Συλλέκτης ροής

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 03/11/2021 11:31:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω85ΓΟΕΠΖ-7ΡΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 03/11/2021 11:29:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΧΒ1ΟΕΠΖ-ΙΒΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 03/11/2021 10:26:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Τ53ΟΕΠΖ-3Ι0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 03/11/2021 12:25:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ3ΞΩΡΚ-4ΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 03/11/2021 12:19:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΒΨΩΡΚ-ΙΣ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ (15η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 2021)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ (15η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 2021)
Ημ/νια: 03/11/2021 12:02:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ14ΩΡΚ-ΞΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου σε Τουριστική Έκθεση Εσωτερικού (Θεσσαλονίκη) κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2021 και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2021»

Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου σε Τουριστική Έκθεση Εσωτερικού (Θεσσαλονίκη) κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2021 και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2021»
Ημ/νια: 03/11/2021 09:39:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΝ2ΩΡΚ-4Η2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/210,Ζ/211,Ζ/212,Ζ/220,Ζ/221,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/229

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/210,Ζ/211,Ζ/212,Ζ/220,Ζ/221,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/229
Ημ/νια: 03/11/2021 09:36:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΑΓΩΡΚ-ΜΩΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/209,Ζ/220,Ζ/221,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/229,Ζ/210,Ζ/212,Ζ/213,Ζ/214,Ζ/216

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/209,Ζ/220,Ζ/221,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/229,Ζ/210,Ζ/212,Ζ/213,Ζ/214,Ζ/216
Ημ/νια: 03/11/2021 09:36:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΕ8ΩΡΚ-Ι4Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/213,Ζ/214,Ζ/215,Ζ/216,Ζ/217,Ζ/218,Ζ/219,Ζ/224,Ζ/225,Ζ/226,Ζ/227,Ζ/228

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/213,Ζ/214,Ζ/215,Ζ/216,Ζ/217,Ζ/218,Ζ/219,Ζ/224,Ζ/225,Ζ/226,Ζ/227,Ζ/228
Ημ/νια: 03/11/2021 09:36:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ3ΡΩΡΚ-ΞΜ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/207

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/207
Ημ/νια: 03/11/2021 09:36:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΡΥΩΡΚ-4ΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/209

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/209
Ημ/νια: 03/11/2021 09:36:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΙΨΩΡΚ-Ι6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/220,Ζ/221,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/229

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/220,Ζ/221,Ζ/203,Ζ/204,Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/229
Ημ/νια: 03/11/2021 09:36:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ3ΙΩΡΚ-ΔΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 98298

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 98298
Ημ/νια: 02/11/2021 12:08:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΣΚΩΡΚ-6ΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΜΕ 44459
Ημ/νια: 02/11/2021 11:45:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΨΛΩΡΚ-5Μ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056
Ημ/νια: 02/11/2021 11:24:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΒΟΩΡΚ-ΞΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 458/2021 με Θέμα: «Απόλυση Υδρονομέων Άρδευσης, περιόδου από 01.06.2021 έως 31.10.2021».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 458/2021 με Θέμα: «Απόλυση Υδρονομέων Άρδευσης, περιόδου από 01.06.2021 έως 31.10.2021».
Ημ/νια: 02/11/2021 09:29:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ2ΩΩΡΚ-ΙΜ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 01/11/2021 14:24:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΒΠΩΡΚ-Δ9Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 01/11/2021 13:51:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ43ΔΩΡΚ-8ΒΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 01/11/2021 13:30:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΛΔΩΡΚ-Δ2Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com