Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 11 λεπτά

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

Σάβ, 28/08/2021 - 03:15
Θέμα: Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Ημ/νια: 27/08/2021 12:52:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΝ0ΩΡΚ-2ΗΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σάβ, 28/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 27/08/2021 11:22:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΠΓΩΡΚ-ΜΞΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σάβ, 28/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 27/08/2021 10:28:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΑΩΩΡΚ-ΟΚΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Σάβ, 28/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 27/08/2021 10:01:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΜΧΩΡΚ-Τ01
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δασικές εκτάσεις του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου” με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016037243»...

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δασικές εκτάσεις του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου” με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016037243» «Λήψη απόφασης για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για δασικές εκτάσεις του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου” με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016037243»
Ημ/νια: 26/08/2021 14:44:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΗΤΩΡΚ-Δ7Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 20ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 20ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 26/08/2021 14:12:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΣΤΩΡΚ-ΑΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 20-5-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 19-11-2021

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 20-5-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 19-11-2021
Ημ/νια: 26/08/2021 14:04:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ6ΦΩΡΚ-Β3Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 26/08/2021 13:14:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΤ3ΩΡΚ-ΑΨΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 26/08/2021 11:39:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6776ΩΡΚ-Ε15
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 26/08/2021 11:20:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΥΓΩΡΚ-4ΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ.

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ.
Ημ/νια: 26/08/2021 10:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΥΕΩΡΚ-ΟΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ(ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ(ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)
Ημ/νια: 26/08/2021 10:43:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β84ΩΡΚ-ΟΜ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Ημ/νια: 26/08/2021 10:19:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΣΧΩΡΚ-7ΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Καθορισμός και έγκριση των όρων χορήγησης υποτροφιών έτους 2020 και έτους 2021, εκ του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά»

Παρ, 27/08/2021 - 03:15
Θέμα: «Καθορισμός και έγκριση των όρων χορήγησης υποτροφιών έτους 2020 και έτους 2021, εκ του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά»
Ημ/νια: 26/08/2021 10:14:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΦΣΩΡΚ-ΚΒ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού σε σχέση με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν.Μαγνησίας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.).

Πέμ, 26/08/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού σε σχέση με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν.Μαγνησίας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.).
Ημ/νια: 25/08/2021 12:05:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΧΔΩΡΚ-433
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/07/2021

Πέμ, 26/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/07/2021
Ημ/νια: 25/08/2021 11:37:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΨΕΩΡΚ-ΓΥΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/07/2021

Πέμ, 26/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/07/2021
Ημ/νια: 25/08/2021 11:34:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 602ΥΩΡΚ-Ζ1Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 06/2021

Πέμ, 26/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 06/2021
Ημ/νια: 25/08/2021 10:33:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ77ΜΩΡΚ-ΥΧΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/06/2021

Πέμ, 26/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/06/2021
Ημ/νια: 25/08/2021 10:24:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΛΧΩΡΚ-ΣΗ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκ νέου συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 6225/14-06-2021 αναφοράς – αιτήσεως κατοίκων της συνοικίας Αγίου Γεωργίου Ζαγοράς (τοποθεσία Τσιγγενές ή Λιόπουρνα), κατόπιν της 95.2021 Α.Δ.Σ.

Πέμ, 26/08/2021 - 03:15
Θέμα: Εκ νέου συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 6225/14-06-2021 αναφοράς – αιτήσεως κατοίκων της συνοικίας Αγίου Γεωργίου Ζαγοράς (τοποθεσία Τσιγγενές ή Λιόπουρνα), κατόπιν της 95.2021 Α.Δ.Σ.
Ημ/νια: 25/08/2021 09:49:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 682ΧΩΡΚ-ΧΜΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com