Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 35 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Τρί, 21/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 20/05/2024 13:03:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΓΛΩΡΚ-ΠΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.) για την Πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ...

Τρί, 21/05/2024 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.) για την Πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ –ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 20/05/2024 12:54:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Υ4ΩΡΚ-ΙΡ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 10/03/2024-09/03/2025

Τρί, 21/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 10/03/2024-09/03/2025
Ημ/νια: 20/05/2024 12:22:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΒΜΩΡΚ-ΠΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Τρί, 21/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 20/05/2024 12:02:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Ω4ΩΡΚ-3ΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Τρί, 21/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 20/05/2024 11:51:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 93ΤΛΩΡΚ-8Η8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Τρί, 21/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 20/05/2024 11:37:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ109ΩΡΚ-ΟΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων "Επισκευή του οχήματος KHΥ 9246"

Τρί, 21/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων "Επισκευή του οχήματος KHΥ 9246"
Ημ/νια: 20/05/2024 10:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ12ΩΡΚ-12Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Τρί, 21/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 20/05/2024 10:23:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Φ47ΩΡΚ-ΔΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επισκευή οχήματος ΚΗΥ 9246»

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επισκευή οχήματος ΚΗΥ 9246»
Ημ/νια: 17/05/2024 14:40:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ0ΞΚΩΡΚ-ΦΥΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επισκευή οχήματος ΚΗΥ 9246»

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επισκευή οχήματος ΚΗΥ 9246»
Ημ/νια: 17/05/2024 14:40:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΛΥ9ΩΡΚ-ΗΒ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 17/05/2024 13:45:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠ5ΗΩΡΚ-3ΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών της πράξης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», προϋπολογισμού 279.299,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)»

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών της πράξης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου», προϋπολογισμού 279.299,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)»
Ημ/νια: 17/05/2024 12:11:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 650ΧΩΡΚ-ΩΦ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης έκθεσης A΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2024 και υποβολή της, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση»

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί έγκρισης έκθεσης A΄ τριμήνου εσόδων - εξόδων προϋ/σμού και ισολογισμού, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2024 και υποβολή της, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση»
Ημ/νια: 17/05/2024 11:38:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΙΟΩΡΚ-2Ρ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TOY 'ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε"

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TOY 'ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε"
Ημ/νια: 17/05/2024 10:57:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΜΖΩΡΚ-ΖΗΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 17/05/2024 10:53:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΕΥΩΡΚ-937
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 200/2024 με Θέμα: «Ανάκληση διορισμού του κ. Ντόβα Νικολάου του Αργυρίου, δόκιμου υπαλλή-λου του Δήμου μας, Κατηγορίας ΔΕ και κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), λόγω σιωπηρής μη αποδοχής του διορισμού του».

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 200/2024 με Θέμα: «Ανάκληση διορισμού του κ. Ντόβα Νικολάου του Αργυρίου, δόκιμου υπαλλή-λου του Δήμου μας, Κατηγορίας ΔΕ και κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), λόγω σιωπηρής μη αποδοχής του διορισμού του».
Ημ/νια: 17/05/2024 10:22:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ0ΓΩΡΚ-54Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ της δαπάνης με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024»

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ της δαπάνης με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024»
Ημ/νια: 17/05/2024 09:11:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ2ΕΩΡΚ-ΟΥΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για πίνακα αμοιβών και εξόφων του Δικηγόρου (Καλτσογιάννη Γεωργίου) για τον χειρισμό Υποθέσεων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Δευ, 20/05/2024 - 03:15
Θέμα: για πίνακα αμοιβών και εξόφων του Δικηγόρου (Καλτσογιάννη Γεωργίου) για τον χειρισμό Υποθέσεων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 17/05/2024 08:53:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΡΗΩΡΚ-ΧΑΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς - παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος από την Εταιρεία SUI GENERIS ENVIRONMENT AND PUBLICATION A.E., κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3935/19-04-2024 εισηγήσεως .

Παρ, 17/05/2024 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς - παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος από την Εταιρεία SUI GENERIS ENVIRONMENT AND PUBLICATION A.E., κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3935/19-04-2024 εισηγήσεως .
Ημ/νια: 16/05/2024 12:47:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ48ΥΩΡΚ-ΦΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο ξύλευσης για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων για το έτος 2024.

Παρ, 17/05/2024 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο ξύλευσης για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων για το έτος 2024.
Ημ/νια: 16/05/2024 10:16:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΡ6ΩΡΚ-ΕΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com