Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ" & "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΑΠΟ ΤΣΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θέμα: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ" & "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΑΠΟ ΤΣΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νια: 05/03/2018 11:46:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΠ5ΩΡΚ-ΥΗΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 5 ΔΙΜΗΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 5 ΔΙΜΗΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 05/03/2018 11:22:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ96ΧΩΡΚ-Γ47
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com