Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την παρακολούηση του συναγερμού, συνολικού ποσού 223,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παρακολούηση του συναγερμού, συνολικού ποσού 223,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 12:03:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΑ0ΙΟΕΠΖ-Ρ9Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγειεινής, συνολικού ποσού 400,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγειεινής, συνολικού ποσού 400,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 12:01:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘ4ΠΟΕΠΖ-ΞΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 256,68 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 256,68 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:50:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗ1ΕΟΕΠΖ-96Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μελανιών, συνολικού ποσού 350,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μελανιών, συνολικού ποσού 350,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:48:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9Ψ6ΩΟΕΠΖ-Σ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών, συνολικού ποσού 130,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών, συνολικού ποσού 130,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:46:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 65ΑΖΟΕΠΖ-ΛΧΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 200,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 200,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:43:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΟΩΓΟΕΠΖ-0ΕΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικού ποσού 450,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικού ποσού 450,00 €
Ημ/νια: 08/09/2021 11:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 620ΔΟΕΠΖ-ΤΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΞΗ 9/30-08-2021 ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΠΡΑΞΗ 9/30-08-2021 ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 08/09/2021 11:12:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω520ΟΕΠΖ-ΚΩ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών

Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών
Ημ/νια: 08/09/2021 11:03:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΦΦΤΟΕΠΖ-ΜΝ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 307/2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΞΨΨΩΡΚ-ΗΞΧ) με θέμα : «Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου», ως προς την...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 307/2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΞΨΨΩΡΚ-ΗΞΧ) με θέμα : «Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου», ως προς την διάρκεια ισχύος της απόφασης.
Ημ/νια: 08/09/2021 13:48:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΘΟΩΡΚ-Ν49
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8385/27-08-2021 αιτήσεως κ. Καπανιάρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, με την οποία ζητά την μερική αποκλάδωση 3 πλατάνων λόγω επικινδυνότητας εντός της ιδιοκτησίας του στο Χορευτό.

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8385/27-08-2021 αιτήσεως κ. Καπανιάρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, με την οποία ζητά την μερική αποκλάδωση 3 πλατάνων λόγω επικινδυνότητας εντός της ιδιοκτησίας του στο Χορευτό.
Ημ/νια: 08/09/2021 13:18:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΓ4ΩΡΚ-06Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8381/27-08-2021 αιτήσεως κ. Τσόγκα Αικατερίνης του Αποστόλου, με την οποία ζητά την άμεση αποκλάδωση πλατάνων λόγω επικινδυνότητας πλησίον της οικίας της και εντός του κεντρικού δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Ανηλίου.

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8381/27-08-2021 αιτήσεως κ. Τσόγκα Αικατερίνης του Αποστόλου, με την οποία ζητά την άμεση αποκλάδωση πλατάνων λόγω επικινδυνότητας πλησίον της οικίας της και εντός του κεντρικού δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Ανηλίου.
Ημ/νια: 08/09/2021 12:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο3ΜΩΡΚ-5ΛΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων, εγγεγραμμένη στον Κ.Α.: 30-6662.01- Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων, εγγεγραμμένη στον Κ.Α.: 30-6662.01- Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 08/09/2021 11:44:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0Η9ΩΡΚ-9Ν4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 08/09/2021 11:38:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΘΞΩΡΚ-029
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθορισμός και έγκριση των όρων χορήγησης υποτροφιών έτους 2020 και έτους 2021, εκ του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά, σύμφωνα με την 180/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω5ΦΣΩΡΚ-ΚΒ5).

Θέμα: Καθορισμός και έγκριση των όρων χορήγησης υποτροφιών έτους 2020 και έτους 2021, εκ του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά, σύμφωνα με την 180/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω5ΦΣΩΡΚ-ΚΒ5).
Ημ/νια: 08/09/2021 11:16:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ56ΕΩΡΚ-9ΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων"
Ημ/νια: 08/09/2021 10:18:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Ω2ΩΡΚ-ΞΚΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου προϋπολογισμού κληροδοτήματος Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου, έτους 2021, σύμφωνα με την 179/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:ΨΠΙΟΩΡΚ-2ΚΙ).

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου προϋπολογισμού κληροδοτήματος Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου, έτους 2021, σύμφωνα με την 179/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:ΨΠΙΟΩΡΚ-2ΚΙ).
Ημ/νια: 08/09/2021 10:02:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΒΟΩΡΚ-ΧΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"
Ημ/νια: 08/09/2021 09:38:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΩΤΩΡΚ-Ζ4Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 72259/26-08-2021 εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 72259/26-08-2021 εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων.
Ημ/νια: 07/09/2021 14:23:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ88ΩΡΚ-ΟΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στην κ. Λαζοπούλου Γούναρη Δανάη του Δημητρίου για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Χορευτού της Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ....

Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στην κ. Λαζοπούλου Γούναρη Δανάη του Δημητρίου για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Χορευτού της Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7757/02-08-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 07/09/2021 10:08:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΧ1ΩΡΚ-Γ74
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com