Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 22 λεπτά

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/163,Ζ/164,Ζ/165,Ζ/166,Ζ/167,Ζ/168,Ζ/169,Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175

Παρ, 03/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/163,Ζ/164,Ζ/165,Ζ/166,Ζ/167,Ζ/168,Ζ/169,Ζ/170,Ζ/171,Ζ/172,Ζ/173,Ζ/174,Ζ/175
Ημ/νια: 02/09/2021 12:03:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Π0ΚΩΡΚ-5ΞΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ)

Πέμ, 02/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ)
Ημ/νια: 01/09/2021 10:57:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω3ΤΩΡΚ-Η2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πέμ, 02/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2021 09:35:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΡ0ΩΡΚ-ΝΨΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 31/08/2021 14:28:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ9ΖΩΡΚ-Ι1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ
Ημ/νια: 31/08/2021 14:00:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΒ9ΩΡΚ-ΛΚΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. ΤΕΛΗ ΚΤΕΟ
Ημ/νια: 31/08/2021 13:57:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν4ΛΩΡΚ-9ΔΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

iEastPelion - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοάς-Μουρεσίου (Leader)

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: iEastPelion - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοάς-Μουρεσίου (Leader)
Ημ/νια: 31/08/2021 13:51:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ7ΚΩΡΚ-ΤΕΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μεταφορά του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.) στον Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις...

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: Μεταφορά του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.) στον Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4483/2017
Ημ/νια: 31/08/2021 13:32:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ73ΩΡΚ-ΞΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ».

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ».
Ημ/νια: 31/08/2021 13:22:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6374ΩΡΚ-ΙΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/47,Ζ/48,Ζ/49,Ζ/50,Ζ/51

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/47,Ζ/48,Ζ/49,Ζ/50,Ζ/51
Ημ/νια: 31/08/2021 12:59:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΒΣΩΡΚ-ΖΦ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/74,Ζ/76,Ζ/77

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/74,Ζ/76,Ζ/77
Ημ/νια: 31/08/2021 12:59:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Φ0ΩΡΚ-Φ1Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/65,Ζ/66,Ζ/67,Ζ/68,Ζ/69

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/65,Ζ/66,Ζ/67,Ζ/68,Ζ/69
Ημ/νια: 31/08/2021 12:59:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΨΗΩΡΚ-3ΥΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/91,Ζ/97,Ζ/96,Ζ/95,Ζ/94,Ζ/93,Ζ/92,Ζ/98

Τετ, 01/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/91,Ζ/97,Ζ/96,Ζ/95,Ζ/94,Ζ/93,Ζ/92,Ζ/98
Ημ/νια: 31/08/2021 12:59:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΙΚΩΡΚ-Δ95
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 345/2021 με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-2022».

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 345/2021 με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-2022».
Ημ/νια: 30/08/2021 18:24:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90Η9ΩΡΚ-ΗΑ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα ¨Εγκαιρης Πυρανίχνευσης για δασικές εκτάσεις του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα ¨Εγκαιρης Πυρανίχνευσης για δασικές εκτάσεις του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 30/08/2021 13:30:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6514ΩΡΚ-37Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2955 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Τρί, 31/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2955 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 30/08/2021 11:47:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ2ΔΩΡΚ-ΠΦ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 8ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (8η ΑΠΟ 36η)

Σάβ, 28/08/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ 8ης ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓ/21 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (8η ΑΠΟ 36η)
Ημ/νια: 27/08/2021 15:39:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9864ΩΡΚ-ΙΑΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Σάβ, 28/08/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/08/2021 14:06:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΙΙΩΡΚ-0ΟΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Σάβ, 28/08/2021 - 03:15
Θέμα: Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/08/2021 14:06:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΚΨΩΡΚ-ΜΘ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Σάβ, 28/08/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/08/2021 13:56:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ6ΥΩΡΚ-Φ3Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com