Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 34 λεπτά

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3104
Ημ/νια: 20/05/2021 13:15:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΨΗΩΡΚ-5ΦΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 20/05/2021 12:37:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΓΞΩΡΚ-Υ7Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Δ.Φ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Δ.Φ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 20/05/2021 12:28:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΕΙΩΡΚ-ΨΗΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970
Ημ/νια: 20/05/2021 12:27:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ278ΩΡΚ-Θ5Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων
Ημ/νια: 20/05/2021 12:23:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΖΣΩΡΚ-649
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων
Ημ/νια: 20/05/2021 12:21:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΘΖΩΡΚ-ΗΘΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Ημ/νια: 20/05/2021 12:01:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΝΒΩΡΚ-ΜΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 20/05/2021 11:49:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΑ2ΩΡΚ-00Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 21/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 20/05/2021 11:40:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΦΨΩΡΚ-ΛΗΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 2020-2023

Πέμ, 20/05/2021 - 03:15
Θέμα: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 2020-2023
Ημ/νια: 19/05/2021 15:03:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΞΞΩΡΚ-ΞΛΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

Πέμ, 20/05/2021 - 03:15
Θέμα: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 19/05/2021 14:58:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΜΓΩΡΚ-Π11
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 2020-2023

Πέμ, 20/05/2021 - 03:15
Θέμα: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 2020-2023
Ημ/νια: 19/05/2021 14:46:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΜΦΩΡΚ-ΔΔ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές συνδρομές (ΔήμοςData, enimerosi)

Πέμ, 20/05/2021 - 03:15
Θέμα: Λοιπές συνδρομές (ΔήμοςData, enimerosi)
Ημ/νια: 19/05/2021 14:30:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ7ΙΩΡΚ-ΝΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

Πέμ, 20/05/2021 - 03:15
Θέμα: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
Ημ/νια: 19/05/2021 13:44:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΨΖΩΡΚ-ΓΜΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Πέμ, 20/05/2021 - 03:15
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 19/05/2021 13:33:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΨΛΩΡΚ-ΗΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Πέμ, 20/05/2021 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 19/05/2021 13:33:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ5ΛΩΡΚ-Λ2Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Πέμ, 20/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 19/05/2021 13:31:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ0ΚΩΡΚ-ΩΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Πέμ, 20/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 19/05/2021 13:31:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΚ7ΩΡΚ-ΛΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Πέμ, 20/05/2021 - 03:15
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 19/05/2021 13:23:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β27ΩΡΚ-ΣΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τετ, 19/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 18/05/2021 13:42:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΔΞΩΡΚ-ΨΨΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com