Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 28 λεπτά

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ")

Πέμ, 04/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ")
Ημ/νια: 03/08/2022 14:47:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Φ3ΩΡΚ-Ζ96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ")

Πέμ, 04/08/2022 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΥΠΕΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ")
Ημ/νια: 03/08/2022 14:45:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ1ΚΩΡΚ-1ΒΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Πέμ, 04/08/2022 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/08/2022 14:41:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΥ7ΩΡΚ-Ζ7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Πέμ, 04/08/2022 - 03:15
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/08/2022 14:41:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΔ2ΩΡΚ-1Λ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Πέμ, 04/08/2022 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/08/2022 14:36:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΝΕΩΡΚ-Υ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Πέμ, 04/08/2022 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/08/2022 14:34:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ34ΩΡΚ-ΑΚΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Πέμ, 04/08/2022 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/08/2022 14:30:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΓΡΩΡΚ-Ζ56
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ξύλινων κιγκλιδωμάτων

Πέμ, 04/08/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ξύλινων κιγκλιδωμάτων
Ημ/νια: 03/08/2022 12:10:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Γ1ΩΡΚ-93Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»

Πέμ, 04/08/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 03/08/2022 11:56:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΣΣΩΡΚ-ΤΒΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 416/2022 με Θέμα: «Πρόσληψη Ειδικής Συμβούλου στο Γραφείο του Δημάρχου».

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 416/2022 με Θέμα: «Πρόσληψη Ειδικής Συμβούλου στο Γραφείο του Δημάρχου».
Ημ/νια: 02/08/2022 12:27:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΡΝΩΡΚ-ΨΚΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 02/08/2022 10:19:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΕΜΩΡΚ-1ΔΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Παροχή υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων
Ημ/νια: 02/08/2022 09:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ99ΩΡΚ-3ΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Ημ/νια: 02/08/2022 08:56:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΗ4ΩΡΚ-ΙΕ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 3/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κισσού με θέμα: « Λήψη απόφασης σχετικά με διαφορά μεταξύ συνόρων Πάρκινγκ Κισσού και ιδιοκτησίας Στιβαχτή Στάθη».

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 3/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κισσού με θέμα: « Λήψη απόφασης σχετικά με διαφορά μεταξύ συνόρων Πάρκινγκ Κισσού και ιδιοκτησίας Στιβαχτή Στάθη».
Ημ/νια: 01/08/2022 10:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ4ΒΩΡΚ-2ΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΣ.

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΣ.
Ημ/νια: 01/08/2022 10:19:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Φ1ΩΡΚ-Ι6Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 466/2022 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της Ψαροπούλου Ζηνοβίας, υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά την κατάταξή της σε προσωρινή προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής...

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 466/2022 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της Ψαροπούλου Ζηνοβίας, υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά την κατάταξή της σε προσωρινή προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού».
Ημ/νια: 01/08/2022 10:17:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΟΣΩΡΚ-ΕΦΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΣ.

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΣ.
Ημ/νια: 01/08/2022 10:14:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Σ1ΩΡΚ-262
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί υποβολής πρότασης με τίτλο ‘ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’ και αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 43972/01-07-2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό...

Σάβ, 30/07/2022 - 03:15
Θέμα: Περί υποβολής πρότασης με τίτλο ‘ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’ και αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 43972/01-07-2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης».
Ημ/νια: 29/07/2022 14:18:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΑΧΩΡΚ-ΛΒΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

Σάβ, 30/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 29/07/2022 14:12:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΘΠΩΡΚ-ΖΤΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 463/2022 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022».

Σάβ, 30/07/2022 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 463/2022 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022».
Ημ/νια: 29/07/2022 14:03:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ2ΩΩΡΚ-ΒΝΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com