Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 375/2021 με Θέμα: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 375/2021 με Θέμα: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο».
Ημ/νια: 17/09/2021 00:16:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΤ5ΩΡΚ-5Ψ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 23:02:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΗΗ1ΩΡΚ-7Ω8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιφουτούδη Ιωάννη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Δ΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιφουτούδη Ιωάννη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 23:00:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ23ΛΩΡΚ-Ξ18
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ρεπανά Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ρεπανά Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:59:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ε5Ι3ΩΡΚ-0ΔΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πετρινώλη Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνίτων (Υδραυλικών), με βαθμό Δ΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πετρινώλη Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνίτων (Υδραυλικών), με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:57:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΕ5ΠΩΡΚ-Δ3Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικολαΐδη Αβραάμ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικολαΐδη Αβραάμ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:55:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΩΛΩΡΚ-1ΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιου του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιου του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:53:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΞΦ2ΩΡΚ-ΗΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης της δόκιμης υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γιοβάνη Φιλίτσας του Αποστόλου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης της δόκιμης υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γιοβάνη Φιλίτσας του Αποστόλου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΧΨΔΩΡΚ-ΠΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βελέντζα Περικλή του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».

Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βελέντζα Περικλή του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:50:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94Π4ΩΡΚ-ΨΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Ημ/νια: 16/09/2021 14:09:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΓ4ΩΡΚ-ΙΝ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:25:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Δ0ΟΞΩΓ-4Α1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αποδοχής της Εισαγγελικής προτάσεως για τον ορισμό της Δημοτικής Επιχείρησης ως προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη, καθώς και τον ορισμό της Δημοτικής Επιχείρησης ως οριστικού Εποπτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αποδοχής της Εισαγγελικής προτάσεως για τον ορισμό της Δημοτικής Επιχείρησης ως προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη, καθώς και τον ορισμό της Δημοτικής Επιχείρησης ως οριστικού Εποπτικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:22:11
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ6ΞΟΞΩΓ-ΑΥ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκησης αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκησης αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 23-07-2021 κατασχετήριο έγγραφο, που επιδόθηκε στην Δημοτική Επιχείρηση την 01-09-2021, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 110/2016 και 117/2018 διαταγών πληρωμής καθώς και άσκηση αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά της Ευαγγελίας Χατζηδάκη του Μιχαήλ και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 23-07-2021 κατασχετήριο έγγραφο, σε εκτέλεση της προσωρινά εκτελεστής διάταξης της υπ΄ αριθμ. 13/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου με αριθμό πρώτου απογράφου εκτελεστού 92/2020.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:19:21
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω17ΔΟΞΩΓ-ΔΣ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου και του Μονομελούς πρωτοδικείου Βόλου για την αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως εις χείρας τρίτου, που επιβλήθηκε από τις Θεοτίμη Βακαλούδη και Αντιγόνη Λάμπρου,...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου και του Μονομελούς πρωτοδικείου Βόλου για την αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως εις χείρας τρίτου, που επιβλήθηκε από τις Θεοτίμη Βακαλούδη και Αντιγόνη Λάμπρου, καθώς και την Ευαγγελία Χατζηδάκη αντίστοιχα.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:16:36
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ175ΟΞΩΓ-Φ72
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά της Ευαγγελίας Χατζηδάκη του...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου κατά των Θεοτίμης Βακαλούδη του Κωνσταντίνου και Αντιγόνης Λάμπρου του Νικολάου, συζ. Ιωάννη Αμούντζια και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά της Ευαγγελίας Χατζηδάκη του Μιχαήλ και κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης (άρθρ. 982 ΚΠολΔ), που υποβλήθηκε στα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με το από 23-07-2021 κατασχετήριο έγγραφο.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:14:20
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΓΒΟΞΩΓ-2ΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί τροποποίηση της υπ. αριθμ. 5/2021 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2020-2021.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί τροποποίηση της υπ. αριθμ. 5/2021 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2020-2021.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:11:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60Ι2ΟΞΩΓ-7ΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2021-2022.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2021-2022.
Ημ/νια: 15/09/2021 11:05:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω8ΧΟΞΩΓ-ΓΘΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 1%, 4%, 8%

Θέμα: Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 1%, 4%, 8%
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΥΗΩΡΚ-ΞΥ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 20%

Θέμα: Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 20%
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΘΩΩΡΚ-Α2Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Φόρος αλληλεγγύης

Θέμα: Συμπληρωματική. Φόρος αλληλεγγύης
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΥ6ΩΡΚ-4ΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com