Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 26 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "2 YACHTING AND GASTRONOMY"

Παρ, 22/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "2 YACHTING AND GASTRONOMY"
Ημ/νια: 21/07/2022 13:04:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΣΞΩΡΚ-0ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρ, 22/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 21/07/2022 12:17:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΞΠΩΡΚ-ΘΕ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Παρ, 22/07/2022 - 03:15
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 21/07/2022 11:47:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΠ8ΩΡΚ-ΥΙΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων , κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 68574/13-07-2022 εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων.

Παρ, 22/07/2022 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί κατανομής χρηματοδότησης για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων , κατόπιν του υπ΄αριθμ. πρωτ. 68574/13-07-2022 εγγράφου του Τ.Π.& Δανείων.
Ημ/νια: 21/07/2022 11:46:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΙΑΩΡΚ-ΣΧΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 23/06-30/06/2022)

Παρ, 22/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 23/06-30/06/2022)
Ημ/νια: 21/07/2022 11:45:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΓΨΩΡΚ-ΗΧΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στην κ. Λαζοπούλου Γούναρη Δανάη για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο διατηρεί στον οικισμό Χορευτό της Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6851/12-07-2022...

Παρ, 22/07/2022 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στην κ. Λαζοπούλου Γούναρη Δανάη για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο διατηρεί στον οικισμό Χορευτό της Κοινότητας Ζαγοράς του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6851/12-07-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 21/07/2022 11:08:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΩΗΩΡΚ-Τ7Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στον κ. Τσιάρα Κομνηνό - Ελευθέριο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο διατηρεί στην Κοινότητα Τσαγκαράδας του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7073/18-07-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος...

Παρ, 22/07/2022 - 03:15
Θέμα: Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στον κ. Τσιάρα Κομνηνό - Ελευθέριο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο διατηρεί στην Κοινότητα Τσαγκαράδας του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7073/18-07-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 21/07/2022 10:55:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΑΥΩΡΚ-64Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022

Παρ, 22/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
Ημ/νια: 21/07/2022 10:32:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ1ΗΩΡΚ-ΗΒ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί προέγκρισης λειτουργίας στο όνομα της κ. Μαλαγιώργη Μαρίας του Κωνσταντίνου για καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , το οποίο θα λειτουργήσει ως « Αναψυκτήριο - Παντοπωλείο», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7050/18-07-2022...

Παρ, 22/07/2022 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί προέγκρισης λειτουργίας στο όνομα της κ. Μαλαγιώργη Μαρίας του Κωνσταντίνου για καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , το οποίο θα λειτουργήσει ως « Αναψυκτήριο - Παντοπωλείο», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7050/18-07-2022 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 21/07/2022 09:47:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ6ΜΩΡΚ-ΘΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί μη έγκρισης της δαπάνης με τίτλο " Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου"

Παρ, 22/07/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί μη έγκρισης της δαπάνης με τίτλο " Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ζαγοράς - Μουρεσίου"
Ημ/νια: 21/07/2022 08:52:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 672ΥΩΡΚ-ΒΡ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΝΑ ΓΚΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν25 2022

Πέμ, 21/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΝΝΑ ΓΚΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν25 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 18:00:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ε6Λ5ΩΡΚ-Ω4Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΝΑ ΓΚΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν24 2022

Πέμ, 21/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΝΝΑ ΓΚΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν24 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:58:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΤΒΩΡΚ-Λ7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν20 2022

Πέμ, 21/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν20 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:57:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΒΧΩΡΚ-ΧΛΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν19 2022

Πέμ, 21/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν19 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΟΚΩΡΚ-ΤΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν18 2022

Πέμ, 21/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν18 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:54:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΦΟΩΡΚ-7ΛΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΩΙΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν17 2022

Πέμ, 21/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΡΩΙΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν17 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:52:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΑΟΩΡΚ-ΙΤ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν16 2022

Πέμ, 21/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν16 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:50:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡΗΡΩΡΚ-Σ2Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν15 2022

Πέμ, 21/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν15 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:48:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΛΔΩΡΚ-23Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν14 2022

Πέμ, 21/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν14 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:47:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ61ΩΡΚ-7ΑΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν13 2022

Πέμ, 21/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν13 2022
Ημ/νια: 20/07/2022 17:45:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ838ΩΡΚ-6ΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com