Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 41 λεπτά

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΗ.

Πέμ, 03/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΗ.
Ημ/νια: 02/06/2021 12:45:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΘΑΩΡΚ-2ΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΥΡΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Πέμ, 03/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΥΡΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Ημ/νια: 02/06/2021 12:42:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΦ6ΩΡΚ-Υ9Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6054

Τετ, 02/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6054
Ημ/νια: 01/06/2021 14:25:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60Ε2ΩΡΚ-ΧΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Τετ, 02/06/2021 - 03:15
Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 01/06/2021 14:19:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω4ΥΩΡΚ-2ΤΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια είδών ελαιοχρωματισμού

Τετ, 02/06/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια είδών ελαιοχρωματισμού
Ημ/νια: 01/06/2021 13:16:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΑΨΩΡΚ-64Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19».

Τετ, 02/06/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19».
Ημ/νια: 01/06/2021 12:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε8ΩΩΡΚ-5Β4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ

Τετ, 02/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ
Ημ/νια: 01/06/2021 12:21:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΩ3ΩΡΚ-Ζ3Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τετ, 02/06/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 01/06/2021 12:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΨΧΩΡΚ-1Μ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαγνωστικών τεστ γρήγορου ελέγχου ανίχνευσης του covid-19

Τετ, 02/06/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαγνωστικών τεστ γρήγορου ελέγχου ανίχνευσης του covid-19
Ημ/νια: 01/06/2021 12:14:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΔΔΩΡΚ-2ΧΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ

Τετ, 02/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 01/06/2021 12:04:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΟ0ΩΡΚ-Π2Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9252 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Τετ, 02/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9252 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 01/06/2021 09:46:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ0ΙΩΡΚ-Π1Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 236/2021 με Θέμα: «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2021 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».

Τρί, 01/06/2021 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 236/2021 με Θέμα: «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2021 στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου».
Ημ/νια: 31/05/2021 15:49:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΔΥΩΡΚ-Ν08
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Τρί, 01/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 31/05/2021 13:13:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α0ΔΩΡΚ-Δ1Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί πρόσληψης Υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2021 του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου»

Τρί, 01/06/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί πρόσληψης Υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2021 του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου»
Ημ/νια: 31/05/2021 10:59:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΗΑΩΡΚ-ΙΣ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Κυρ, 30/05/2021 - 03:15
Θέμα: Περί έγκρισης του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 29/05/2021 10:41:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Λ7ΩΡΚ-ΩΥΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών Διερεύνησης Τιμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για την πράξη «Γωνιές Ανακύκλωσης – Διαλογή στην Πηγή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου»

Κυρ, 30/05/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών Διερεύνησης Τιμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για την πράξη «Γωνιές Ανακύκλωσης – Διαλογή στην Πηγή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου»
Ημ/νια: 29/05/2021 10:25:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ8ΘΩΡΚ-0ΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Κυρ, 30/05/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου για την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 29/05/2021 10:13:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΣ8ΩΡΚ-ΞΛΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Κυρ, 30/05/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 29/05/2021 09:52:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΗΟΩΡΚ-51Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ημιρυμουλκούμενου απορριμματοφόρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων μετά ρυμουλκού»

Κυρ, 30/05/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ημιρυμουλκούμενου απορριμματοφόρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων μετά ρυμουλκού»
Ημ/νια: 29/05/2021 09:38:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΗΖΩΡΚ-ΒΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Περί έγκρισης της μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ , ΜΕ 2ετή ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

Κυρ, 30/05/2021 - 03:15
Θέμα: « Περί έγκρισης της μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ , ΜΕ 2ετή ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»
Ημ/νια: 29/05/2021 09:26:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΩΠΩΡΚ-Ζ2Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com