Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 10 λεπτά

«Περί έγκρισης της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Υπηρεσίες Ενημέρωσης (διαφημιστική καμπάνια) -Πληροφόρηση – Ευαισθητοποίηση /πολιτών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ04 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Κυρ, 30/05/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Υπηρεσίες Ενημέρωσης (διαφημιστική καμπάνια) -Πληροφόρηση – Ευαισθητοποίηση /πολιτών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ04 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 29/05/2021 09:08:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΖ2ΩΡΚ-ΤΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του δικτύου Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ., σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, για την υλοποίηση του...

Κυρ, 30/05/2021 - 03:15
Θέμα: α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του δικτύου Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ., σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ, ΚΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» β) ορισμό ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου με τον αναπληρωτή του, για την εκτέλεση των ως άνω έργων»
Ημ/νια: 29/05/2021 08:51:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΕ4ΩΡΚ-ΥΣ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023

Σάβ, 29/05/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023
Ημ/νια: 28/05/2021 18:25:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ7ΑΜΩΡΚ-Μ2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023

Σάβ, 29/05/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023
Ημ/νια: 28/05/2021 18:21:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΞΝΩΡΚ-3ΟΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 232/2021 με ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βελέντζα Περικλή του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων), με...

Σάβ, 29/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 232/2021 με ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βελέντζα Περικλή του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και του Ν.4369/2016 και αντίστοιχη μισθολογική κατάταξη αυτού». ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 232
Ημ/νια: 28/05/2021 16:30:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨΚ0ΩΡΚ-6ΩΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 231/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιου του Ανδρέα, Κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι...

Σάβ, 29/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 231/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιου του Ανδρέα, Κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:27:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡ3ΣΩΡΚ-ΜΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 229/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικολαΐδη Αβραάμ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν...

Σάβ, 29/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 229/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικολαΐδη Αβραάμ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:25:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ04ΔΩΡΚ-31Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 228/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πετρινώλη Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνίτων (Υδραυλικών), με βαθμό Δ΄, διότι δεν...

Σάβ, 29/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 228/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πετρινώλη Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνίτων (Υδραυλικών), με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:23:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΖΣΩΡΚ-ΜΥΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 227/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ρεπανά Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι...

Σάβ, 29/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 227/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ρεπανά Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:20:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΥ3ΩΡΚ-0Υ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 226/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιφουτούδη Ιωάννη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν...

Σάβ, 29/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 226/2021 με ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιφουτούδη Ιωάννη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Δ΄, διότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:18:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 999ΤΩΡΚ-23Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 225/2021 με ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄,...

Σάβ, 29/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 225/2021 με ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και του Ν.4369/2016 και αντίστοιχη μισθολογική κατάταξή του».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω16ΞΩΡΚ-Λ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 230/2021 με ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γεραμπίνη Ευάγγελου του Ιωάννη, Κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και του Ν...

Σάβ, 29/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 230/2021 με ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γεραμπίνη Ευάγγελου του Ιωάννη, Κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και του Ν.4369/2016 και αντίστοιχη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη αυτού».
Ημ/νια: 28/05/2021 16:13:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΖ4ΩΡΚ-ΞΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Παρ, 28/05/2021 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 27/05/2021 15:22:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΨΛΩΡΚ-ΒΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ)

Παρ, 28/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 27/05/2021 14:28:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΩΧΩΡΚ-ΩΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου

Παρ, 28/05/2021 - 03:15
Θέμα: Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/05/2021 11:58:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΨΓΩΡΚ-ΗΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021

Παρ, 28/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021
Ημ/νια: 27/05/2021 11:45:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ2ΟΩΡΚ-9ΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021 ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019)

Παρ, 28/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021 ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019)
Ημ/νια: 27/05/2021 11:44:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΨΚΩΡΚ-ΒΣΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021 ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018)

Παρ, 28/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021 ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018)
Ημ/νια: 27/05/2021 11:39:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΙΨΩΡΚ-ΕΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021 ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017)

Παρ, 28/05/2021 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2021 ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017)
Ημ/νια: 27/05/2021 11:37:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΛΥΩΡΚ-ΗΔΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Παρ, 28/05/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός Παραλιών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 27/05/2021 09:52:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΤ2ΩΡΚ-5ΟΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com