Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 55 λεπτά

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Τρί, 14/09/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 13/09/2021 14:32:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΠΤΩΡΚ-Ν2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Τρί, 14/09/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 13/09/2021 14:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Γ3ΩΡΚ-Θ3Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021

Τρί, 14/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 13/09/2021 14:20:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ζ4ΦΩΡΚ-ΗΩ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021 - ( ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ )

Τρί, 14/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Αυγούστου 2021 - ( ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ )
Ημ/νια: 13/09/2021 14:06:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΚΠΩΡΚ-Ζ1Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί αιτήματος για την τροποποίηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6901/10.07.2020 συμφωνητικού προμήθειας καυσίμων, για την κατεπείγουσα κάλυψη των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης».

Τρί, 14/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Περί αιτήματος για την τροποποίηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6901/10.07.2020 συμφωνητικού προμήθειας καυσίμων, για την κατεπείγουσα κάλυψη των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης».
Ημ/νια: 13/09/2021 14:01:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΤ0ΩΡΚ-06Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Αυγούστου 2021

Τρί, 14/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 13/09/2021 13:48:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΕ8ΩΡΚ-10Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 370 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τρί, 14/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 370 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 13/09/2021 13:38:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΦΣΩΡΚ-ΔΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Τρί, 14/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 13/09/2021 13:12:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΑΒΩΡΚ-ΠΥΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"

Τρί, 14/09/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 13/09/2021 12:58:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε01ΩΡΚ-Φ3Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Σάβ, 11/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.
Ημ/νια: 10/09/2021 23:55:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 632ΝΩΡΚ-ΙΙΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ.

Σάβ, 11/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ.
Ημ/νια: 10/09/2021 23:54:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΖΧ2ΩΡΚ-ΘΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.

Σάβ, 11/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
Ημ/νια: 10/09/2021 23:53:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΨΥΩΡΚ-ΧΑΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

Σάβ, 11/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.
Ημ/νια: 10/09/2021 23:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΞΔΠΩΡΚ-ΚΨΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Σάβ, 11/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.
Ημ/νια: 10/09/2021 23:49:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΗΞΨΩΡΚ-1ΞΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΛΑΣΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Σάβ, 11/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΛΑΣΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
Ημ/νια: 10/09/2021 23:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΧ5ΥΩΡΚ-ΟΥΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Σάβ, 11/09/2021 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 10/09/2021 20:47:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΧ99ΩΡΚ-91Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8209/20-08-2021 αιτήσεως κ. Τσακανίκα Αναστασίας του Αντώνιου.

Σάβ, 11/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8209/20-08-2021 αιτήσεως κ. Τσακανίκα Αναστασίας του Αντώνιου.
Ημ/νια: 10/09/2021 14:04:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΡ0ΩΡΚ-Β5Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης για την περιοχή των δασών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Σάβ, 11/09/2021 - 03:15
Θέμα: Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης για την περιοχή των δασών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 10/09/2021 13:57:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΓΞΩΡΚ-7ΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Σάβ, 11/09/2021 - 03:15
Θέμα: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 10/09/2021 13:48:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΞ4ΩΡΚ-ΓΔΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Τ.Ε.Ο.

Παρ, 10/09/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Τ.Ε.Ο.
Ημ/νια: 09/09/2021 14:45:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤ6ΑΩΡΚ-4Ε3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com