Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 7 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 06/09/2021 14:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Η05ΩΡΚ-ΒΣΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/288,Β/324,Β/299

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/288,Β/324,Β/299
Ημ/νια: 06/09/2021 12:22:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΓΜΩΡΚ-ΒΞ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Αυγούστου 2021

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 06/09/2021 12:04:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΥΛΩΡΚ-Θ49
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 06/09/2021 12:00:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΤΘΩΡΚ-ΒΑΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% ΧΕΠ: Β/296,Β/348,Β/315,Β/333,Β/340,Β/342,Β/345,Β/336,Β/353,Β/347,Β/312,Β/318,Β/350,Β/352,Β/359,Β/361,Β/267,Β/268,Β/354,Β/355,Β/360,Β/319,Β/338,Β/339,Β/344,Β/346,Β/349...

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% ΧΕΠ: Β/296,Β/348,Β/315,Β/333,Β/340,Β/342,Β/345,Β/336,Β/353,Β/347,Β/312,Β/318,Β/350,Β/352,Β/359,Β/361,Β/267,Β/268,Β/354,Β/355,Β/360,Β/319,Β/338,Β/339,Β/344,Β/346,Β/349,Β/329,Β/334,Β/356,Β/293,Β/364,Β/331
Ημ/νια: 06/09/2021 11:12:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ7ΚΩΡΚ-ΗΨΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ μηνός Αυγούστου 2021

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 06/09/2021 10:58:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ6ΙΩΡΚ-61Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Αυγούστου 2021

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 06/09/2021 10:43:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ64ΩΡΚ-4Ξ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/328,Β/326

Τρί, 07/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/328,Β/326
Ημ/νια: 06/09/2021 10:31:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΧΣΩΡΚ-ΩΝΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας τουριστικής προβολής μέσω ηλεκτρονικού περιοδικού

Σάβ, 04/09/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας τουριστικής προβολής μέσω ηλεκτρονικού περιοδικού
Ημ/νια: 03/09/2021 13:24:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 662ΒΩΡΚ-2ΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Σάβ, 04/09/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 03/09/2021 09:49:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΓ3ΩΡΚ-ΑΡΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.

Σάβ, 04/09/2021 - 03:15
Θέμα: Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.
Ημ/νια: 03/09/2021 09:27:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΩΨΩΡΚ-ΥΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».

Παρ, 03/09/2021 - 03:15
Θέμα: Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».
Ημ/νια: 02/09/2021 13:45:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΚ3ΩΡΚ-8ΧΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 354/2021 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου μας, Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σε Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευ¬σης του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης ...

Παρ, 03/09/2021 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 354/2021 με Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου μας, Γκόνου Ελένης του Δημοσθένη, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σε Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευ¬σης του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».
Ημ/νια: 02/09/2021 13:38:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΗ2ΩΡΚ-1ΝΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/163,Ζ/164,Ζ/157,Ζ/158,Ζ/159,Ζ/160,Ζ/161,Ζ/165,Ζ/167,Ζ/168,Ζ/169,Ζ/170

Παρ, 03/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/163,Ζ/164,Ζ/157,Ζ/158,Ζ/159,Ζ/160,Ζ/161,Ζ/165,Ζ/167,Ζ/168,Ζ/169,Ζ/170
Ημ/νια: 02/09/2021 12:04:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΜΝΩΡΚ-ΦΟΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/163,Ζ/165,Ζ/166,Ζ/167,Ζ/157,Ζ/158,Ζ/159,Ζ/160,Ζ/161

Παρ, 03/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/163,Ζ/165,Ζ/166,Ζ/167,Ζ/157,Ζ/158,Ζ/159,Ζ/160,Ζ/161
Ημ/νια: 02/09/2021 12:04:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π72ΩΡΚ-ΜΒ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/168,Ζ/169,Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175

Παρ, 03/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/168,Ζ/169,Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175
Ημ/νια: 02/09/2021 12:04:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΞΧΩΡΚ-ΘΗ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/163,Ζ/164

Παρ, 03/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/163,Ζ/164
Ημ/νια: 02/09/2021 12:04:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΦΗΩΡΚ-ΘΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/161

Παρ, 03/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/161
Ημ/νια: 02/09/2021 12:03:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΧΤΩΡΚ-65Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/168

Παρ, 03/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Ζ/168
Ημ/νια: 02/09/2021 12:03:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 610ΨΩΡΚ-Κ1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/157,Ζ/158,Ζ/159,Ζ/160,Ζ/161

Παρ, 03/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/157,Ζ/158,Ζ/159,Ζ/160,Ζ/161
Ημ/νια: 02/09/2021 12:03:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΖΤΩΡΚ-Σ7Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com