Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 30 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021

Παρ, 02/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021
Ημ/νια: 01/04/2021 12:32:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 913ΖΩΡΚ-ΣΦ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 07ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Παρ, 02/04/2021 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 07ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 01/04/2021 11:50:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ99ΝΩΡΚ-ΝΚ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9202 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Παρ, 02/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9202 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 01/04/2021 11:36:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΘΚΩΡΚ-ΖΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-02-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-03-2021

Παρ, 02/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-02-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-03-2021
Ημ/νια: 01/04/2021 11:18:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΖ0ΩΡΚ-1ΚΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2021.

Παρ, 02/04/2021 - 03:15
Θέμα: Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2021.
Ημ/νια: 01/04/2021 11:14:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Ε5ΩΡΚ-ΣΤΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παρ, 02/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 01/04/2021 11:05:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΩ5ΩΡΚ-3ΘΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 12-12-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-03-2021

Παρ, 02/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 12-12-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-03-2021
Ημ/νια: 01/04/2021 10:49:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ5ΟΩΡΚ-9ΝΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (3η ΑΠΟ 36η)

Πέμ, 01/04/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (3η ΑΠΟ 36η)
Ημ/νια: 31/03/2021 10:51:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Β1ΩΡΚ-Φ76
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σύστασης για το έτος 2021 της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής με τους αναπληρωματικούς για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το...

Τετ, 31/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σύστασης για το έτος 2021 της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής με τους αναπληρωματικούς για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD.»
Ημ/νια: 30/03/2021 13:43:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΚ8ΩΡΚ-Κ7Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες"

Τετ, 31/03/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες"
Ημ/νια: 30/03/2021 13:25:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΑΕΩΡΚ-ΧΑΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 44459

Τετ, 31/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 44459
Ημ/νια: 30/03/2021 12:28:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΤΕΩΡΚ-55Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970

Τετ, 31/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970
Ημ/νια: 30/03/2021 11:23:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ5ΧΩΡΚ-17Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/72,Ζ/70

Τετ, 31/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/72,Ζ/70
Ημ/νια: 30/03/2021 10:44:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η4ΑΩΡΚ-ΦΑΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/70,Ζ/71,Ζ/72,Ζ/73

Τετ, 31/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/70,Ζ/71,Ζ/72,Ζ/73
Ημ/νια: 30/03/2021 10:44:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΑΜΩΡΚ-ΓΤ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/71,Ζ/73,Ζ/72

Τετ, 31/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/71,Ζ/73,Ζ/72
Ημ/νια: 30/03/2021 10:44:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΝΓΩΡΚ-ΝΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/70

Τετ, 31/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/70
Ημ/νια: 30/03/2021 10:44:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6947ΩΡΚ-ΦΩ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2017/25-02-2021 εγγράφου της Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών Πηλίου.

Τετ, 31/03/2021 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2017/25-02-2021 εγγράφου της Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών Πηλίου.
Ημ/νια: 30/03/2021 09:46:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΔΨΩΡΚ-ΓΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Φεβρουαρίου 2021

Τετ, 31/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Φεβρουαρίου 2021
Ημ/νια: 30/03/2021 09:24:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 611ΦΩΡΚ-ΣΑΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

Τρί, 30/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007
Ημ/νια: 29/03/2021 14:03:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Ω6ΩΡΚ-9ΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%

Τρί, 30/03/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
Ημ/νια: 29/03/2021 13:51:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΥΠΩΡΚ-Α8Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com