Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 44Β ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 44Β ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημ/νια: 13/07/2018 14:02:03
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΧ9ΟΞΩΓ-7Ο7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 43Β ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 43Β ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 13/07/2018 13:47:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΦ4ΟΞΩΓ-ΜΙ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 42Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 42Β
Ημ/νια: 13/07/2018 13:23:57
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΠ9ΟΞΩΓ-7ΥΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 793/2018 με Θέμα: «Αναδρομική χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων στους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου μας κ. Κασίδη Ελένη του Ιωάννη, κ. Παναγιώτου Ιωάννη του Κωνσταντίνου και κ. Χαλκιά Γεώργιο-Κοσμά του Περικλή, κλάδου ΥΕ Προσωπικού...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 793/2018 με Θέμα: «Αναδρομική χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων στους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου μας κ. Κασίδη Ελένη του Ιωάννη, κ. Παναγιώτου Ιωάννη του Κωνσταντίνου και κ. Χαλκιά Γεώργιο-Κοσμά του Περικλή, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, με βαθμό Γ΄, βάσει των διατάξεων του Ν.3660/07-05-2008 (Φ.Ε.Κ. 78 Α΄)».
Ημ/νια: 13/07/2018 14:03:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63Ζ9ΩΡΚ-7ΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 8492

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 8492
Ημ/νια: 13/07/2018 12:54:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΟΥΩΡΚ-ΚΜΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018
Ημ/νια: 13/07/2018 12:32:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Σ7ΩΡΚ-Ψ92
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 13/07/2018 09:43:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΓΗΩΡΚ-ΘΧ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επείγουσα ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Επείγουσα ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 12/07/2018 14:27:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΜ1ΩΡΚ-ΞΛΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 8492

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 8492
Ημ/νια: 12/07/2018 13:53:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ3ΜΩΡΚ-7ΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 12/07/2018 13:05:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΙΝΩΡΚ-ΛΦΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - GIS ( Β'+Γ' ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ )

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - GIS ( Β'+Γ' ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ )
Ημ/νια: 12/07/2018 13:04:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΩ3ΩΡΚ-ΒΜ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Ημ/νια: 12/07/2018 11:47:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΙΘΩΡΚ-ΓΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ IMAGIN UNIT SAMSUNG 2675 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ IMAGIN UNIT SAMSUNG 2675 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Ημ/νια: 12/07/2018 11:39:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ1ΗΩΡΚ-ΓΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ,ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ,ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Ημ/νια: 12/07/2018 11:23:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ5ΔΩΡΚ-Η19
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ,ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΟΤΕΡ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ,ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΟΤΕΡ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Ημ/νια: 12/07/2018 11:08:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι8ΩΩΡΚ-ΕΜ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DRUM KAI TONER (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DRUM KAI TONER (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Ημ/νια: 12/07/2018 10:50:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΟ4ΩΡΚ-Η2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 12/07/2018 10:33:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΜΩΩΡΚ-Ζ94
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SCANNER EPSON DS-30VMOBILE A4 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SCANNER EPSON DS-30VMOBILE A4 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Ημ/νια: 11/07/2018 14:10:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ25ΠΩΡΚ-0ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Ημ/νια: 11/07/2018 13:29:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΘΦΩΡΚ-Ο1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 11/07/2018 13:05:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΗΑΩΡΚ-Ψ29
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com