Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας (Τ.Κ. Μουρεσίου)», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13482/21-11-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας (Τ.Κ. Μουρεσίου)», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13482/21-11-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου .
Ημ/νια: 30/11/2018 13:05:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΕΑΩΡΚ-ΛΧ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ημ/νια: 30/11/2018 12:21:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΕΥΩΡΚ-6ΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 26ης ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΔΑΕΜ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 26ης ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΔΑΕΜ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 30/11/2018 12:19:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΓΤΩΡΚ-037
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο "Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των Δομών του Δήμου και τη διατύπωση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του Δήμου (ΟΕΥ) με...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο "Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των Δομών του Δήμου και τη διατύπωση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του Δήμου (ΟΕΥ) με παράλληλη εκπαίδευση (μεταφορά τεχνογνωσίας) του προσωπικού"
Ημ/νια: 30/11/2018 11:09:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΓΣΩΡΚ-Ν3Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Ημ/νια: 30/11/2018 11:01:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΓΗΩΡΚ-31Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανακοίνωση για τη σύναψη εργασίας γυμναστή με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας έως 8 μήνες.

Θέμα: Ανακοίνωση για τη σύναψη εργασίας γυμναστή με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας έως 8 μήνες.
Ημ/νια: 29/11/2018 13:45:24
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΣΗΟΞΩΓ-ΗΚΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ημ/νια: 29/11/2018 13:13:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΩΥΟΞΩΓ-56Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ημ/νια: 29/11/2018 13:10:20
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω869ΟΞΩΓ-ΕΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 64Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 64Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 29/11/2018 13:06:44
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΚΔΟΞΩΓ-4ΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ" (Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής).

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ" (Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής).
Ημ/νια: 29/11/2018 14:26:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΣΥΩΡΚ-ΒΚ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018».
Ημ/νια: 29/11/2018 14:02:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΟΤΩΡΚ-Λ9Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου : "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ".

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου : "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ".
Ημ/νια: 29/11/2018 13:35:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΙΩΩΡΚ-2Κ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ημ/νια: 29/11/2018 12:40:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ39ΞΩΡΚ-4Υ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟ 6-9-2018 ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΑΠ. Ο.Ε. 140/2018)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟ 6-9-2018 ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΑΠ. Ο.Ε. 140/2018)
Ημ/νια: 29/11/2018 12:18:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΓ8ΩΡΚ-ΚΚΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11154/28-09-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11154/28-09-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 29/11/2018 12:10:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ2ΞΩΡΚ-ΩΥΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα : «Νομικές Υπηρεσίες», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13539/22-11-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών με θέμα : «Νομικές Υπηρεσίες», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13539/22-11-2018 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 29/11/2018 11:15:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 674ΜΩΡΚ-Φ18
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών(Ι.Γ.Μ.Ε.), για την διενέργεια Τεχνικογεωλογικής Έρευνας Οριοθέτησης πληγέντων περιοχών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου , από τις κατολισθήσεις του 2018.

Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών(Ι.Γ.Μ.Ε.), για την διενέργεια Τεχνικογεωλογικής Έρευνας Οριοθέτησης πληγέντων περιοχών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου , από τις κατολισθήσεις του 2018.
Ημ/νια: 29/11/2018 10:32:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΔΩΩΡΚ-8ΔΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12504/2018 Απόφασης Δημάρχου:‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ’ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Τ.Κ.ΚΙΣΣΟΥ)’ »

Θέμα: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12504/2018 Απόφασης Δημάρχου:‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ’ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Τ.Κ.ΚΙΣΣΟΥ)’ »
Ημ/νια: 29/11/2018 09:08:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α7ΚΩΡΚ-ΤΞ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ έτους 2019, ΚΑΔ 'ΦΙΛ. χας ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ το γένος Πανά'.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ έτους 2019, ΚΑΔ 'ΦΙΛ. χας ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ το γένος Πανά'.
Ημ/νια: 29/11/2018 08:27:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΩΔΩΡΚ-ΤΧΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 28/11/2018 14:45:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΕΖΩΡΚ-Τ5Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com