Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 5 ώρες 5 λεπτά

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Τετ, 29/05/2019 - 02:30
Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 28/05/2019 13:28:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ9ΨΩΡΚ-9ΣΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ "ΙΜΤΜ" 2019 ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (12-13/2/2019) - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

Τετ, 29/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ "ΙΜΤΜ" 2019 ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (12-13/2/2019) - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
Ημ/νια: 28/05/2019 13:27:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ39ΩΡΚ-0Ξ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ "ΙΜΤΜ" 2019 ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (12-13/2/2019)

Τετ, 29/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ "ΙΜΤΜ" 2019 ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (12-13/2/2019)
Ημ/νια: 28/05/2019 13:08:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΟΖΩΡΚ-13Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΟΛΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Τετ, 29/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΟΛΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 28/05/2019 12:54:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΞΕΩΡΚ-ΓΟΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Τετ, 29/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 28/05/2019 11:49:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ1ΧΩΡΚ-0ΦΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ

Τετ, 29/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 28/05/2019 11:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΙ7ΩΡΚ-5ΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/2019

Τετ, 29/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/2019
Ημ/νια: 28/05/2019 10:52:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΖΩΩΡΚ-Ε64
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/2019

Τετ, 29/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/2019
Ημ/νια: 28/05/2019 10:28:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΤ2ΩΡΚ-Γ6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΧΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ.

Τρί, 28/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΧΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΩΓΩΡΚ-Ε0Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ.

Τρί, 28/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:51:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΥΡΩΡΚ-1ΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ.

Τρί, 28/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:50:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΖΚΩΡΚ-ΧΘ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.

Τρί, 28/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:49:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΠΗΩΡΚ-Δ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Τρί, 28/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:47:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠ2ΠΩΡΚ-ΥΞ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Τρί, 28/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:46:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΙΓΩΡΚ-Λ2Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΑΜΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ.

Τρί, 28/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΜΑΜΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω050ΩΡΚ-ΜΙΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.

Τρί, 28/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:43:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 695ΧΩΡΚ-Λ2Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΚΟΥΡΕΛΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ.

Τρί, 28/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΚΟΥΡΕΛΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:42:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΖΕΩΡΚ-ΞΘΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΘΕΡΣΙΤΗ ΡΗΓΑ.

Τρί, 28/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 κ. ΘΕΡΣΙΤΗ ΡΗΓΑ.
Ημ/νια: 27/05/2019 12:40:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΙΦΩΡΚ-Π3Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com