Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 31 λεπτά

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 09/09/2021 13:57:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ8ΑΩΡΚ-1ΓΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 09/09/2021 13:57:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΚ2ΩΡΚ-ΣΡΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8488/31-08-2021 αιτήσεως του κ. Νικόλαου Φατώλια του Δρόσου, σχετικά με αποκατάσταση ζημιών στην οικία του, που προκλήθηκαν από πτώση πλατάνου στην Κοινότητα Ξοριχτίου του Δήμου μας.

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8488/31-08-2021 αιτήσεως του κ. Νικόλαου Φατώλια του Δρόσου, σχετικά με αποκατάσταση ζημιών στην οικία του, που προκλήθηκαν από πτώση πλατάνου στην Κοινότητα Ξοριχτίου του Δήμου μας.
Ημ/νια: 09/09/2021 11:09:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ7ΛΩΡΚ-Μ1Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 307/2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΞΨΨΩΡΚ-ΗΞΧ) με θέμα : «Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου», ως προς την...

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 307/2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΞΨΨΩΡΚ-ΗΞΧ) με θέμα : «Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου», ως προς την διάρκεια ισχύος της απόφασης.
Ημ/νια: 08/09/2021 13:48:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΘΟΩΡΚ-Ν49
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8385/27-08-2021 αιτήσεως κ. Καπανιάρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, με την οποία ζητά την μερική αποκλάδωση 3 πλατάνων λόγω επικινδυνότητας εντός της ιδιοκτησίας του στο Χορευτό.

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8385/27-08-2021 αιτήσεως κ. Καπανιάρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, με την οποία ζητά την μερική αποκλάδωση 3 πλατάνων λόγω επικινδυνότητας εντός της ιδιοκτησίας του στο Χορευτό.
Ημ/νια: 08/09/2021 13:18:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΓ4ΩΡΚ-06Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8381/27-08-2021 αιτήσεως κ. Τσόγκα Αικατερίνης του Αποστόλου, με την οποία ζητά την άμεση αποκλάδωση πλατάνων λόγω επικινδυνότητας πλησίον της οικίας της και εντός του κεντρικού δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Ανηλίου.

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8381/27-08-2021 αιτήσεως κ. Τσόγκα Αικατερίνης του Αποστόλου, με την οποία ζητά την άμεση αποκλάδωση πλατάνων λόγω επικινδυνότητας πλησίον της οικίας της και εντός του κεντρικού δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Ανηλίου.
Ημ/νια: 08/09/2021 12:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο3ΜΩΡΚ-5ΛΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων, εγγεγραμμένη στον Κ.Α.: 30-6662.01- Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας για την αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων σε περιφράξεις δημοτικών οικοπέδων, εγγεγραμμένη στον Κ.Α.: 30-6662.01- Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 08/09/2021 11:44:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0Η9ΩΡΚ-9Ν4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 08/09/2021 11:38:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΘΞΩΡΚ-029
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθορισμός και έγκριση των όρων χορήγησης υποτροφιών έτους 2020 και έτους 2021, εκ του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά, σύμφωνα με την 180/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω5ΦΣΩΡΚ-ΚΒ5).

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Καθορισμός και έγκριση των όρων χορήγησης υποτροφιών έτους 2020 και έτους 2021, εκ του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά, σύμφωνα με την 180/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω5ΦΣΩΡΚ-ΚΒ5).
Ημ/νια: 08/09/2021 11:16:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ56ΕΩΡΚ-9ΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων"

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων"
Ημ/νια: 08/09/2021 10:18:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Ω2ΩΡΚ-ΞΚΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου προϋπολογισμού κληροδοτήματος Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου, έτους 2021, σύμφωνα με την 179/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:ΨΠΙΟΩΡΚ-2ΚΙ).

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου προϋπολογισμού κληροδοτήματος Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου, έτους 2021, σύμφωνα με την 179/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:ΨΠΙΟΩΡΚ-2ΚΙ).
Ημ/νια: 08/09/2021 10:02:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΒΟΩΡΚ-ΧΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"

Πέμ, 09/09/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"
Ημ/νια: 08/09/2021 09:38:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΩΤΩΡΚ-Ζ4Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 72259/26-08-2021 εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων.

Τετ, 08/09/2021 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων, κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 72259/26-08-2021 εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων.
Ημ/νια: 07/09/2021 14:23:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ88ΩΡΚ-ΟΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στην κ. Λαζοπούλου Γούναρη Δανάη του Δημητρίου για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Χορευτού της Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ....

Τετ, 08/09/2021 - 03:15
Θέμα: Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στην κ. Λαζοπούλου Γούναρη Δανάη του Δημητρίου για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Χορευτού της Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7757/02-08-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 07/09/2021 10:08:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΧ1ΩΡΚ-Γ74
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

Τετ, 08/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
Ημ/νια: 07/09/2021 09:55:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΡΓΩΡΚ-ΓΜΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση νέας άδειας λαϊκών αγορών στον παραγωγό κ. Ζαγάρη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ζαγοράς, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7792/31-08-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Τετ, 08/09/2021 - 03:15
Θέμα: Χορήγηση νέας άδειας λαϊκών αγορών στον παραγωγό κ. Ζαγάρη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ζαγοράς, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7792/31-08-2021 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 07/09/2021 09:20:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΑΩΩΡΚ-Ζ1Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 360/2021 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε Καθαρίστριες σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-2022».

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 360/2021 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε Καθαρίστριες σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-2022».
Ημ/νια: 07/09/2021 00:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ34ΩΡΚ-ΕΗΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 359/2021 με Θέμα: «Κατάταξη Καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-2022, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και...

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 359/2021 με Θέμα: «Κατάταξη Καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-2022, στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και χορήγηση λοιπών παροχών».
Ημ/νια: 06/09/2021 23:59:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΚΕΓΩΡΚ-Ν65
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 06/09/2021 14:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η05ΩΡΚ-ΒΣΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/288,Β/324,Β/299

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/288,Β/324,Β/299
Ημ/νια: 06/09/2021 12:22:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΓΜΩΡΚ-ΒΞ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com