Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 38 λεπτά

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel, Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16

Τετ, 20/03/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel, Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16
Ημ/νια: 19/03/2024 13:24:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΕΑΩΡΚ-ΞΡΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση της προμήθειας εκτυπώσεων μελετών

Τετ, 20/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την ανάθεση της προμήθειας εκτυπώσεων μελετών
Ημ/νια: 19/03/2024 12:50:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΜ9ΩΡΚ-ΚΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ 'ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τετ, 20/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ 'ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 19/03/2024 11:51:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 92Ν9ΩΡΚ-ΘΑΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών», Με την διαδικασία...

Τετ, 20/03/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών», Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16
Ημ/νια: 19/03/2024 11:42:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΟΧΩΡΚ-ΙΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας daniel

Τετ, 20/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας daniel
Ημ/νια: 19/03/2024 10:44:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΡΒΩΡΚ-ΗΗ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 07ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 07ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 15/03/2024 13:47:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΓΣΩΡΚ-ΓΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 206/23

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 206/23
Ημ/νια: 15/03/2024 13:17:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΖΥΔΩΡΚ-ΒΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ (ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΩΣΕ) ΣΥΜΦΩΝΗΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 207/23

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ (ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΩΣΕ) ΣΥΜΦΩΝΗΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 207/23
Ημ/νια: 15/03/2024 12:21:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Α5ΩΡΚ-Μ37
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

αποδέσμευση ποσού λόγο της 4ης Αμορφωσης οικ. ετους 2024

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: αποδέσμευση ποσού λόγο της 4ης Αμορφωσης οικ. ετους 2024
Ημ/νια: 15/03/2024 12:10:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΕΡΩΡΚ-ΑΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 180/23

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 180/23
Ημ/νια: 15/03/2024 11:56:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ074ΩΡΚ-ΛΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 72/2023

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 72/2023
Ημ/νια: 15/03/2024 11:19:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ5ΝΩΡΚ-0ΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ & ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ & ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ημ/νια: 15/03/2024 10:47:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΕΡΩΡΚ-ΟΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 172/23

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 172/23
Ημ/νια: 15/03/2024 10:23:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΖ9ΩΡΚ-8ΤΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 15/03/2024 09:31:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΦΚΩΡΚ-ΨΤΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Παρ, 15/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 14/03/2024 13:01:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95ΡΘΩΡΚ-ΙΩΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

Παρ, 15/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 14/03/2024 12:40:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 607ΖΩΡΚ-0Ρ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 148/2024 με Θέμα: «Αποδοχή υπηρεσιών των κ. Βασιλοπούλου Σοφίας, Γεωργούδη Γεωργίου και Μανώλη Άγγελου σε συμμόρφωση με την από 15-11-2023 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παράτασης της ισχύος της...

Παρ, 15/03/2024 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 148/2024 με Θέμα: «Αποδοχή υπηρεσιών των κ. Βασιλοπούλου Σοφίας, Γεωργούδη Γεωργίου και Μανώλη Άγγελου σε συμμόρφωση με την από 15-11-2023 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παράτασης της ισχύος της έως τις 22-10-2024».
Ημ/νια: 14/03/2024 11:51:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 98ΗΜΩΡΚ-ΧΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 27-11-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2023

Παρ, 15/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 27-11-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2023
Ημ/νια: 14/03/2024 11:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΒΡΩΡΚ-ΝΒ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Ανάθεση υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης κλειστού γυμναστηρίου Ζαγοράς, εγγεγραμμένη στον Κ.Α.: 00-6117.01: Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών

Παρ, 15/03/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Ανάθεση υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης κλειστού γυμναστηρίου Ζαγοράς, εγγεγραμμένη στον Κ.Α.: 00-6117.01: Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών
Ημ/νια: 14/03/2024 11:38:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΝΙΩΡΚ-ΗΑ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023

Παρ, 15/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023
Ημ/νια: 14/03/2024 11:09:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ7ΜΩΡΚ-8ΥΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com