Συλλέκτης ροής

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 65Β
Ημ/νια: 11/11/2021 12:02:57
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΚΥΟΞΩΓ-ΘΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 64Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 64Β
Ημ/νια: 11/11/2021 11:53:46
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΓ2ΟΞΩΓ-ΧΨ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ μηνός Οκτωβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 10/11/2021 13:02:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60Α2ΩΡΚ-537
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Οκτωβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 10/11/2021 13:01:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΛΔΩΡΚ-Ν4Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκλογή νέου Προέδρου και νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9531/04-10-2021 παραίτησης του κυρίου Χιώτη Δημήτριου από το αξίωμα του Προέδρου του...

Θέμα: Εκλογή νέου Προέδρου και νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9531/04-10-2021 παραίτησης του κυρίου Χιώτη Δημήτριου από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού και της υπ΄αριθμ. πρωτ:10693/02-11-2021 παραίτησης του κυρίου Μούτου Ιωάννη από το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 10/11/2021 12:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΡΩΡΚ-4Η1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή Α) της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9531/04-10-2021 παραίτησης του κυρίου Χιώτη Δημήτριου από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 64 παρ. 8. & Β) της υπ΄αριθμ. πρωτ:10693/02-11-2021 παραίτησης του κυρίου Μούτου...

Θέμα: Αποδοχή Α) της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9531/04-10-2021 παραίτησης του κυρίου Χιώτη Δημήτριου από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 64 παρ. 8. & Β) της υπ΄αριθμ. πρωτ:10693/02-11-2021 παραίτησης του κυρίου Μούτου Ιωάννη από το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 10/11/2021 12:13:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΒΨΩΡΚ-ΤΜ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια πινακιδών σήμανσης

Θέμα: Προμήθεια πινακιδών σήμανσης
Ημ/νια: 10/11/2021 12:02:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΨ2ΩΡΚ-9ΜΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

Θέμα: Αποδέσμευση. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
Ημ/νια: 10/11/2021 12:00:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΚΨΩΡΚ-Ω7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Ημ/νια: 10/11/2021 12:00:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΒΥΩΡΚ-5Η3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μηνός Οκτωβρίου 2021

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 09/11/2021 13:03:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ρ4ΝΩΡΚ-ΘΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ μηνός Οκτωβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 09/11/2021 12:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΝΥΩΡΚ-ΧΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-09-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-10-2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04-09-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 03-10-2021
Ημ/νια: 09/11/2021 12:50:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΙΦΩΡΚ-7Ω7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Οκτωβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 09/11/2021 12:38:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Ν9ΩΡΚ-ΔΔΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24260 23608 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 12-08-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 11-10-2021, 24263 50200 & 24263 50100 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-9-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24260 23608 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 12-08-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 11-10-2021, 24263 50200 & 24263 50100 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-9-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-2021
Ημ/νια: 09/11/2021 12:37:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ9ΟΩΡΚ-449
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟΥ ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 18.10.2021

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟΥ ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 18.10.2021
Ημ/νια: 09/11/2021 12:30:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΘ7ΩΡΚ-Μ16
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Οκτωβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 09/11/2021 11:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Τ0ΩΡΚ-5Λ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ μηνός Οκτωβρίου 2021

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 09/11/2021 11:28:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΥΣΩΡΚ-Δ1Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 09/11/2021 11:22:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΔΜΩΡΚ-ΤΣ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021 (ΣΧΟΛΕΙΑ )

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021 (ΣΧΟΛΕΙΑ )
Ημ/νια: 09/11/2021 10:49:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΒΟΩΡΚ-ΤΧ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ μηνός Οκτωβρίου 2021

Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ μηνός Οκτωβρίου 2021
Ημ/νια: 08/11/2021 15:39:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Τ8ΩΡΚ-ΗΜΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com