Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 6 λεπτά

«Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Σάβ, 30/07/2022 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 29/07/2022 13:42:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΖΥΩΡΚ-Α5Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Σάβ, 30/07/2022 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 29/07/2022 13:25:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΕ5ΩΡΚ-ΧΚΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Σάβ, 30/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 29/07/2022 13:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΣΝΩΡΚ-ΞΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Σάβ, 30/07/2022 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Ημ/νια: 29/07/2022 13:16:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΚΩΩΡΚ-Ν7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/140

Σάβ, 30/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/140
Ημ/νια: 29/07/2022 12:18:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ03ΩΡΚ-ΓΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/141,Ζ/142,Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/147,Ζ/148,Ζ/127,Ζ/128,Ζ/129,Ζ/130,Ζ/131,Ζ/149,Ζ/151,Ζ/154,Ζ/155,Ζ/156,Ζ/157

Σάβ, 30/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/141,Ζ/142,Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/147,Ζ/148,Ζ/127,Ζ/128,Ζ/129,Ζ/130,Ζ/131,Ζ/149,Ζ/151,Ζ/154,Ζ/155,Ζ/156,Ζ/157
Ημ/νια: 29/07/2022 12:18:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΞ9ΩΡΚ-81Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/127

Σάβ, 30/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/127
Ημ/νια: 29/07/2022 12:18:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΥΝΩΡΚ-Τ9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης παραλιακής οδού και κοινοχρήστων χώρων οικισμού Αγ.Ιωάννη

Παρ, 29/07/2022 - 03:15
Θέμα: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης παραλιακής οδού και κοινοχρήστων χώρων οικισμού Αγ.Ιωάννη
Ημ/νια: 28/07/2022 13:37:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΧΓΩΡΚ-ΑΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πετρελαίου κίνησης

Παρ, 29/07/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πετρελαίου κίνησης
Ημ/νια: 28/07/2022 12:34:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΒΚΩΡΚ-1ΘΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ...

Παρ, 29/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ».
Ημ/νια: 28/07/2022 12:05:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο39ΩΡΚ-ΓΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6920/14-07-2022 αίτηση κ. Σχίζα Απόστολου σχετικά με αποκατάσταση ζημιών σε αγρόκτημά του στη θέση «Αλατταριά».

Παρ, 29/07/2022 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6920/14-07-2022 αίτηση κ. Σχίζα Απόστολου σχετικά με αποκατάσταση ζημιών σε αγρόκτημά του στη θέση «Αλατταριά».
Ημ/νια: 28/07/2022 09:21:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΣΝΩΡΚ-ΤΟΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κοπή πλατάνου στην Κοινότητα Πουρίου , κατόπιν εισηγήσεως του κ. Δημάρχου.

Παρ, 29/07/2022 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κοπή πλατάνου στην Κοινότητα Πουρίου , κατόπιν εισηγήσεως του κ. Δημάρχου.
Ημ/νια: 28/07/2022 09:00:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ11ΩΡΚ-Ν3Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 447/2022 με Θέμα: «Αυτοδίκαιη απόλυση απασχολούμενου με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

Πέμ, 28/07/2022 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 447/2022 με Θέμα: «Αυτοδίκαιη απόλυση απασχολούμενου με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 27/07/2022 23:52:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΧΡΩΡΚ-2ΓΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 448/2022 με Θέμα: «Αποδοχή υπηρεσιών με προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

Πέμ, 28/07/2022 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 448/2022 με Θέμα: «Αποδοχή υπηρεσιών με προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 27/07/2022 23:50:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΑΧΩΡΚ-6ΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Πέμ, 28/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 27/07/2022 23:16:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ε8Χ0ΩΡΚ-7Υ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πέμ, 28/07/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ημ/νια: 27/07/2022 14:16:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΑΤΩΡΚ-95Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Πέμ, 28/07/2022 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 27/07/2022 12:23:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΒΞΩΡΚ-0ΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Πέμ, 28/07/2022 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 27/07/2022 12:14:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΥΓΩΡΚ-ΗΔ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου, υπ’ αριθμ. 399 & 403 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς και Δ.Ε. Μουρεσίου, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ...

Πέμ, 28/07/2022 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου, υπ’ αριθμ. 399 & 403 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς και Δ.Ε. Μουρεσίου, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)»
Ημ/νια: 27/07/2022 11:17:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ6ΣΩΡΚ-Ψ9Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιχορήγηση ΚΕΔΗΖΑΜ Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου

Πέμ, 28/07/2022 - 03:15
Θέμα: Επιχορήγηση ΚΕΔΗΖΑΜ Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/07/2022 11:05:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΘ3ΩΡΚ-Χ4Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com