: 20/10/2021 13:02:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ75ΩΡΚ-Σ7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 20%

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 20%
Ημ/νια: 20/10/2021 13:02:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΧ1ΩΡΚ-Μ8Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 1%, 4%, 8%

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 1%, 4%, 8%
Ημ/νια: 20/10/2021 13:01:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΛΠΩΡΚ-Κ5Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15%

Πέμ, 21/10/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15%
Ημ/νια: 20/10/2021 13:01:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΕΟΩΡΚ-Λ1Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com