Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9253

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9253
Ημ/νια: 08/11/2018 13:35:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ9ΖΩΡΚ-ΩΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔ. 2ΜΗΝΟ ΙΔΟΧ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓ. ΚΛΠ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 2018. (ΣΥΜΒ.:20.08 - 19.10.2018)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔ. 2ΜΗΝΟ ΙΔΟΧ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓ. ΚΛΠ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 2018. (ΣΥΜΒ.:20.08 - 19.10.2018)
Ημ/νια: 08/11/2018 13:15:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΤΠΩΡΚ-9ΓΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018.
Ημ/νια: 08/11/2018 13:08:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Υ50ΩΡΚ-21Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9285
Ημ/νια: 08/11/2018 13:06:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ4ΥΩΡΚ-ΓΗ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018.
Ημ/νια: 08/11/2018 12:47:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΔ2ΩΡΚ-1ΦΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔ. ΙΔΟΧ 8Μ ΛΑΣΚΟΥ ΑΠ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018 (ΣΥΜΒ.: 07.08.2018 - 06.04.2019)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔ. ΙΔΟΧ 8Μ ΛΑΣΚΟΥ ΑΠ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018 (ΣΥΜΒ.: 07.08.2018 - 06.04.2019)
Ημ/νια: 08/11/2018 12:42:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ94ΩΡΚ-0Υ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ημ/νια: 07/11/2018 14:17:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕ2ΗΩΡΚ-8ΟΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 07/11/2018 12:29:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΟΥΩΡΚ-ΥΡ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ"

Θέμα: 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ"
Ημ/νια: 07/11/2018 12:14:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΝΝΩΡΚ-5ΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προγραμματική σύμβαση με τι Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: "Τεχνικογεωλογική έρευνα οριοθέτησης πληγείσων περιοχών του Δήμου από τις κατολισθήσεις του 2018

Θέμα: Αποδέσμευση. Προγραμματική σύμβαση με τι Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: "Τεχνικογεωλογική έρευνα οριοθέτησης πληγείσων περιοχών του Δήμου από τις κατολισθήσεις του 2018
Ημ/νια: 07/11/2018 10:57:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΖΝΩΡΚ-ΒΦΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημ/νια: 07/11/2018 10:31:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω516ΩΡΚ-ΩΛΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"
Ημ/νια: 07/11/2018 10:30:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΚΓΩΡΚ-3ΗΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπού εξοπλισμού

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπού εξοπλισμού
Ημ/νια: 06/11/2018 14:21:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΣΛΩΡΚ-735
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κτηνιατρικού υλικού

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κτηνιατρικού υλικού
Ημ/νια: 06/11/2018 14:01:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΟ8ΩΡΚ-240
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Ζαγοράς.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της Δ. Ε. Ζαγοράς.
Ημ/νια: 06/11/2018 13:32:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΜΨΩΡΚ-ΒΦ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 06/11/2018 12:11:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΦΤΩΡΚ-ΕΤΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΜΕΣΩ WATT+VOLT (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ. , Δ.Φ. & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΜΕΣΩ WATT+VOLT (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 06/11/2018 11:46:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΛ8ΩΡΚ-ΤΔΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Ημ/νια: 06/11/2018 11:46:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒ69ΩΡΚ-25Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3148

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3148
Ημ/νια: 06/11/2018 11:22:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 624ΙΩΡΚ-ΒΓΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014-2020 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018».
Ημ/νια: 06/11/2018 10:51:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΗ9ΩΡΚ-ΔΕΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com